www.osh.org.il
20.03.08


הדרכה ל-170 עובדים תאילנדים במטעי עמק בית שאן ועמק הירדן, והענקת תעודת הוקרה למתורגמנית נוי נבו

ביום 04.03.08 כונסו באודיטוריום הראשי של מכללת עמק הירדן בצמח כ- 170 עובדים תאילנדים המועסקים במטעי הישובים בעמק בית שאן ועמק הירדן להדרכת בטיחות.

הכנס אורגן בשיתוף פעולה בין ארגוני המגדלים של תמרים וסובטרופיים בעמק בית שאן ועמק הירדן, ובין הועדות החקלאיות של המועצות ובתי האריזה לתמרים, אבוקדו ומנגו באזור והמוסד לבטיחות וגהות - ע"י מדריך החקלאות באזור, אסף כהן. את ההדרכה תרגמה נוי נבו לשפה התאית, ואפשרה להעביר את החומר הרב בצורה נעימה לקהל השומעים, אשר הגיעו להדרכה אחרי יום עבודה במטעים (לאחרונה הוענקה לנוי נבו תעודת הוקרה מטעם המוסד לבטיחות ולגיהות ועל כך בהמשך הכתבה).

האפשרות לרכז מספר כה גדול של עובדים תאילנדים במקום אחד להדרכה בתחום הבטיחות הוא תולדה של שיתוף פעולה מתמשך בין המוסד לבטיחות וגהות - דרך פרויקט החקלאות הממומן ע"י קרן מנוף של הביטוח הלאומי - עם ארגוני מגדלים וחקלאים מכל המגזרים החקלאיים בארץ, לשיפור מצב הבטיחות במגזר החקלאי בארץ. אירוע כזה, כמו רבים אחרים הנערכים בכל חלקי הארץ, מחזקים קשר זה ופותחים בפני המוסד לבטיחות את היכולת לחשוף את עצמו לקהל הולך וגדל של חקלאים בעלי צורך לידע בתחום מניעת תאונות עבודה מהמגזר המיוחד של החקלאים.תעודת הוקרה אישית למתורגמנית נוי נבו

ביום 11.03.08 הוענקה בטכס משפחתי צנוע תעודת הוקרה למתורגמנית לתאית אשר מלווה את מיזם החקלאות זה חמש שנים ברציפות.

הגב' נוי נבו, שהיא תאילנדית (הנשואה לישראלי) ומושבניקית וחקלאית בעצמה, משמשת כמתורגמנית מובילה בבתי הספר לטרקטורים שבהתיישבות העובדת, מתרגמת עבור המוסד לבטיחות ולגיהות הרצאות והדרכות לעובדים הזרים וכן חומר פרסומי וטכני, וכל זאת תוך תפיסה בטיחותית רבה מאד ובאופן אשר מהווה הצלחה גדולה במיזם.

נוי נבו עומדת גם מאחורי יוזמות יוצאות דופן כגון ביקור תת השגריר ונציג משרד העבודה של תאילנד ביום עיון אשר התקיים לעובדים תאילנדים בחודש דצמבר במרום גולן וכן בביקור השגריר של תאילנד במוסד לבטיחות ולגיהות ואשר מתוכנן לאמצע חודש אפריל הקרוב.

ידיעות נוספות על פעילויות בהן נטלה חלק נוי נבו, אשר פורסמו באתר:
  • הדרכה לעובדים תאילנדים במעמד נספח משרד העבודה התאילנדי
  • בתנופה מתמדת: הדרכת העובדים הזרים (התאילנדים) בחקלאות
  • הדרכה לעובדים תאילנדים בבקעת בית שאן
  • הדרכה לעובדים זרים בקיבוץ גלגל שבבקעת הירדן


  • המקור:
    אסף כהן, מדריך חקלאות, סניף חיפה והצפון
    יואב גרשון, רכז תחום חקלאות במוסד לבטיחות ולגיהות