גליון 63, ינואר 2011 להרשמה לעלון ולגליונות קודמים | כתוב למערכת: internet@osh.org.il

 חדשות בטיחות ובריאות בתעסוקה
בטיחות ביולוגית - אפשרות הדבקה בפריונים דרך מערכת הנשימה
מאת: ד"ר איתן ישראלי
בימים אלה התפרסם מחקר מקיף על ידי קבוצתו של אגוצי משוויץ, שבדקה את נושא הדבקה בפריונים דרך מערכת הנשימה.
לתוכן המלא
תחזוקה בטוחה: EU-OSHA מפרסמת דוח חדש בנושא
הדוח מתפרסם במסגרת הקמפיין השנתי הכלל-אירופי למקומות עבודה בטוחים של הסוכנות האירופית לבטיחות ובריאות בעבודה, אשר מתמקד בנושא תחזוקה בטוחה (Safe Maintenance) והושק לפני מספר חודשים.
לתוכן המלא
CCOHS: מעבר ליום עבודה ארוך - היבטים והשלכות
מתכונת עבודה המיישמת "יום עבודה ארוך" הינה מתכונת עבודה חשובה למעסיק ולעובד כאחד. יום עבודה ארוך משפיע על בריאות העובד, בטיחותו בעבודה, חייו המשפחתיים והסביבה החברתית של העובד.
לתוכן המלא
הודעות על תאונות מוות במקומות עבודה בחודש ינואר 2011
התפרסמו במדור החדשות בתאריכים: 06.01.11, 09.01.11, 26.01.11, 30.1.11 (2)
לרשימת החדשות


 תחיקה ותקינה
המשרד להגנת הסביבה הפיץ למשרדי הממשלה את נוסח תזכיר חוק מניעת מפגעי מזיקים תברואיים
החקיקה הקיימת בנושא אינה מספקת מבחינה משפטית ומקצועית. מטרת החוק המוצע היא להסדיר את מכלול הטיפול בנושא בחקיקה מודרנית.
לתוכן המלא
חידושים בתקינה הישראלית
בילקוט הפרסומים 6191 מיום 23.01.2011 פורסמה ההודעה בדבר קביעת תקנים חדשים
לתוכן המלא
חידושים בתחיקה בתחום התעבורה
מאת: מאיר גוטסמן
בקובץ התקנות 6956 מיום 28.12.10 פורסמה הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) התשע"א - 2010.
לתוכן המלא


 מחקר ופיתוח
רכבים חשמליים - האם הם שקטים מדי?
מאת: ד"ר אשר פרדו
בעוד שהיתרונות המצופים מטכנולוגיית הרכב החשמלי יכללו את צמצום זיהום האוויר, צמצום רעש, צמצום תלות בדלק וצמצום הוצאות תחזוקה, מסתבר שדווקא צמצום הרעש לעוצמות בלתי נשמעות עלול להוות סיכון גדול ביותר לעיוורים, קצרי ראייה והולכי רגל שהרכב אינו בקו ראייתם.
לתוכן המלא
מניעת החלקות, מעידות ונפילות בקרב העובדים במערכות הבריאות - פרסום של NIOSH
על-פי פרסומים של משרד העבודה האמריקאי משנת 2009 , נמצא ששיעור המקרים, בקרב עובדי מערכות הבריאות (בתי-חולים), בהם הפסידו ימי עבודה בשל החלקות, מעידות ונפילות גבוה ב - 90% מהממוצע בשאר ענפי התעשייה.
לתוכן המלא


 בריאות העובד
תעשיית הסיעוד הביתי: סיכונים נסתרים מהעין
מאת: שלום ויסמן
ילוּדה נמוכה בעולם המערבי לצד גידול ניכר בתוחלת החיים יצרו תעשיית סיעוד ביתי שמימדיה רק הולכים וגדלים ככל שחולף הזמן. מספרם ההולך וגדל של עובדי הסיעוד , רב-לאומיותם, העובדה שעבודתם סמויה מן העין, ועצם אי הנוחות לגעת בזִקנה ותופעותיה הרחיקה אותה מהעין הציבורית. במאמר זה , אנו רוצים להאיר את הזרקור על תעשייה זו, על בעיות הבטיחות והבריאות הקשורות בה ודרכי ההתמודדות עימה.
לתוכן המלא


 מרכז מידע ואינטרנט
האם יש חובה לבדיקת סירי בישול על ידי בודק מוסמך?
מאת: דוד זיו
תשובת השבוע של מרכז המידע מתאריך 12.01.11
לתוכן המלא 
מהן הדרישות להפעלת ולבדיקת דוד קיטור?
מאת: דוד זיו
תשובת השבוע של 'מרכז המידע' מתאריך 30.01.11
לתוכן המלא  |  עוד "תשובות השבוע" 


 חדש במוסד ובאתר האינטרנט
פרסומים חדשים באתר המוסד לבטיחות ולגיהות
  • עדכוני ספקים חדשים במדור "מי ומי"
  • 2 סרטים חדשים בערוץ המוסד לבטיחות ולגיהות ביו-טיוב
  • תכנית הדרכות 2011 מחוז תל-אביב, המוסד לבטיחות ולגיהות
  • עלון קיר "בטיחות וגיהות", גליון 488, ינואר 2011.
לחץ כאן לפרסומים הנ"ל ולכל העידכונים באתר
המוסד לבטיחות ולגהות הציג בתערוכת החקלאות בערבה
פרטים נוספים
תחרות המצוינות לבטיחות - עדכון ממסלול תעשייה זעירה ומסלול חקלאות
פרטים נוספים
המוסד לבטיחות ולגיהות מקדם את הטיפול במניעת חשיפה לגורמים ביולוגים במקומות העבודה
פרטים נוספים
תחרות "פרס הבטיחות והגיהות בעבודה 2011" - הוקמה ועדת שיפוט מגזרית לתחום החקלאות
פרטים נוספים

הפקה: מרכז מידע ואינטרנט, המוסד לבטיחות ולגיהות.  internet@osh.org.il