www.osh.org.il
17.03.10


הדרכה לעובדים תאילנדים ולעובדים פלשתינאים בחקלאות

כמדי שנה לפני תחילת עונת גדיד התמרים, קיים המוסד לבטיחות ולגיהות גם השנה הדרכה לעובדים הזרים בבקעת הירדן.

ההדרכה התקיימה ב-11.03.10 ביזמת רכז הועדה החקלאית במועצה, מר צבי אבנר. הדרכה זו מתקיימת מידי שנה זו השנה החמישית ברציפות וכוללת בתוכה נושאים רבים ומגוונים בתחום הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית של העובדים, וכן הרצאה על בטיחות וזהירות בדרכים - בעיקר ברכיבה על גבי אופניים.

יום העיון התקיים השנה במושב נתיב הגדוד והשתתפו בו 250 עובדים (70 תאילנדים ו-180 עובדים פלשתינאים). השנה הגיעו עובדים פלשתינאים גם מישובי הרשות המרוחקים ובהם עובדים מקלקיליה, טול כרם, אזון, חלחול, יריחו וכמובן מהישובים הערביים בבקעת הירדן.

את יום העיון המוצלח תירגמו לנו - לשפה התאית- הגב' נוי נבו, ולשפה הערבית - הגב' חנאן זועבי (רכזת תחום עבודה בחקלאות בעמותת "מען").

יותר ויותר חקלאים בעלי משקים מבינים את חשיבות ונחיצות נושא הדרכות העובדים ומקדישים לכך משאבים, נכונות ורצון. זה המקום להודות לצבי אבנר (רכז הועדה החקלאית) על היוזמה והארגון, למתורגמניות שלנו וכן לחקלאים בעלי המשקים ורכזי מטעי התמרים בבקעת הירדן על הנכונות ושיתוף הפעולה.

  

המקור:
יואב גרשון, רכז פרויקט חקלאות, המוסד לבטיחות ולגיהות