www.osh.org.il
04.06.09


בטיחות וגיהות בעבודה וזהירות בדרכים לעובדים זרים

העובדים התאילנדים נוהגים לרכב על אופניים, בעיקר בשעות החשיכה. לא מעט תאונות דרכים ארעו בשנים האחרונות, חלקן הסתיים אף במוות.

רכז הביטחון והבטיחות והשוטר הקהילתי במועצה אזורית מנשה החליטו לקיים יום עיון והשתלמות בבטיחות, גיהות וזהירות בדרכים.

בתאריך 05.05.2009 נאספו 95 עובדים תאילנדים מישובי המועצה. כל תאילנדי קיבל בכניסה שקית ובה קסדת ראש לרכיבה, אפוד זוהר, פסי שרוול זוהרים ופנס מהבהב לאופניים וכן חומר בנושאי בטיחות וגיהות בשפה התאית.

בכנס ניתנו הרצאות (כמובן בתרגום שוטף לשפה התאית על ידי "מתורגמנית הבית" של המוסד לבטיחות וגיהות, נוי נבו).

לכנס היתה הצלחה רבה וכבר היום עוד מועצות אזוריות וישובים שונים מגלים התעניינות ומבקשים לקיים יום דומה אצלם.

המקור:
יואב גרשון, רכז תחום חקלאות במוסד לבטיחות ולגיהות