www.osh.org.il
27.04.10


הנחיות בטיחות להבערת מדורות בל"ג בעומר ולטיפול בנפגעים


מערך הכבאות בישראל נערך לאבטחת אירועי ערב ל"ג בעומר, החל השנה ביום ראשון 02.05.10. שירותי הכיבוי יתגברו את הכבאים בתחנות כדי לתת מענה מיידי לכל מקרה של שריפה.

מדי שנה, מגן-דוד-אדום מפנה לבתי החולים עשרות ילדים ובני נוער שנכוו, ולמרבה המזל באורח קל, כתוצאה מטיפול בלתי זהיר במדורת ל"ג בעומר ושימוש בנוזלים דליקים.

בערב ל"ג בעומר יסיירו מתנדבי מד"א בין המדורות, יחלקו פליירים וינחו את החוגגים כיצד לשמור על המדורה שלא תתפשט, כיצד לכבותה וכיצד לטפל בנפגעים.

המקור:
מד"א, נציבות כבאות והצלה