www.osh.org.il
09.12.09


אושר בכנסת: הפסקת שירותים בעבודה - חובה

רוצים הפסקת שירותים - הבוס לא יוכל לסרב: מליאת הכנסת אישרה ביום ב' (07.12.09) בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שמעגנת את זכותו של עובד ללכת לשירותים.

את הצעת החוק יזמו חברי הכנסת שלי יחימוביץ', שלמה מולה ויצחק וקנין. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "המחוקק הניח ככל הנראה כי אין צורך לקבע בחקיקה זכות כזאת שהיא מובנת מאליה. לצערנו, הולך וגדל מספר מקומות העבודה בענפי המסחר והשירותים, המתעלמים מזכותו הבסיסית של העובד ללכת לשירותים על פי צרכיו".

עוד נכתב בהצעת החוק, שהוגשה בשנה שעברה, כי "עובדים מועסקים במהלך שעות ארוכות (9-8), ללא כל אפשרות לעשות את צרכיהם. מצב זה מביא לפרקים את העובדים לנקוט באמצעים 'יצירתיים' שיש בהם סיכון חיים של ממש, כגון הימנעות משתייה של נוזלים במהלך שעות העבודה. לא יעלה על הדעת קיומו של מצב כזה במדינת ישראל בשנת 2008 ואין לאפשר למקומות עבודה לשלול זכויות בסיסיות של עובדים כבני אדם".

החוק בא לחייב את המעסיק להעמיד לרשות עובדים בכל תחום עבודה, "מתקן שירותים ראוי לשימושם במקום העבודה". בנוסף, לפי החוק יש לאפשר לעובד הפסקת שירותים במקום עבודתו על פי צרכיו ואילוציו. הפסקת עבודה על פי החוק, תיחשב חלק משעות העבודה והמעסיק לא יהיה רשאי לנכותה משכר העובד. החוק מציע עוד סנקציות שניתן יהיה להפעיל נגד מעסיקים שיפרו אותו, לרבות בתשלום פיצויים.

ח"כ יחימוביץ' אמרה לאחר אישור החוק: "היוזמה לחוק באה אחרי מבול של תלונות מעובדים שלא אפשרו להם לצאת לשירותים. חבל שהמחוקק נאלץ להתערב בזכות אנושית בסיסית כל כך".

ח"כ מולה הוסיף: "המהות של החוק החדש היא כבוד לאדם העובד. כנסת ישראל עיגנה בספר החוקים את אחת הזכויות הבסיסיות והטבעיות ביותר של האדם. אין ספק כי מדובר בחוק שייטיב עם רבים, אך בהחלט ראוי היה שמעסיקים יפגינו אנושיות כלפי עובדיהם והכנסת לא תידרש לכל סוגיה".


המקור:
Ynet (אמנון מרנדה)