www.osh.org.il
31.12.07


הדרכה לעובדים תאילנדים בצפון רמת הגולן, בנוכחות הנספח של משרד העבודה התאילנדי בישראל

יום עיון בבטיחות במגזר החקלאי ל- 75 עובדים תאילנדים מישובי צפון רמת הגולן התקיים ביום ה', בתאריך 27.12.07. יום העיון נערך בקיבוץ מרום גולן.

ביום זה כיבד אותנו בנוכחותו מר Ruangyot Tivakul, הנספח של משרד העבודה התאילנדי בישראל.
את פניו קיבלו: מר סמי סעדי - מנהל סניף חיפה והצפון, מר בנימין זאב - מדריך בטיחות בחקלאות, מר יואב גרשון - רכז ארצי של פרויקט החקלאות, ומר אבי עורקבי - ממונה הבטיחות של הקיבוץ המארח מרום גולן.

את היום פתחנו בסיור בענפי החקלאות שבהם מועסקים העובדים התאילנדים בצפון רמת הגולן. את הסיור הוביל ממונה הבטיחות מר אבי עורקבי וכאן המקום להודות לו על האירוח יוצא הדופן, גם בסיור וגם בארגון חדר ההדרכה.

בהמשך היום בוצעה הדרכה ל- 75 עובדים תאילנדים.
את ההדרכה פתח הנספח של משרד העבודה התאילנדי בישראל, ששיבח את פעילות ההדרכה של המוסד לבטיחות ולגיהות ואת החשיבות של השמירה על בריאותם ושלומם של העובדים במגזר החקלאי, ואת הנכונות של מדינת ישראל להשקיע משאבים וזמן לטיפול בנושא.

העובדים התאילנדים התרגשו מאוד מכך שאישיות רבת מעלה מארצם באה לבקר אותם במקום עבודתם.

את ההדרכה בנושאי בטיחות העביר מר זאב בנימין ומר יואב גרשון בסיוע המתורגמנית גב' נוי נבו תוך שימוש במצגות וסרטים בשפת העובדים.

בהדרכה הועברו נושאי בטיחות רבים ובהם בטיחות במטעים, חומרי הדברה, היגיינה בבתי אריזה, מיגון למיכון חקלאי, עבודה בגובה, עזרה ראשונה, נושא התזונה הנכונה (על רקע חוסר בויטמין B1 בקרב העובדים התאילנדים), איסור צייד ועוד נושאים שונים.

ברצוני להודות לכל אלה שתרמו להצלחת האירוע, מר בנימין זאב מדריך בטיחות בחקלאות מסניף חיפה והצפון, מר יואב גרשון רכז ארצי פרויקט החקלאות, מר אבי עורקבי ממונה בטיחות קיבוץ מרום גולן, מר יעקב מאיר ממונה בטיחות בקיבוץ אורטל וכמובן למנהלי ורכזי הענפים החקלאיים אשר אפשרו לעובדים להגיע להדרכה.
תודה מיוחדת לגב' נוי נבו - המתורגמנית הקבועה שלנו על מעורבותה ביזום מפגש חשוב זה ובתרגום.

המקור:
סמי סעדי וזאב בנימין, סניף חיפה והצפון, המוסד לבטיחות ולגיהות