www.osh.org.il
30.09.2002


חשיפה לחומרי הדברה עלולה לגרום לדיכאון

עובדי חקלאות הנחשפים לחומרי הדברה, אשר אינם מוגנים ע"י ציוד מגן מתאים, עלולים
לסבול ממצבי דכאון.

מסוכנים במיוחד הם חומרי ההדברה המכילים אורגנופוספטים - Organophosphates
הנספגים דרך העור, העיניים ודרכי הנשימה למערכת הדם. העובדים שנפגעו סובלים
מהקאות, עייפות, כאבי ראש וכאמור גם הרגשת דיכאון.

הממצאים לעיל הם מסקנות של מחקר שערכו מדענים באוניברסיטת קולורדו - ארה"ב,
ומתפרסמים במהדורת חודש ספטמבר של הירחון המדעי Annals of Epidemiology.

החוקרים עקבו במשך חמש שנים אחרי 761 עובדי חקלאות, שנחשפו לחומרי הדברה
המכילים אורגנופוספטים. אצל 69 מהם התגלו מצבים של דיכאון במשך מספר חודשים
אחרי שהם נחשפו לחומרי הדברה. לאחר שנוטרלו גורמים אחרים העלולים לגרום לדיכאון
כגון גיל, מצב משפחתי, שתית אלכוהול וכו', עדין אחוז הנפגעים ממצבי דיכאון אצל
הנחשפים לחומרי הדברה היה פי 5.8 גבוה יותר, מאשר אצל עובדים אשר לא נחשפו
לחומרי הדברה.

מחקר זה הינו הראשון המוצא קשר ברור בין חשיפה לחומרי הדברה והגדלת הסיכון
להיפגע ממצבי דיכאון.המקור:
Annals of Epidemiology 2002;12:389-394.