www.osh.org.il
23.06.08


יום בטיחות במפעל חברת אבן קיסר

"אבן קיסר" הנה החברה הראשונה בעולם אשר החלה להשתמש בקוורץ הטבעי כחומר גלם עיקרי ליצירת משטחי עבודה. המפעל הראשון הוקם ב- 1987 בקיבוץ שדות-ים והמפעל השני הוקם בפארק בר לב בשנת 2004. השאיפה לאיכות, איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה זיכתה את המפעל בתקני ISO 9001-2000, ו- OHSAS 18001 לניהול בטיחות.

המפעל בפארק בר-לב שבגליל מונה 160 עובדי החברה, הכוללים 16 נאמני בטיחות המשמשים כמדריכי בטיחות, כסוקרי מפגעים במחלקותיהם, וכמשפרי שיטות עבודה ומונעי סיכונים בחיי היום יום.
הנאמנים מובלטים משאר העובדים עקב צבען הכחול של חולצותיהם והכתובית "נאמן בטיחות".

ב- 22.05.08 נערך "יום בטיחות מפעלי" יוצא דופן במפעל בפארק בר-לב, בשיתוף המוסד לבטיחות ולגהות, מכבי האש, וחברת "דקר".

יום זה חולק ל- 6 מושבים עיקריים כשהעובדים עברו מתחנה לתחנה והעשירו את הידע שלהם בתחומים הבאים:
  • מושב להכרת פעולות ומצבים מסוכנים שהועבר ע"י ממונה הבטיחות המפעלי.
  • מושב להכרת סיכוני החומ"ס, שהועבר ע"י אחראי איכה"ס המפעלי.
  • מושב לימוד להגשת עזרה ראשונה והחייאה שהועבר ע"י חברת "דקר".
  • מושב להכרת סוגי דליקות והאמצעים לכיבויים, ותרגול מעשי, הועבר ע"י מח' ההדרכה של מכבי האש.
  • מושב לזיהוי סיכונים ועבודה בטיחותית שהועבר ע"י "ניידת הבטיחות" של המוסד לבטיחות ולגהות.
  • סדנא אינטראקטיבית של כל עובדי המפעל עם ממונה הבטיחות בה הציגו העובדים את ליקויי הבטיחות שנחשפו אליהם וכן המליצו על דרכים לסילוקם.
לסיום היום נערך תרגיל חירום שכלל, מילוט כל העובדים לנקודת ההתכנסות, צוות כיבוי אש "כיבה דליקה" במחסן חומרים מסוכנים, צוות החומ"ס "ספג והשתלט" על דלף כימיקלים, ומנהל משא"נ ה"פצוע" פונה לקבלת טיפול רפואי מצוותי הגשת העזרה הראשונה.

חשיבותו של יום הבטיחות הוא בשיתופם המלא של העובדים והמנהלים בהתנהלות במצבי חירום, וזאת באמצעות יצירת (ככל הניתן) "מצב אמת" שיאפשר לאתר נושאים שנדרשים לשיפור, זו הזדמנות לשמוע מכל רובדי הארגון על בעיות, ליקויים ואף נקודות חדשות למחשבה בנושאי איכות, איכה"ס, בטיחות ובריאות תעסוקתית.
יום הבטיחות תרם רבות למודעות לצורך בהשקעה בבטיחות לטובת כולם.

   

   

   המקור:
רמי נחום, ממונה על הבטיחות, מפעלי אבן קיסר אתר בר-לב
לכתבות נוספות מסניף חיפה והצפון לחץ כאן.