www.osh.org.il
12.11.2007


כנס בטיחות בחקלאות לזכרו של סלמאן אלקרינאוי

בתאריך 30 באוקטובר התקיים כנס בטיחות לזכרו של סלמאן אלקרינאוי. הכנס התקיים בקיבוץ ארז בהשתתפות של כ-250 אנשי חקלאות של אזור הדרום.

סלמאן מצא את מותו בתאונת עבודה מחרידה, אולם במקרה זה בחרה המשפחה להנציח את זכרו בדרך של חינוך והגברת המודעות לעבודה בטיחותית, זהירה ומושכלת - ולא רק באבל פנימי שהוא נחלת המשפחה.

בכנס הכריזו על הקמת קרן לזכרו של סלמאן במטרה לעלות את המודעות בתחום הבטיחות בעבודה חקלאית והמיועדת לעובדים, למנהלים, לקבלנים - ובעצם לכל מי שמעורב בעשייה החקלאית.

יש לציין לטובה את השתתפות ראש עיריית רהט, מר טלאט אלקרינאוי, כנציג המשפחה, ושל חקלאים רבים עמיתים למקצוע.

סלימאן, בן 34 במותו אב לארבעה ילדים, הוא עדות המאפיינת את הגורמים לתאונות עבודה במגזר החקלאי: עבודה בשטח מרוחק, בלחץ של זמן בביצוע, בשעות החושך, התמחות יתר בעבודה חקלאית שגורר דילוג על נוהל מסודר בעבודות שטח ועוד גורמים רבים ונוספים המאפיינים תאונות עבודה.

במקום חולקו פרסומים של המיזם "בטיחות במגזר החקלאי" של המוסד לבטיחות וגהות על בטיחות בעבודה חקלאית בשפות שונות וסוכם עם המארגנים על עזרת המיזם להכנת הכנסים הבאים, תאריך הכנס יהיה בכל שנה שבוע אחרי סוף חג הרמדאן. בעתיד יעסוק הכנס בתיאום הקרן - בשיפור הבטיחות בחקלאות על מנת למנוע את התאונה הבאה.המקור:
מיכאל צ'רטק - מדריך בטיחות בחקלאות, סניף באר שבע והדרום