www.osh.org.il
21.05.06


בטיחות ילדים במים ובבריכות שחייה

כ-12 ילדים בממוצע מתים מדי שנה בגין טביעות. כך עולה מדו"ח שפרסם ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים בסוף השבוע שעבר.

על כל ילד שמת מטביעה נמנים בין ילד אחד לארבעה ילדים שמאושפזים וסובלים מאירועים רפואיים חמורים, המותירים אותם עם מוגבלויות רפואיות קבועות.

במהלך חודש יוני 2005 ערך ארגון "בטרם" סקר טלפוני בקרב מדגם מייצג של 521 הורים לילדים עד גיל 15. בסקר נשאלו ההורים מאיזה גיל אפשר להשאיר ילד לבד באמבטיה לכמה דקות. רק 20% מההורים השיבו תשובה נכונה, ולפיה הגיל עומד על 5 שנים; 21% מההורים השיבו תשובה שגויה, כלומר ציינו גילאים נמוכים מ-5 שנים; 6% לא ידעו להשיב על שאלה זו; 53% ציינו גילאים מבוגרים מ-5 שנים.

בנושא הגיל המומלץ ללימוד שחייה קיים חוסר ידע בקרב ההורים. ההורים נשאלו באיזה גיל לדעתם, אם בכלל, ילדים צריכים ללמוד שחיה.96% מההורים סברו כי ילדים צריכים ללמוד שחייה, אבל רק 20% מההורים ידעו שהגיל המתאים לכך הוא גיל 5. 47% ציינו גיל צעיר יותר, ו- 33% ציינו גיל מבוגר יותר.

שיעור המדווחים על לימוד שחייה עולה ככל שרמת ההכנסה עולה: 74% בקרב בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע לעומת 50% בקרב בעלי הכנסה נמוכה מהממוצע. בקרב חרדים שיעור המדווחים על לימוד שחייה של ילדם נמוך יחסית.

לדברי אנשי הארגון, ניתן למנוע 80% ממקרי הטביעה, אם נוקטים באמצעים מתאימים. בדו"ח מציינים מהן האסטרטגיות שהוכחו בעולם כיעילות בצמצום ההיפגעות של ילדים במים. מדובר בלימוד שחייה, תוכניות חינוך והסברה, שמקנות ידע בנושא הבטיחות במים, וכן גידור בריכות שחייה פרטיות. גם שימוש באפודי הצלה תקניים בפעילות ספורט ימי מסייעת למנוע טביעה. השגחה פעילה של הורים ושל שירותי הצלה מגבירה אף היא את רמת הבטיחות.

אנשי הארגון קוראים למשרדי הממשלה ולשלטון המקומי לפעול לקידום בטיחות ילדים במים במערכת החינוך, בעזרת תגבור לימודי השחייה וחיוב של לימוד נושא הבטיחות במקורות מים, ובייחוד בים, וכן חיוב של שימוש באפודי הצלה העומדים בתקן הישראלי.

כמו כן ממליצים ב"בטרם" למשרד הבריאות להגביר את ההדרכה בטיפות חלב בנושא השגחה צמודה ופעילה על תינוקות ועל פעוטות, באמבטיה וליד כל מקור מים, וכן על קיום מערך הסברה המותאם למגזרים שונים. למשרד הפנים ממליצים בארגון להעלות את מספר החופים המוכרזים לרחצה ולהרחיב פעילות ההסברה למניעת טביעות.

ארגון "בטרם" קרא לרשויות המקומיות להגביר את הפיקוח על יישום התקנות בבריכות שחייה, למנוע כניסה למים בחופים אסורים לרחצה, להרחיב שעות פעילות של מצילים לשעות אחר הצהרים המאוחרות והערב בעונת הרחצה, ולהכריז על חופים נוספים כמותרים לרחצה.


המקור:
ארגון "בטרם"