www.osh.org.il
25.02.08


שיתוף פעולה בנושא עבודה בגובה בין ארגון הדקלאים בישראל והמוסד לבטיחות ולגהות

המוסד לבטיחות ולגיהות, בשיתוף ארגון הדקלאים בישראל קיים ביום חמישי, 21.02.08, הדרכה לעובדים בענפי התמר במסגרת הערכות לתקנות החדשות של משרד התמ"ת בנושא עבודה בגובה (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007).

ההדרכה התקיימה במפעלים האזוריים בצמח והועברה על ידי יואב גרשון, רכז תחום חקלאות במוסד לבטיחות ולגיהות, ועל ידי אסף כהן, מדריך חקלאות מסניף חיפה והצפון.

בהדרכה נכחו כ- 65 משתתפים, ובהם בוקי גלזנר - יו"ר תא מגלי התמר בארגון הדקלאים ואורי גלעד - לשעבר עובד אגף מיכון וטכנולוגיה במשרד החקלאות וכיום יועץ בכיר למגדלים בנושאי התקנה החדשה לעבודה בגובה.

חשוב לזכור: עפ"י נתוני המוסד לבטוח לאומי והמוסד לבטיחות ולגהות כ- 50% מתאונות העבודה נגרמות בעבודה בגובה, והפגיעות השכיחות ביותר הקשורות בנפילות הן שברים של עצם הירך, פרק הירך, ברך, אגן וזרוע.

חיים אליהו, מנהל המוסד לבטיחות ולגהות מוסר כי בכוונת המוסד לתגבר את פעילויות ההדרכה גם בקרב העובדים הזרים כדי להגביר את המודעות לנושא הבטיחות והגהות ולסייע במניעת תאונות עבודה.
לנושא זה כבר מתארגנים שני ימי עיון מלאים, הראשון בתאריך 04.03.08 לעובדים זרים (תאילנדים) במפעלי צמח, והשני מתוכנן ל - 18.03.08 בצפון ים המלח לעובדים זרים, גם תאילנדים וגם פלשתינאים.

המקור:
יואב גרשון, רכז תחום חקלאות במוסד לבטיחות ולגיהות