www.osh.org.il
26.06.07


לזכר נפתלי עמידן


נפתלי עמידן (אושי) ז"ל
2007-1926
מנהל המוסד לבטיחות ולגיהות בשנים 1981-1966
הלך לעולמו. בן 81 היה במותו.נפתלי עמידן - "אושי" כפי שקראו לו ידידיו - כיהן כ- 15 שנים בתפקיד מנהל המוסד. הוא קידם את תחום הידע והמודעות לבטיחות בעבודה והצעיד בהצלחה את המוסד לבטיחות ולגיהות צעד גדול קדימה לעידן הטכנולוגיה המתקדמת.

הוא ארגן וגיבש את מבנה המוסד, הקים את מחלקת ההנדסה, מחלקת ההדרכה ומחלקת ההוצאה לאור ודאג לקשור קשרים עם מוסדות דומים ברחבי העולם.

נפתלי עמידן הנהיג במוסד את כנסי הבטיחות האזוריים והארציים וגיבש את תחרות הבטיחות בין מפעלים ומוסדות ע"ש גיורא יוספטל. במסגרת אחד הכנסים אף הביא לביקור בארץ את טייס החלל אדגר מיטצ'ל, שהרצה בפני קהילת אנשי הבטיחות על נהלים ושיטות בטיחות מתקדמות שהיו נהוגות בסוכנות החלל האמריקאית (NASA).

עם פרישתו מהמוסד לבטיחות התמנה עמידן ליועץ הבטיחות של ראש אכ"א בצה"ל ולאחר מכן פתח חברה פרטית "ענתות".- לייעוץ בנושא הבטיחות ולשיווק שילוט בטיחות.

בשנת 2004 - שנת היובל למוסד - הוענק לו ע"י מ"מ ראש הממשלה ושר התמ"ת דאז תואר "יקיר הבטיחות" והוא אף הוצג אז בפני נשיא המדינה.

נפתלי עמידן חלם בטיחות, נשם בטיחות וחי בטיחות.

משפחת המוסד לבטיחות ולגיהות מרכינה ראש לזכרו.יהי זכרו ברוך