www.osh.org.il
08.02.09


כנס ארצי למגדלי תמרים בארץ ישראל

מידי שנה ובמהלכה מתקיימים כנסים ארציים של ארגוני המגדלים השונים בענפי החקלאות בישראל.

בתאריכים 26-27.1.09 התקיים כנס מגדלים ארצי של מגדלי התמרים.

בכנס השתתפו כ- 300 מגדלי תמרים מכל הארץ - עמק הירדן, בקעת בית שאן, בקעת הירדן והערבה עד הישובים בואכה אילת.

הכנס שאורגן ע"י מועצת הפירות (ש"שולחן התמר" הוא חלק ממנו) מהווה מקום מפגש למגדלים מכל הארץ ומאפשר לחקלאים לקבל מידע רלוונטי בנושאי גידול תמרים.

השנה נתבקשתי לתת הרצאה, שנושאה "התארגנות נכונה לעבודה בענף התמרים לפי דרישות התקנות החדשות לעבודה בגובה" שנכנסה לתוקף בנובמבר האחרון. בהדרכה הוצגו הדרישות השונות של התקנות והדרכים השונות להתמודדות איתה בעבודה במטעי התמרים.

בסוף ההרצאה וכן בהמשך היום ניתנה למגדלי התמרים אפשרות לשאול שאלות ולהתעדכן אישית בדרישות התקנות.

 המקור:
אסף כהן - מדריך חקלאות, מחוז חיפה והצפון