www.osh.org.il
25.11.2002


מחקר: פגיעה באיכות הזרע של עובדי המגזר החקלאי

מחקר שתוצאותיו עומדות להתפרסם במהדורת דצמבר 2002 של הירחון Environmental
Health Perspectives, קובע שאיכות הזרע של עובדי החקלאות בארה"ב נמוכה יותר
בהשוואה לעובדים המועסקים באיזורים עירוניים.

המחקר בוצע במסגרת בדיקה כוללת של מערכת הבריאות האמריקאית לגלוי ההשפעה של
חשיפה לחומרים כימיים על פוריות הגבר.

לדברי ד"ר Shanna Swan, שעמדה בראש צוות המחקר, אצל עובדים באיזור החקלאי של
מדינת Missouri בארה"ב, נמדדה ירידה כללית בכמות תאי הזרע ובאחוז הזרעים שבתנועה
- מרכיבים משמעותיים לפוריות הגבר. הירידה התרחשה גם בקרב מי שספירת הזרע
שלהם נשארה בגבול התקין.

הסיבות לתופעה נעוצות בחשיפה של הגברים באיזורי חקלאות לחומרים הכימיים הרבים
המשמשים את עבודות החקלאות וכן חדירה אפשרית של חומרים אלה גם למי השתייה.
חלק מהחומרים הללו הם דמויי הורמונים, ומשפיעים על איכות הזרע.

נתוני המחקר מראים שאיכות הזרע של העובדים במדינת Missouri, היתה ירודה
משמעותית מאיכות הזרע אצל ממוצע העובדים בערים הגדולות שסביבתן מזוהמת כגון ניו-
יורק ולוס אנג'לס.


המקור:
Reuters Health