www.osh.org.il
09.04.08


תביעה: האב עבד באסבסט - ילדיו חלו בסרטן

ילדיו של עובד במפעל לייצור אסבסט חלו בסרטן הנגרם מחשיפה לחומר הזה - כך נטען בתביעה שהוגשה ביום 02.04.08 לבית המשפט המחוזי מרכז בפתח תקוה. האב, שלום פרנקל, עבר במפעל ישאסבסט בנהריה (שאחר כך החליף את שמו לאיתנית) החל מ-1954 ובמשך קרוב ל-30 שנה. בין היתר הוא העמיס שקי אסבסט ומלט על משאיות ועסק בתיקונים ובעבודות תחזוקה במפעל.

לפני 10 שנים נפטר שלים פרנקל ממזותליומה, סרטן שקשור באופן מובהק לחשיפה לאסבסט. לפני שמונה שנים נפטר בנו מאותה המחלה בגיל 31. לפני שנה התגלה אותו סוג סרטן אצל הבת, יפה מילה בגיל 61.

מילה פסיכולוגית חינוכית שמתגוררת בארה"ב, תובעת 16 מיליון שקל מהמפעל ומחברת הביטוח מגדל. לפי התביעה חלו האב וילדיו בסרטן בגלל עבודת האב במפעל לאסבסט. האב נהג להגיע הביתה בבגדי העבודה שלו, שהיו ספוגים באבק אסבסט, שכן במפעל לא היו באותה עת מקלחות ואפילו לא מלתחות להחלפת הבגדים בתום יום העבודה. הדבר נבע מכך שבמפעל לא הונהגו אז שום הוראות בטיחות או תקני בטיחות.

מאחר שאת הבגדים נהג האב להסיר רק בביתו נחשפו כל בני המשפחה לאבק האסבסט, יתר על כן, ילדיו של פרנקל נהגו בילדותם לבקרו במפעל. לפי התביעה הם נהגו לשחק בין ערימות האסבסט שהיו פזורות בחצר המפעל. כאשר הילדים בגרו הם גם עבדו במפעל בחופשות הקיץ.

ואם לא די בכל אלה, הרי בבית משפחת פרנקל היו מוצרי בנייה רבים מתוצרת המפעל שעשויים מאסבסט, מאחר שהמפעל נהג למכור לעובדים את מוצריו בהנחה. בין המוצרים שרכש פרנקל מהמפעל היה אריג שנקרא פילדס. האריג הזה שימש לעיצוב האסבסט, ובגמר השימוש בו הוא היה נמכר לעובדים במחיר מוזל. פרנקל מצא שימושים שונים לפילדס. בין היתר הוא הניח אותו בכניסה לבית כדי שישמש שטיח לניגוב הרגליים וכן השתמש בו לבניית גדר בחצר. עם הזמן, בהשפעת מזג האוויר נשחק הפילדס והתפורר, וסיבי האסבסט התפזרו.

13 שנה לאחר שסיים לעבוד במפעל עבר האב פרנקל בדיקות, והתגלה שהוא חלה בסרטן שקשור ישירות לחשיפה לאסבסט. שלוש שנים אחר כך נפטר.

שנה לאחר שנחשפה מחלת הסרטן אצל האב התברר שגם הבן, יחזקאל פרנקל חלה בסרטן מסוג מזותליומה. בעת שהתגלתה המחלה הוא היה בן 47 בלבד וארבע שנים מאוחר יותר, בהיותו בן 51, נפטר יחזקאל מהמחלה. אשתו של הבן יחזקאל פרנקל הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד המפעל. לפני שלוש שנים הושגה פשרה, שלפיה שילם המפעל חצי מיליון שקל לאשתו של יחזקאל ולעיזבון שלו.

פרקליטם של בני משפחת פרנקל עו"ד אילן קנר טוען שהנהלת מפעל האסבסט לא התריעה בפני עובדיה או בפני משפחותיהם על הסיכונים הכרוכים בחשיפה לאסבסט. ההנהלה גם לא מנעה את העברת אבק האסבסט מהמפעל לבתי העובדים, בין באמצעות בגדי העבודה של העובדים ובין באמצעות מוצרים שסיפקה להם לשימושם הביתי.

ראוי לציין שמפעל ישאסבסט נסגר בינתיים, ושכיום חל איסור להשתמש באסבסט לאחר שהתברר שמדובר בחומר מסרטן.


המקור:
עתון ידיעות אחרונות (יורם ירקוני)