www.osh.org.il
12.10.09


תקליטור הדרכה בסיסי לבטיחות ובריאות תעסוקתית - בשפה התאית

המוסד לבטיחות ולגיהות הפיק תקליטור הדרכה בשפה התאית לבטיחות, גיהות ובריאות תעסוקתית.

התקליטור מיועד לחלוקה ולשימוש הדרכתי בעיקר לחברות כח האדם אשר מביאות מתאילנד לישראל עובדים לתחום החקלאות ועיקר ייעודו לחלוקה לעובדים טרם הגעתם לישראל, והוא מתאים גם לכל מי שעוסק בהדרכות במגזר החקלאי לעובדים התאילנדים.

התקליטור מכיל חומרים שונים בסיסיים שתורגמו ופורסמו, כולם בשפה התאית:
  • עשרת הדיברות לעובדים בחקלאות;
  • חומרי הדברה ומניעת הרעלות;
  • חוסר בתיאמין (ויטמין B1);
  • גיהות תעסוקתית בענף החקלאות;
  • בטיחות בטרקטורים ובמכונות ניידות;
  • בטיחות עם מתקנים לעבודה בגובה;
  • מצגת: בטיחות וגיהות בעבודה.
התקליטור יופץ בחינם לכל דורש. על מנת לקבלו, יש לשלוח למוסד לבטיחות ולגיהות תקליטור ריק.
לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל אל יואב גרשון: yoavg@osh.org.il

המקור:
שלמה איציקובסקי, מנהל תחום הנדסה ותורת בטיחות, המוסד לבטיחות ולגיהות