www.osh.org.il
18.08.09


אתר הכבאים 102 לילדים

שירותי כבאות והצלה פתחו, במסגרת מערכת האינטרנט שלהם, אתר לילדים - http://kids.102.co.il.

האתר החדש מיועד להגביר מודעות הילדים בנושאי סיכוני אש, כללי התנהגות בזמן שריפה ועבודת הכבאים. באתר מגוון משחקים, דפי צביעה, מצגות, גלריית ציורי ילדים ועוד. תכני האתר מלווים בהסברים קוליים.



המקור:
שירותי כבאות והצלה