www.osh.org.il
11.11.09


בטיחות זו לא רק תעודה על הקיר

בתחרות פרס יוספטל האחרונה השתתף גם יצחק מלכא, מגדל פרחים גדול ממושב שדה יצחק שבתחום המועצה האזורית מנשה. משק מלכא זכה בתחרות הארצית במקום השני (המכובד) על פעילות מתמשכת וורצינית בתחום הבטיחות, בעיקר בכל מה שקשור להדרכות ומסירת המדע לעובדים הזרים אשר מועסקים במשקו.

בתאריך 08.11.09 קיים יצחק מלכא, בשיתוף ובתיאום עם מר סעיד, רכז מחלקת הביטחון והבטיחות של מועצה אזורית מנשה - כנס בטיחות וזהירות בדרכים, בטיחות וגיהות בעבודה ודרישות איסור הצייד בישראל.

בכנס זה השתתפו למעלה מ - 70 עובדים זרים (תאילנדים) ממשקים במושב, וחלקם אף מחוצה לו.

הכנס נפתח בהרצאה של מר יוסי בלגזל-מנהל בטיחות ב"רשות הלאומית לבטיחות בדרכים", בעיקר בתחום הרכיבה על אופניים.

לאחר מכן ניתנה הדרכה בתחום הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית במגזר החקלאי על ידי יואב גרשון, ובסופו של הכנס ניתנה הדרכה על ידי מר חזי גלעד-פקח רשות הטבע והגנים לנושא איסור הצייד.

כל הערב תורגם כמובן לשפה התאית על ידי הגב' נוי נבו.

בסיום חולקו לעובדים אפודים זוהרים, פנס מהבהב וסרטים זוהרים לסימון בעת הרכיבה על אופניים.

יוזמה מסוג זה מחזקת ומדגישה את מחויבות בעלי המשקים לנושאי הבטיחות והזהירות של עובדיהם, ועל כך מגיעה למר יצחק מלכא "ישר כח".המקור:
יואב גרשון, רכז תחום החקלאות במוסד לבטיחות