www.osh.org.il
19.10.09


יום פתוח לחקלאים במושב אחיטוב

בתאריך 07.10.2009 התקיים במושב אחיטוב בעמק חפר יום פתוח לחקלאים מכל האזור.

במקום התקיימה תערוכה ותצוגה חקלאית גדולה בה נטלו חלק חברות וארגונים שונים בתחום התשומות לענפי החקלאות, בהם חברות זרעים, דשנים, חומרי הדברה, מיכון חקלאי וטרקטורים, מערכות השקיה ודישון וכן חברות כח אדם המביאות מתאילנד לישראל עובדים זרים לתחום החקלאות.

ביום הפתוח השתתפו מעל 2,500 חקלאים ובעלי עניין מכל האזור וכן מהעמקים, השפלה והנגב הצפוני.

את התערוכה כיבד בנוכחותו נספח משרד העבודה בשגרירות תאילנד, מר Sarmart Pattamasukhon.


  

המקור:
יואב גרשון, רכז תחום החקלאות במוסד לבטיחות ולגיהות