www.osh.org.il
23.09.07


כנס ברפואה תעסוקתית - מכבי שרותי בריאות

בתאריך 06.09.2007 נערך הכנס השלישי ברפואה תעסוקתית, שארגן צוות המרפאה התעסוקתית של מכבי שרותי בריאות, מחוז ירושלים והשפלה. הכנס היה מיועד לממוני בטיחות ורכזי משאבי אנוש במפעלים, כמו כן הוזמנו גם עורכי דין, צוותים רפואיים ורופאי משפחה העובדים במכבי.

בכנס השתתפו כמאה אנשים ממפעלים מכל רחבי הארץ, כולל מוטורולה, חברת חשמל, נשר, מקורות, תעשיה אוירית, חברות העוסקות בבטיחות וגיהות, עורכי דין העוסקים בדיני עבודה ועוד.

הנושא המרכזי בכנס היה הערכת כושר עבודה. את ההרצאה המרכזית העביר ד"ר שלמה משה, מנהל המרפאה, בנושא הערכת נכות וכושר עבודה. הוא נתן סקירה על לקות-מוגבלות-נכות, כיצד נקבעת נכות של חולה, מה הקשר לעבודתו, לביטוח לאומי ולקרנות הפנסיה. הרצאה נוספת תיארה את הקריטריונים להשבתו לעבודה של עובד לאחר אוטם שריר הלב, ועו"ס מיכל כרמי-מוטולה העבירה סקירה על פרויקט שמבוצע כעת בשיתוף עם בתי חולים באזור וקרדיולוגים בקהילה שעיקרו ליווי החולה מאשפוזו לאחר אוטם בשריר הלב ועד קליטתו בחזרה במעגל העבודה.

ד"ר שלמה משה סקר את הקווים המנחים להעסקתו של חולה סוכרת. ד"ר יאיר ברק תאר מחלות אורתופדיות של גף עליון בליווי תמונות מפורטות להמחשה. לאחר ארוחת צהריים עשירה, ד"ר עו"ד גלית פוסמן הרצתה על מחלות מקצוע והתחיקה בארץ. היא הביאה דוגמאות מפסקי דין מעניינים ועוררה את קהל המאזינים לשאול ולהתעניין בנושא.

המשובים שקיבלנו מהמשתתפים הביעו שביעות רצון גבוהה מאד, וכבר מצפים לכנס הבא.המקור:
מחלקה לרפואה תעסוקתית, מכבי שרותי בריאות