www.osh.org.il
01.03.10


הדרכות עובדים בחקלאות לפני תחילת העונה

כמדי שנה בשנים האחרונות, כך גם השנה, עם תחילתה של השנה התארגנו הועדות החקלאיות של המועצה האזורית עמק הירדן והמועצה האזורית עמק המעיינות (בקעת בית שאן) להדרכות מרוכזות לעובדי המטעים, כאשר עיקר ההדרכה כוונה אל עובדי המטעים באזור העמקים הצפוניים.

ההדרכה נחלקה לשתי קבוצות ביום עיון אשר כלל הדרכת בטיחות בשפה העברית בנושאים:
 • בטיחות בעבודות במטעים
 • חשיפה לנושאי גהות בחקלאות
 • עבודה עם חומרי הדברה
 • רענון של נושאי עבודה בגובה לפי התקנות החדשות.


 • בהדרכה השתתפו 85 עובדים ממשקים שונים.

  בהמשך להדרכה זו התקיימה הדרכה לעובדים תאילנדים, כאשר השנה השתתפו בה 212 עובדים תאילנדים. התרגום להדרכה ניתן ע"י נוי נבו.

  ההתארגנות האזורית של הועדות החקלאיות, הן בעמק הירדן - על ידי רחלי בן צבי ואילנה סטו - והן בעמק המעיינות - ע"י שי שטרן - נועדה כדי לעזור לחקלאים לעמוד בדרישות החוק של מסירת מידע והדרכת עובדים אך גם לצורך העמידה בדרישות התקנים האירופיים של איכות המוצר החקלאי.

    


  המקור:
  אסף כהן, מדריך חקלאות, מחוז חיפה והצפון