www.osh.org.il
06.04.08


הדרכה מרוכזת בשלוש שפות ל-230 עובדים חקלאים בבקעת הירדן

ביום שלישי, ה-18.03.08, התקיים אירוע מיוחד בבית האריזה במושב נתיב הגדוד. כ-230 עובדים פלשתינאים ועובדים תאילנדים הובאו יחדיו ע"י מעסיקיהם בשיא עונת ההפריה של התמרים להדרכת בטיחות לעובדים ומעסיקיהם.

ההדרכה התקיימה בתאום עם יו"ר הועדה החקלאית בבקעה - צבי אבנר, שהצליח להביא כ-120 עובדים פלשתינאים להדרכה של יואב גרשון בנושא בטיחות כללית ועבודה בגובה לפי דרישות התקנה החדשה לעבודה בגובה בתרגומה של אסמא אגבריה-זחאלקה, (רכזת תחום בטיחות בארגון "מען") והמתורגמנית של המוסד לבטיחות ולגיהות לשפה הערבית בתחום החקלאות.

לאחר סיום ההדרכה לעובדים הפלשתינאים עברנו להדרכה של עובדים תאילנדים במשקים החקלאים באזור. בהדרכה זאת השתתפו כ- 110 עובדים והיא בוצעה בתרגומה של נוי נבו, המתורגמנית שלנו לשפה התאית. ההדרכה כללה נושאי בטיחות כללית והדרכה לעבודה בגובה לאור התקנה החדשה בנושא העבודה בגובה.

הדרכה בהיקף כזה של 230 עובדים ממשקים חקלאים בשיא העונה החקלאית הבוערת היא תופעה מעודדת ומאפיינת של פעילות ההדרכה בתחום הבטיחות במגזר החקלאי, ומצביעה על החשיבות הרבה שמייחסים בעלי המשקים במגזר החקלאי לנושא הבטיחות של עובדיהם.


המקור:
אסף כהן, מדריך חקלאות סניף חיפה