www.osh.org.il
15.10.2007


יום עיון בבטיחות במגזר החקלאי ל- 200 עובדים תאילנדים

ביום ו' האחרון, 12.10.07, נערך יום עיון בבטיחות במגזר החקלאי ל - 200 תאילנדים העובדים בישובי הגליל המערבי וחוף הכרמל. יום העיון נערך בקיבוץ כברי, וכאן המקום להודות להם על האירוח יוצא הדופן.

במסגרת יום העיון (אשר תורגם כמובן על ידי מתורגמן מנוסה) הועברו נושאי בטיחות רבים, ובהם בטיחות במטעים, חומרי הדברה, היגיינה בבתי אריזה, מיגון מיכון חקלאי, עבודה בגובה, עזרה ראשונה, איסור צייד ועוד נושאים שונים.

ההדרכה כללה גם הסבר על הציוד באופן מעשי - ברחבת המועדון עמדו טרקטורים הרתומים למרסס, למתחחת ולמרסקת גזם, אפרון, משורי גיזום מכניים וידניים, ציוד מגן אישי ועוד, עליהם הועברה ההדרכה באופן מעשי.

תודות:
ליוני אברמסקו, מדריך בטיחות סניף חיפה והצפון
למוטי גדיש, רכז תא מגדלים במפעלים האזוריים "מילואות"
לשגית חיים, רכזת נושא EuropGap במילואות
לחגית סיגל, רכזת שטח של חב' "עמית" המטפלת בעובדים הזרים במגזר החקלאי
לאהרון קיי, המתורגמן הנמרץ והאנרגטי אשר שלט בחומר בצורה מעולה
וכמובן - למנהלי ורכזי הענפים החקלאיים אשר אפשרו ל - 200 (!) תאילנדים להקדיש יום עבודה שלם להדרכות בטיחות.

המקור:
יואב גרשון, רכז מיזם בטיחות ובריאות העובדים במיגזר החקלאי, המוסד לבטיחות ולגיהות