www.osh.org.il
18.08.09


אתר הכבאים 102 לילדים

שירותי כבאות והצלה פתחו, במסגרת מערכת האינטרנט שלהם, אתר לילדים - http://kids.102.co.il.

האתר החדש מיועד להגביר מודעות הילדים בנושאי סיכוני אש, כללי התנהגות בזמן שריפה ועבודת הכבאים. באתר מגוון משחקים, דפי צביעה, מצגות, גלריית ציורי ילדים ועוד. תכני האתר מלווים בהסברים קוליים.המקור:
שירותי כבאות והצלה