www.osh.org.il
03.11.09


הדרכה בנושא סיכוני בטיחות בחקלאות לעובדים תאילנדים

בתאריך 06.09.09 התקיימה הדרכה לעובדים תאילנדים במפעל הזרע ג'נטיקס בברורים, בהשתתפות כ- 65 עובדים ממספר אתרי חממות ומנהלי האתרים.

העובדים ומנהלי האתרים קיבלו הדרכה בנושא סיכוני בטיחות בחקלאות בהדרכת רות דרוקס ובליווי המתורגמנית צ'ואנפיד-מאו.

נושאי ההדרכה "סיכוני בטיחות בחקלאות":
  • סקירה אודות תאונות
  • סיכוני בטיחות במכונות חקלאיות
  • סיכוני בטיחות בעבודת הריסוס
  • סיכונים בעבודה בסולמות
  • התייחסות לחשמל ודליקות


  • חלק מאמצעי ההדרכה כלל הקרנת סרטוני אנימציה ללא מילים בכיכובו של Napo - דמות עובד מצויירת חביבה המתמודדת עם הסיכונים במקום העבודה. ניתן להוריד את הסרטונים ולהשתמש לצרכי הדרכה והסברה בנושאי בטיחות שונים.


    המקור:
    רות דרוקס, מחוז ת"א והמרכז