www.osh.org.il
16.07.08


סיום שלב א' פרויקט מנ"ע במפעלים באזור הצפון

בימים אלה נמסרות תעודות הסיום של פרויקט מנ"ע שלב ראשון לשלושה מפעלים שלקחו חלק במיזם: מפעל "אסיב תעשיות טקסטיל", מפעל "המשקם נהריה" ובית אריזה "מילופרי".
המפעלים השותפים פועלים לאורך השנה לקידום הבטיחות, שהינה חלק בלתי נפרד מפעילותם. בפרויקט שהסתיים היו שותפים גורמים ארגוניים שונים, ובחלקם נטלה הנהלת המפעל חלק פעיל תוך הקמת צוות עבודה שפעל לקידום הטיפול בנושאים השוטפים שנמצאו בניתוח עמדות העבודה במפעל.


מפעל "אסיב תעשיות טקסטיל". המפעל ממוקם בקיבוץ אפק, המפעל מעסיק כ-60 עובדים, חלקם הקטן מחברי הקיבוץ המועסקים במחלקות שונות, של ייצור ובקרה, למפעל מערכות איכות ובקרה מתקדמות. בעבר היה חלק מתשלובת מפעלים שפעלה לייצור בדי כותנה שונים. המפעלים כללו תהליכי, ניפוי, טווית החוטים וסריגת הבדים. כיום המפעל עוסק בסריגת בדים מחומרים שונים בהם; מכותנה, פוליסטר, פשתן ושילובי חומרים עפ"י דרישות לקוח.

בתחום הבטיחות, פועל המפעל לקידום המודעות הבטיחותית בקרב העובדים, בדרכים שונות, בהם פעולות הדרכה, הפעלת נציגות פעילה של העובדים בועדת בטיחות והוצאת עובדים לקורס נאמנים על הבטיחות. השתתפות בפרויקט מנ"ע מהווה דוגמא נוספת לנכונות המפעלית לקידום תנאי הבטיחות והגיהות. שותף פעיל בפרויקט, מנהל הטכנאים ונאמן הבטיחות, מר מנחם בכר (בתמונה).


מפעל "המשקם נהריה". המפעל מהווה חלק מרשת המשקם הפועלת להקמה והפעלת מפעלים ושירותים לצורך מתן תעסוקה לנכים ובעלי כושר תעסוקה מוגבל. גיל התעסוקה מ 18 עד 65, והם מוצאים תעסוקה מוגנת ותומכת, בתחומי עבודה שונים בהם: תפירה, הרכבות פשוטות ואף יצור של מוצרים עצמיים.

המשקם נהרייה בראשותו של מר יעקב לוי, מעסיקה כ 80 עובדים במספר מחלקות הנותנות שרותי אריזה למפעלים שכנים, חלקם בעלי דרישה גבוהה לבקרה ואיכות לטיב האריזה ותכולתה. תהליך שנרכש ע"י העובדים בהשגחת הצוות המנהל ומתקבל בשביעות רצון רבה בקרב הלקוחות, ייחודי למשקם נהרייה, הוא הייצור העצמי של תחבושות היגייניות לבתי חולים תוך עמידה מלאה בדרישות שלהם.

המפעל בראשותו של מר יעקב לוי, פועל לקידום ושמירה של תנאי הבטיחות הגהות של העובדים, שבאות לידי ביטוי בתחומי עשייה רבים, השתתפות בועדת בטיחות, הזמנת סיורים של מחלקת הנדסה של המוסד לבטיחות לשיפור מיגון המכונות, והגנה על העובדים, השתתפות פעילה בפרויקט מנ"ע וניתוח עמדות עבודה במטרה לאתר ליקויים ולטפל בהם. בתמונה למעלה: מר יעקב לוי ומדריך המוסד לבטיחות.


בית אריזה "מילופרי". מפעל מילופרי מהווה חלק מתשלובת "מילואות" ומספק שירותי אריזה לפרי הדר, אבוקדו, וליצ'י. המפעל מעסיק שידרה קבועה של עובדים מנהלים, ובעונות הגידול, מגייס עשרות עובדים זמניים.

המפעל מהווה מקור השראה בנושאי הבטיחות, בקידום התשלובת ברמה המחשבתית של עשייה תחום הבטיחות. "למילופרי" מערכת בטיחות פעילה המורכבת ממספר נציגים בראשותם של מר שאול פפר, מר עומרי וסלר, מר אורי סמושי.

המפעל משתתף בתחרות פרס יוספטל וזכה ברמה האזורית לשבעה כוכבים.

"מילופרי" אינו מסתפק בפעילות בטיחות בתחום הארגון אלא "דוחף" את הספקים שלו שיתקדמו בתחומי הבטיחות והגיהות וזאת באמצעות תחרות "המטע היפה", ושותף לפרויקטים אקולוגים שונים בהם "החדרת" תנשמות כפיתרון לצמצום השימוש בחומרי הדברה כנגד מזיקים.
בתמונה: מר שאול פפר ומר רוני סמושי.


המקור:
יוני אברמסקו, מדריך סניף חיפה והצפון, המוסד לבטיחות ולגיהות.
לכתבות נוספות מסניף חיפה והצפון לחץ כאן.