www.osh.org.il
03.06.08


טקס הענקת תעודות סיום מיזם מנ"ע במערך התעסוקה בשירות בתי הסוהר

מערך תעסוקה בשב"ס קיים ב 13 מאי 2008 יום מערך לסיכום שנת העבודה 2007. במסגרת הכינוס הוענקו תעודות סיום להטמעת מערכת לניהול עצמי (מנ"ע ) בבטיחות ובבריאות העובדים במפעלי השב"ס ובמפעלי יזמים אשר ממוקמים במרכזי התעסוקה הבאים:
מחוז צפון - שיטה וצלמון.
מחוז מרכז - מעשיהו, איילון, נווה תרצה, ניצן, גבעון, השרון, אשמורת ורימונים.
מחוז דרום - אשל, אוה"ק ודקל.

הכנס נערך בהשתתפות:
נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר בני קניאק.
ראש מערך התעסוקה מר ניסים קשי.
סגן מנהל המוסד לבטיחות ולגיהות מר ישראל שרייבמן.
מנהל סניף ת"א והמרכז של המוסד לבטיחות ולגיהות מר דב דביר, ומדריכי הסניף: מר מוטי קנסק ומר אלי לרנר.
בכינוס השתתפו כל קציני התעסוקה בבתי הסוהר, קציני מטה במערך התעסוקה והממונה על הבטיחות והגיהות מר אבי קינן.

ראש מערך התעסוקה, מר ניסים קשי, דיבר על הפעילות שנעשתה בקידום הבטיחות והגיהות במפעלי השב"ס ובמפעלי היזמים, כדי להקנות לאסיר ידע מקצועי אשר ישרת אותו בצאתו לחיים "האזרחיים" (עם שחרורו מהכלא).
בדבריו הוא ציין את שיתוף הפעולה הפורה עם המוסד לבטיחות ולגיהות ושיבח את הפעילות המבורכת בהטמעת מיזם מנ"ע במפעלים.

סגן מנהל המוסד לבטיחות ולגיהות מר ישראל שרייבמן בירך בבירכת יישר כוח את ראש מערך התעסוקה מר קשי, ממונה הבטיחות אבי קינן, קציני התעסוקה ושאר משתתפי הכנס על פעילותם ומעורבותם בקידום הבטיחות והגיהות במפעלי השב"ס. הוא ציין את תרומת קרן 'מנוף' שבביטוח הלאומי, אשר מימנה את המיזם בכ-1000 מפעלים וביניהם המפעלים בשב"ס.
הוא הודה למדריכי סניף ת"א מוטי קנסק ואלי לרנר על העשייה הפורה בהטמעת המיזם, בשיתוף פעולה עם קציני תעסוקה במחוז מרכז, במהלך 24 חודשי הטמעה, ואחל להם המשך פעילות ברוכה.

   

   


המקור:
מוטי קנסק, מדריך סניף תל-אביב והמרכז, המוסד לבטיחות ולגיהות