רשימת חוקים ותקנות הקשורים לבטיחות וגיהות בעבודה

הוכן במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות info@osh.org.il

(מבוסס על דף תפוצה ת-152 של מרכז המידע)

ערך: מאיר גוטסמן

 

מעודכן ל- 22.02.10

 

חלק מהחוקים והתקנות מתפרסמים באתר בטקסט מלא. ראה חוקים ותקנות מאתרים ממשלתיים וציבוריים.

עדכונים שוטפים על חידושים בתחיקה מתפרסמים באתר. ראה הודעות בדבר חידושים בתחיקה הישראלית.

המוסד מוציא לאור חוברות בנושאי תחיקה. להזמנות, ראה מדור הזמנת פרסומים בעמוד הראשי.

 

 

פרק א' – חוקי יסוד. 2

פרק ב' – חוקים סוציאליים.. 6

פרק ג' – החשמל. 8

פרק ד' – חומרים מסוכנים.. 10

פרק ה' – התכנון והבניה.. 12

פרק ו' – כיבוי אש.. 13

פרק ז' – שונות.. 14

 

 

 

פרק א' – חוקי יסוד

 

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל1970-

 

{דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 337 ,16  }

תיקון טעות: ס"ח 733 תשל"ד, 80.

תיקון תשל"ד: ס"ח 745 תשל"ד, 136.

תיקון תשמ"א: ס"ח 1025 התשמ"א, 274.

תיקון תשמ"ב: ס"ח 1051 עמ'  166.

תיקון תשמ"ד: 1101 התשמ"ד, 34.

תיקון לפי חוק הגז: ס"ח 1286 התשמ"ט 114.

תיקון התשס"ה ס"ח 2013,  692 – דרגנועים.

תיקון התשס"ז ס"ח 2109, 450 – תיקון עקיף אנשים מוגבלים.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה) התש"ס - 2000

ק"ת 6052 התש"ס 28.8.00.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ) התשנ"ו1995-

ק"ת 5718  התשנ"ו 1995.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ) התשנ"ו1995-

ק"ת 5718 התשנ"ו 1995; ק"ת 5809 התשנ"ז 1997.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז- 1986

ק"ת 4990 התשמ"ז, 220.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), התשכ"ד1964-

ק"ת 1573 התשכ"ד, 1151.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), התשכ"ז1967-

ק"ת 2084 התשכ"ז 2966.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסוימים), התשמ"ה1984-

ק"ת 4739 התשמ"ה, 415; ק"ת 6162 התשס"ב  24.4.02; ק"ת 6361 התשס"ה 17.1.05.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגנים מסויימים) התשנ"א1990-

ק"ת 5309 התשנ"א, 29.11.90, ק"ת 5591 התשנ"ד, 1994; ק"ת 5958 התשנ"ט 8.3.99.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים) התשנ"ג 1993.

ק"ת 5504 התשנ"ג, 1.3.93; ק"ת 5958 התשנ"ט 8.3.99.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים) התשנ"ג 1993.

ק"ת 5504 התשנ"ג, 1.3.93; ק"ת 5958 התשנ"ט 8.3.99.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד1984-.

ק"ת 4576 התשמ"ד, 722; ק"ת 4796 התשמ"ה, 1157; ק"ת 5120 התשמ"ח, 961; ק"ת 5302 התשנ"א 1990;ק"ת 5752 התשנ"ו 1996;  ק"ת 5887 התשנ"ח 1998; ק"ת 6044, התש"ס 2000 .

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן) התשמ"ד1983-

ק"ת 4562 התשמ"ד,572; ק"ת 4706 התשמ"ד, 2646; ק"ת 4966 התשמ"ו, 1383; ק"ת 5223 התש"ן,16; ק"ת 5413 התשנ"ב 1992; ק"ת 5958 התשנ"ט 8.3.99.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל כלוריד), התשמ"ד1983-

ק"ת 4556 התשמ"ד, 426; ק"ת 4604 התשמ"ד, 1090; ק"ת 4833 התשמ"ה, 1686; ק"ת 4907 התשמ"ו, 556; ק"ת 5428 התשנ"ב 884; ק"ת 5958 התשנ"ט 8.3.99.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן), התשמ"ה1985-

ק"ת 4746 תשמ"ה, 498; ק"ת 4972 התשמ"ו, 1489`

ק"ת 5173 התשמ"ט 26.3.89; ק"ת 5428 התשנ"ב 1992; ק"ת 5958 התשנ"ט 8.3.99.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות  תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה1985-

ק"ת 4746 התשמ"ה, 504; ק"ת 4972 התשמ"ו 1489;

ק"ת 5255 התש"ן 15.3.90; ק"ת 5512 התשנ"ג, 30.3.93 ,709; ק"ת  5958 התשנ"ט 8.3.99.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד1983-

ק"ת 4556 התשמ"ד, 432; ק"ת 4833 התשמ"ה, 1686; ק"ת 4906 התשמ"ו, 554; ק"ת 5428 התשנ"ב 884; ק"ת 5591 התשנ"ד 770; ק"ת 5958 התשנ"ט 8.3.99.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות) התשנ"ג 1993

ק"ת 5504 התשנ"ג, 1.3.93; ק"ת 5958 התשנ"ט 8.3.99 ; ק"ת 6162 התשס"ב, 24.4.02

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה 2005

ק"ת 6438 התשס"ו, 24.11.2005.

 

כללי הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה), 1948

ע"ר (4.4.1948) 1651 תוס' 2 (ע) 246, (א) 302; ק"ת 1428 התשמ"ג, 1175.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה) התשכ"ד 1964

ק"ת 1551 התשכ"ד 1964; ק"ת 2414 התשכ"ט; ק"ת 5667 התשנ"ה 1995.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג1992-

ק"ת 5487 התשנ"ג, 17.12.92.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ"ג1992-

ק"ת 5484, התשנ"ג, 8.12.92.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח - 1998

ק"ת 5888 התשנ"ח, 30.3.98; ק"ת 6021 התש"ס, 28.2.00; ק"ת 6759 התשס"ט 26.2.09.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א2001-

ק"ת 6116 התשס"א 16.7.01.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד1984-

ק"ת 4647 התשמ"ד, 1752; ק"ת 4833 התשמ"ה, 1686; ק"ת 5015  התשמ"ז, 641. ק"ת 5303 התשנ"א 3.10.90; ק"ת 5391 התשנ"ב 1991; ק"ת 5655 התשנ"ה, 22.1.95; ק"ת 6028 התש"ס 4.4.2000.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות), התשכ"ה1965-

ק"ת 1702 התשכ"ה, 1621.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח- 1988

ק"ת 5083 התשמ"ח; ק"ת 5145 התשמ"ט 13.11.88; ק"ת 5383 התשנ"א 1261,1991 ; ק"ת 5527 התשנ"ג, 15.6.93.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז1997-

ק"ת 5850 התשנ"ז, 11.9.97.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשמ"ז2007-

ק"ת 6583 התשמ"ז, 756.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב1972-

ק"ת 2901 התשל"ב, 1701; ק"ת 3148 התשל"ד, 801; ק"ת 3203 התשל"ד, 1542; ק"ת 3244 התשל"ה, 196; ק"ת 3523 התשל"ו, 1575;ק"ת 4108 התש"ם 1980; ק"ת 5517 התשנ"ג, 1993 ,768.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות) התשמ"ח 1988

ק"ת 5106 התשמ"ח, 798.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), התשל"ב1972-

ק"ת 2901 התשל"ב, 1723; ק"ת 3148 התשל"ד, 801; ק"ת 3244 התשל"ה,194; ק"ת 3523 התשל"ו 1575.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח1988-

ק"ת 5081 התשמ"ח 388; ק"ת 5380 התשנ"א, 1230; ק"ת 5450 התשנ"ב, 1992; ק"ת 5905 התשנ"ח 15.6.98.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו1986-

ק"ת 4934 התשמ"ו, 924.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ"ז1966-

ק"ת 1979 התשכ"ז, 1128; ק"ת 2057 התשכ"ז 2609; ק"ת 2108 התשכ"ז, 3305; ק"ת 2564 התש"ל, 1640.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג1992-

ק"ת 5487 התשנ"ג, 17.12.92; ק"ת 5527 התשנ"ג, 14.6.93; ק"ת 5591 התשנ"ד 1994;ק"ת 5752 התשנ"ו 1996;ק"ת 5849 התשנ"ז  1997; ק"ת 5927, התשנ"ח 17.9.1998.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), התשי"ד1954-

ק"ת 418 התשי"ד, 352; ק"ת 1428 התשכ"ג, 1175.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת תא מעלית) התשנ"ג 1993

ק"ת 5539 התשנ"ג  10.08.93.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), התשכ"ה1965-

ק"ת 1713 התשכ"ה, 1814; ק"ת 2159 התשכ"ח, 538; ק"ת 2324 התשכ"ט,543; ק"ת 5718 התשנ"ו 200,1995.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד1984-

ק"ת 4635 התשמ"ד, 1569.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג1983-

ק"ת 4456 התשמ"ג, 698.

 

כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947

ע"ר (10.7.1947) 1594 תוס' 2 (ע) 846, (א) 1041; ק"ת 1428  התשכ"ג, 1176; ק"ת 2694 התשל"א, 1050; ק"ת 4923 התשמ"ו, 788.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) התש"ן 1990

ק"ת 5251; התש"ן 27.2.90.

 

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד) התשס"א -2001

ק"ת 6115 התשס"א 12.7.01.

 

צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי) תש"ך – 1959

ק"ת 959 תש"ך 1959; ס"ח 1382 תשכ"ג 1963;

 

 

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - 1954

 

ס"ח 164 התשי"ד, 202; ס"ח 553 התשכ"ט, 78; ס"ח 1051 התשמ"ב, 162; ס"ח 1057 התשמ"ב, 205;ס"ח 1286 התשמ"ט, 113;ס"ח 1607 התשנ"ז,44;ס"ח 1645 התשנ"ח,92; ס"ח 2013 התשס"ה, 693.

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), התשכ"א1960-

ק"ת 1067 התשכ"א, 252; ק"ת 3043 התשל"ג, 1735.

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות),  התשכ"ג1963-

ק"ת 1431 התשכ"ג, 1224;י"פ 3052 התשמ"ד, 2115; י"פ 4954 התשס"א 2001.

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-  1996

ק"ת 5773 התשנ"ו, 1444; ק"ת 5956 התשנ"ט 25.2.99.

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט1999-

 ק"ת 5996 התשנ"ט, 1141.

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ"ד1984-

ק"ת 4666 התשמ"ד, 1964; ק"ת 4696 התשמ"ד, 2523; ק"ת 4947 התשמ"ו, 1104; ק"ת 5124 התשמ"ח, 1017;ק"ת 5292 התש"ן 1244; ק"ת 5380 התשנ"א 1233;  ק"ת 5478 התשנ"ג,44; ק"ת 5547 התשנ"ד, 2; ק"ת 5704 התשנ"ה 1995.

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) התשנ"א 1990

ק"ת 5309 התשנ"א 29.11.90; ק"ת 5487 התשנ"ג 17.12.92; ק"ת 5714 התשנ"ו 21.11.95; ק"ת 5958 התשנ"ט 8.3.99.

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התשס"א 2001

ק"ת 6084 התשס"א 1.2.01;

 

 

 

פרק ב' – חוקים סוציאליים

 

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951

 

ס"ח 76 התשי"א, (249) 204; ס"ח 551 התשכ"ט, 54; ס"ח 553 התשכ"ט, 78; ס"ח 618 התשל"א, 69; ס"ח 972 התש"ם, 135; ס"ח 1010 התשמ"א, 124; ס"ח 1079 התשמ"ג, 62; ס"ח 1430 התשנ"ג   167 ,1993 ; ס"ח 1742, התש"ס מיום 25.6.00.; ס"ח 1757 התשס"א מיום 26.11.00; ס"ח 1824 התשס"ב 21.1.02; ס"ח 2162 התשס"ח 6.7.08 (תיקון עקיף לחוק הגנת השכר). ס"ח 2218 התש"ע 16.12.09

 

תקנות שעות עבודה ברפתנות, התשי"א1951-

ק"ת 206 התשי"א, 1639.

 

תקנות שעות עבודה בלולנות, התשי"א1951-

ק"ת 206 התשי"א, 1638.

 

תקנות שעות עבודה בשמירה, התשי"א1951- - בוטלו ק"ת 6475 מיום 10.4.06

ק"ת 206 התשי"א, 1939.

 

תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דאר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), התשי"ב1952-

ק"ת 278 התשי"ב, 1040.

 

תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, התשי"ב1952-

ק"ת 235 התשי"ב, 392.

 

תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות מס' 2) התשי"ב- 1952

ק"ת 278 התשי"ב, 1039.

 

תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, התשי"א1951-

ק"ת 206 התשי"א, 1638.

 

תקנות שעות עבודה ומנוחה, התשט"ו1955-

ק"ת 497 התשט"ו, 548; ק"ת 788 התשי"ח, 1076; ק"ת 814 התשי"ח, 1693.

 

תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), התש"ך- 1960

ק"ת 998 התש"ך, 883.

 

 

חוק חופשה שנתית, התשי"א - 1951

 

ס"ח 81 התשי"א, 234; התשי"ז, 134; ס"ח 461 התשכ"ח, 214; ס"ח 504 התשכ"ז, 100; ס"ח 553 התשכ"ט, 78: ס"ח 1319 התש"ן,  151 ; ס"ח 1821 התשס"ב, 95; ס"ח 2069 התשס"ז, 10;

 

תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), התשל"א1971 -

ק"ת 2660 התשל"א, 527; ק"ת 3637 התשל"ז, 357.

 

תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), התשי"ט1958-

ק"ת 843 התשי"ט, 284.

 

תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), התשכ"ד1963-

ק,ת 1504 התשכ"ד, 145; ק"ת 2173 התשכ"ח, 700; ק"ת 4580 התשמ"ד, 771.

 

תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה), התשי"ן1957-

 ק"ת 705 התשי"ז, 1437.

 

תקנות חופשה שנתית (קרנות חופשה), התשי"א1951-

ק"ת 204 התשי"א, 1610; ק"ת 752 התשי"ח, 404; קת 2116 התשכ"ז, 3436.

 

תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן חופשה), התשכ"ד1964-

ק"ת 1538 התשכ"ד, 670.

 

 

 

חוק עבודת הנוער, התשי"ג - 1953

 

ס"ח 128 התשי"ג, 115; ס"ח 311 התש"ך, 54; ס"ח 395 התשכ"ג, 99; ס"ח 563 התשכ"ט, 177; ס"ח 630 התשל"א, 146; ס"ח 662  התשל"ב, 123; ס"ח 662 חבשל"ב, 124; ס"ח 705 התשל"ג, 190 (ס"ח 726 התשל"ד, 42); ס"ח 1533 התשנ"ה 1995; ס"ח 1673 התשנ"ח 1998; ס"ח 1768 התשס"א 2000; ס"ח 2081 התשס"ז 6.2.2007; ס"ח 2152 התשס"ח 16.4.08 (תיקון עקיף בחוק שירות המילואים התשס"ח 2008)

 

תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס 2000-

ק"ת 6044 התש"ס 12.7.00

 

תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), התשי"ח1958-

ק"ת 777 התשי"ח, 852.

 

תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), התשל"ג- 1973

ק"ת 3048 התשל"ג, 1813.

 

תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו- 1995

ק"ת 5722 התשנ"ו 14.12.95; ק"ת 6092 התשס"א 8.3.2001.

 

תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), התשנ"ו – 1996

ק"ת 5738 התשנ"ו 29.2.96; (בוטל ראה ק"ת 6044 עמ' 715).

 

תקנות עבודת נוער (פנקס לרישום נערים), התשי"ח1958-

ק"ת 798 התשי"ח, 1407; ק"ת 6352 מיום 14.12.04

 

תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), התשנ"ו – 1995

ק"ת 5722 התשנ"ו 14.12.95.

 

צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), התשל"ג1973-

ק"ת 3037 התשל"ג, 1677; ק"ת 3514 התשל"ו, 1420.

 

צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), התשל"ט1979-

ק"ת 3974 התשל"ט, 1043.

 

תקנות עבודות הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט – 1999

ק"ת 5955 התשנ"ט 24.4.99; ק"ת 6020 התש"ס 17.2.00;  ק"ת 6075 התשס"א 8.1.01; ק"ת 6090 מיום 1.3.2001

 

תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומות), התשנ"ט - 1999

ק"ת 5955 התשנ"ט 24.4.99; ק"ת 6025 התש"ס 16.3.2000; ק"ת 6039 התש"ס 6.6.2000; ק"ת 6075 התשס"א 8.1.01;

 

תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו) התשנ"ט - 1999

ק"ת 5955 התשנ"ט 24.4.99; ק"ת 6020 התש"ס 17.2.00.

 

 

חוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954

 

ס"ח 160 התשי"ד, 154; ס"ח 403 התשכ"ג, 133; ס"ח 433 התשכ"ד, 166; ס"ח 661 התשל"ג, 119; ס"ח 712 התשל"ג, 260; ס"ח 733 התשל"ד 80 ,78; ס"ח 822 התשל"ו, 254; ס"ח 1166 התשמ"ו, 67; ס"ח 1175 התשמ"ו, 141. ס"ח 1240 התשמ"ח, 42; ס"ח 1324 התש"ן, 173; ס"ח 1325 התש"ן, 178; ס"ח 1328 התש"ן (1990) 188; ס"ח1333 התשנ"א 28.11.1990;ס"ח 1387 התשנ"ב 116; ס"ח 1577 התשנ"ז 181; ס"ח 1635, התשנ"ז, 912; ס"ח 1650 התשנ"ח 114; ס"ח 1655 התשנ"ח 136; ס"ח 1668 התשנ"ח 235; ס"ח 1702 התשנ"ט 79; ס"ח 1748 התש"ס 28.7.2000; ס"ח 1752 התש"ס 13.8.00; ס"ח 1785 התשס"א מיום 4.4.01;     ס"ח 1805 התשס"א 7.8.01; ס"ח 1813 התשס"ב 6.12.01; ס"ח 1874 תשס"ג 20.11.02; ס"ח 1934 התשס"ד 31.3.2004; ס"ח 1939 התשס"ד 17.5.04;ס"ח 1946 התשס"ד 28.6.04; ס"ח 1992 התשס"ה  19.3.05 ; ס"ח 2002 התשס"ה 2005 מיום 6.6.05; ס"ח 2024 התשס"ה 10.8.2005; ס"ח 2038 התשס"ו מיום 8.12.2005; ס"ח 2049 התשס"ו מיום 3.1.2006; ס"ח 2073 התשס"ז מיום 21.12.06; ס"ח 2083 התשס"ז 15.2.07; ס"ח 2086 התשס"ז 8.3.07; ס"ח 2089 התשס"ז 27.3.07; ס"ח 2094 התשס"ז 8.5.07. ס"ח 2099 התשס"ז 21.06.07, ס"ח 2108 התשס"ז 7.8.07 (תיקונים 39 ו-40). ס"ח 2112 התשס"ח 15.10.07 (תיקון 41); ס"ח 2131 התשס"ח 3.2.08 (תיקון 42); ס"ח 2134 התשס"ח 18.2.08 (תיקון 43); ס"ח 2142 התשס"ח 2008 (תיקון 44). ס"ח 2225 התש"ע 2010 (תיקון 45).

 

תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה) התשנ"ט 1999-

ק"ת 5979 התשנ"ט 901; ק"ת 6327 התשס"ד 2004.

 

תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ"ט - 1999

ק"ת 5983 התשנ"ז 219.

 

תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח1958-

ק"ת 785 התשי"ח, 1036.

 

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א – 2001

ק"ת 6095 התשס"א, 634, 21.03.01.

 

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת) התשל"ט1979-

ק"ת  3944 התשל"ט, 690.

 

תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשרותי המדינה), התשט"ו1955-  

ק"ת 556 התשט"ז, 68; ק"ת 592 התשט"ז, 640; ק"ת 672 התשי"ז, 772; ק"ת 1046 התש"ך, 1812; ק"ת 1155 התשכ"א, 1867; ק"ת 2409 התשכ"ט, 1668; ק"ת 6122 התשס"א 23.8.01

 

תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו1986-

ק"ת 4929 התשמ"ו, 835; ק"ת 6122 התשס"א 23.8.01.

 

תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד) התשמ"ט 1988-  

ק"ת 5134 התשמ"ט, 4.

 

תקנות עבודת נשים (העדרות בשל טיפול הפריה ופריון) התשנ"א - 1990  

ק"ת 5303 התשנ"א 1990; ק"ת 5307 התשנ"א 212.

 

תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), התשס"א - 2000  

ק"ת 6069 התשס"א 30.11.2000;

 

תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים ותשלומים לקופת גמל), התשס"ח - 2008  

ק"ת 6702 התשס"ח  14.08.2008.

 

פקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה), 1945

 

ע"ר מס' 1409 תוס' מס' 1, עמ' 62.

 

תקנות התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), התשי"א 1951-

ק"ת 205 התשי"א, 1618.

 

תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת), התש"ם1980-

ק"ת 4163 התש"ם, 2371.

 

 

 

פרק ג' – החשמל

 

חוק החשמל תשי"ד - 1954

 

ס"ח 164 תשי"ד, 190, 3.9.1954; ס"ח 232 תשי"ז, 140, 25.7.57; ס"ח 1579 תשנ"ו 21.3.96.

 

תקנות החשמל (הארקות יסוד) התשמ"א - 1981

ק"ת 4271 תשמ"א, 1504; ק"ת 5474 התשנ"ג 1992; ק"ת 5656    התשנ"ה, 644.

 

תקנות החשמל (התקנת מובילים) השכ"ו - 1965

ק"ת 1809 תשכ"ו, 472; ק"ת 3373 תשל"ה, 2311.

 

תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) התשמ"ה - 1984

ק"ת 4731 תשמ"ה, 350; ק"ת 4979 תשמ"ו, 100; ק"ת 5474

התשנ"ג, 2; ק"ת 5619 התשנ"ד 23.8.94; ק"ת 5708 התשנ"ו עמ'  19; ק"ת 5783 התשנ"ו, 1996 עמ' 1550.

 

תקנות החשמל (התקנת מוליכים) התש"ל - 1970

ק"ת 2569 תש"ל, 1682; ק"ת 4151 תש"מ, 2162; ק"ת 4973 תשמ"ו,   1503; ק"ת 5162 התשמ"ט, 418; ק"ת 5656 התשנ"ה, 640; ק"ת 5725   התשנ"ו  1995 ;ק"ת 6131 התשס"ב, 2001.

 

תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין  קווי חשמל) התשמ"ו - 1986

ק"ת 4909 תשמ"ו, 595 ;ק"ת 5233 התש"ן 1989.

 

תקנות החשמל (רשיונות) התשמ"ה - 1985

ק"ת 4778 תשמ"ה, 887; ק"ת 5020 התשמ"ז, 1987; ק"ת 5593    התשנ"ד 1994, עמ' 820; ק"ת 5634 התשנ"ה 26.10.94; ק"ת 5956 התשנ"ט 25.2.1999.

 

תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התש"ס - 2000

ק"ת  6048 התש"ס, 9.8.00. ק"ת 6118 התשס"א 7.8.01; ק"ת 6144 התשס"ב 7.1.02.

 

תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) התשמ"ז 1987-

ק"ת 5000 התשמ"ז, 345; ק"ת 5163 התשמ"ט 459 ,1989.

 

 תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט) התשנ"א - 1991

ק"ת 5375 התשנ"א 1991, עמ' 1082; ק"ת 5656 התשנ"ה, עמ' 643; ק"ת 6211 התשס"ג2002 (הוראת שעה); ק"ת 6238 התשס"ג 2003 (הוראת שעה).

 

תקנות החשמל (מיתקני חשמל בחצרים חקלאיים במתח עד 1000 וולט) התשנ"א 1991-

ק"ת 5375 התשנ"א 1991, עמ' 1104.

 

תקנות החשמל (עבודה במתקן חי או בקרבתו) התשס"ט – 2008

ק"ת 6724 התשס"ט 2008.

 

תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) מתשנ"א 1991-

 ק"ת 5375 התשנ"א 1991, עמ' 1109; ק"ת 5619 התשנ"ד 23.8.94; ק"ת   5998 התשנ"ט 10.9.99. ק"ת 6676 התשס"ח 2008.

 

תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד   1000 וולט), התשנ"ג - 1992

ק"ת 5482 התשנ"ג 1992.

 

תקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך) התשנ"ג -  1993

ק"ת 5512 התשנ"ג, 30.3.93.

 

תקנות החשמל (מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט), התשנ"ה - 1994

ק"ת 5629 התשנ"ד 6.10.94; ק"ת 5740 התשנ"ו 21.3.96.

 

תקנות החשמל (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט), התשנ"ה - 1995

ק"ת 5656 התשנ"ה, 618.

 

תקנות החשמל (מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"א - 2001

ק"ת 6086 התשס"א 13.2.01.

 

תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל)  התשנ"ח 1998

ק"ת 5895 התשנ"ח 28.4.98.

 

תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), התשס"ב – 2001

ק"ת 6138 התשס"ב  13.12.01.

 

תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג – 2002

ק"ת 6210 התשס"ג  26.11.02.

 

תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג – 2002

ק"ת 6210 התשס"ג  26.11.02; ק"ת 6676 התשס"ח 2008.

 

תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג – 2003

ק"ת 6226 התשס"ג  12.02.03.

 

תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות), התשס"ג – 2003

ק"ת 6226 התשס"ג  12.02.03.

 

 

 

פרק ד' – חומרים מסוכנים

 

חוק החמרים המסוכנים התשנ"ג - 1993

 

ס"ח 1408 התשנ"ג 14.1.93; ק"ת 5631 התשנ"ה 6.10.1994 עמ' 238 (צו לשינוי התוספת השלישית);  ק"ת 5762 התשנ"ו 18.6.1996 (צו להחלפת התוספות הראשונה והשניה); ס"ח 1622 התשנ"ו 10.4.1997; ס"ח 1830 ב' באדר התשס"ב 14.2.02 ע' 139 (חוק לתיקון פקודת הרוקחים תיקון מס' 10); ס"ח 1920 כד' בטבת התשס"ד 18.1.04 (חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004); ס"ח 2027 מיום 16.8.05 התשס"ה (תיקונים עקיפים). ס"ח 2036, התשס"ו  מיום  28.11.2005 (תיקונים עקיפים לחוק שרותי הובלה);

ס"ח 2181 התשס"ח מיום 11.8.2008 (תיקונים עקיפים לחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם)).

 

תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) התשנ"ו - 1996

ק"ת 5762 מיום 18.6.96.

 

תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) התשס"ג - 2003

ק"ת 6243 מיום 19.6.03.

 

תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים) התשס"ה - 2005

ק"ת 6380 מיום  10.12.05.

 

צו החומרים המסוכנים (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשנ"ה-   1994

ק"ת 5631 התשנ"ה 6.10.94.

 

צו החומרים המסוכנים (החלפת התוספות הראשונה והשניה) התשנ"ו-  1996

ק"ת 5762  מיום 18.6.96.

 

תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג - 1993

ק"ת 5539 התשנ"ג 10.08.93.

 

תקנות חומרים מסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם) התשנ"ד - 1994

ק"ת 5619 תשנ"ד 23.8.94; ק"ת 5905 התשנ"ח 15.6.98 ; ק"ת 6204 התשס"ג 24.10.02.

 

תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד - 1994

 ק"ת 5612 התשנ"ד 5.7.94; ק"ת 6675 התשס"ח 2008.

 

תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין החומרים המסוכנים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד – 2004

 ק"ת 6284 התשס"ד 12.01.04; ק"ת 6397 התשס"ה 11.7.05.

 

צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביאולוגי והגרעיני) התשס"ד - ‏2004

ק"ת 6306 התשס"ד 20.4.2004.

 

תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים) תשנ"ב 1991

ק"ת 5388 התשנ"ב 06.10.1991; ק"ת 6167 התשס"ב 15.5.2002.

 

תקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים) התשמ"ד 1983

ק"ת 4548 התשמ"ד 30.10.1983; ק"ת 3009 התשמ"ז 23.2.1987.

 

תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס"ב – 2002

ק"ת 6151 התשס"ב 6.2.02;

 

תקנות מסילת הברזל (שינוע חומרים מסוכנים) התשנ"ט - 1999

ק"ת 5975 מיום 25.5.99 עמ' 838; ק"ת 6242 מיום 11.6.03 .

 

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א - 1990

ק"ת 5298 התשנ"א 1990, עמ' 22; ק"ת 5595 התשנ"ד 1994.

 

תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז -    1997

ק"ת 5848 התשנ"ז עמ' 1101.

 

הודעה בדבר קביעת אתר ארצי לסילוק פסולת רדיואקטיבית

ילקוט פרסומים 5098, התשס"ב.

 

צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים) התשנ"ה - 1995

ק"ת 5665 התשנ"ה 21.2.95; ק"ת 5787 התשנ"ז 10.10.96; ק"ת 6353 התשס"ה 2004 מיום 20.12.04.

 

חוק חומרי נפץ תשי"ד - 1954

ס"ח 144 תשי"ד 1954; ס"ח 352 תשכ"ב 1961; ס"ח 788 תשל"ו 1975; ס,ח 1012 התשמ"א 1981.

 

תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש) התשנ"ד 1994

ק"ת 5576 התשנ"ד - 25.01.94 – תיקון ק"ת 5594 התשנ"ד 1994; ק"ת 5740 התשנ"ו - 21.3.96.

 

אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים), התשנ"ט - 1999

ק"ת 5973 התשנ"ט 1999.

 

חוק חומרי נפץ – הודעה על הענקת סמכויות תשי"ד 1954

י"פ 341 תשי"ד 1954.

 

פרק ה' – התכנון והבניה

 

חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965

 

ס"ח 467 התשכ"ה 1965 ע' 307; פורסמו כ-60 תיקונים/עדכונים; תיקונים אחרונים ס"ח 2105 התשס"ז מיום 26.7.07; ס"ח 2113 התשס"ח מיום 15 אוקטובר 2007; ס"ח 2114 התשס"ח מיום 24.10.07; ס"ח 2190 התשס"ט מיום 16.11.08.

 

 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל 1970

ק"ת 2581  התש"ל 1970 ע' 1841; פורסמו כ- 75 תיקונים/עדכונים; תיקון אחרון, ק"ת 6341 התשס"ה 2004 ע' 30; ק"ת 6468 התשס"ו 2006; ק"ת 6571 התשס"ז 2007; ק"ת 6645 התשס"ח 2008 ע' 440 מיום 5.2.08; ק"ת 6713 התשס"ח 2008 מיום 22.9.08; ק"ת 6716 התשס"ט מיום 6.10.08; ק"ת 6744 התשס"ט מיום 19.1.09; ק"ת 6763 התשס"ט 4.3.09; ק"ת 6764 התשס"ט מיום 8.3.09; ק"ת 6775 התשס"ט מיום 30.4.09; ק"ת 6779 התשס"ט מיום 21.5.09. ק"ת 6836 התש"ע מיום 16.12.09.

 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה) התשס"ב 2002 

ק"ת 6175  התשס"ב 2002 ע' 838;

 

תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי) התשס"ג 2003 

ק"ת 6232  התשס"ג  2003 ע' 620;

 

תקנות התכנון והבניה (התקנת תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו) התשכ"ז 1967

ק"ת 1982  התשכ"ז 1967 ע' 1174; ק"ת 5190 התשמ"ט 1989 ע' 915;

 

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים התשכ"ג 1962 

ס"ח  381  התשכ"ג  1962 ע' 2; ס"ח 820 התשל"ו  ע' 741; ס"ח 1837 התשס"ב ע' 208; ס"ח 2013 התשס"ה  ע' 692; ס"ח 2182 התשס"ח 2008 (תיקון עקיף בחוק איסור אלימות בספורט) עמ' 888.

 

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות) התשמ"ט 1989 

ק"ת 5213  התשמ"ט  ע' 1284; ק"ת 6341 התשס"ה 2004 ע' 39.

 

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות) התשמ"ט 1988

ק"ת 5143  התשמ"ט ע' 106; ק"ת 6543 התשס"ז 2006 ע' 358; ק"ת 6684 התשס"ח 2008 ע' 1053; ק"ת 6788 התשס"ט 2009.

 

 

 

פרק ו' – כיבוי אש

 

תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי) תשל"א 1971

ק"ת 2702 התשל"א 1971 ע' 1168.

 

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים) תשל"ב 1972

ק"ת 2819 התשל"ב 1972 ע' 766; ק"ת 5321 התשנ"א 1991 ע' 407.

 

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי) תשל"ב 1971

ק"ת 2774  התשל"ב 1971 ע' 268; ק"ת 2953 התשל"ג 1973 ע' 571; ק"ת 4968 התשמ"ו 1986 ע' 1430.

 

תקנות שירותי הכבאות (אמצעי כיבוי במוזיאונים) התשמ"ז 1986

ק"ת 4993 התשמ"ז 1986 ע' 265;

 

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים) תשל"ב 1972

ק"ת 2819 התשל"ב 1972 ע' 770; ק"ת 4375 התשמ"ב 1982 ע' 1108.

 

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר) תשל"ב 1972

ק"ת 2819 התשל"ב 1972 ע' 773;

 

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי תפילה) התשל"ב 1972

ק"ת 2819 התשל"ב 1972 ע' 774;

 

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון) תשל"ב 1972

ק"ת 2819 התשל"ב 1972 ע' 767; ק"ת 4357 התשמ"ב 1982 ע' 1107.

 

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה) תשל"ב 1972

ק"ת 2819 התשל"ב 1972 ע' 779; ק"ת 4357 התשמ"ב 1982 ע' 1106.

 

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים) תשל"ב 1972

ק"ת 2819 התשל"ב 1972 ע' 777;

 

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי) התשכ"ה 1964

ק"ת 1653 התשכ"ה 1964 ע' 465; ק"ת 1955 התשכ"ז 1966 ע' 939; ק"ת 2207 התשכ"ח 1968 ע' 1178; ק"ת 6305 התשס"ד  2004 ע' 372.

 

חוק שירותי הכבאות התשי"ט 1959

ס"ח  290 התשי"ט 1959 ע' 199; ס"ח 549 התשכ"ט 1969; ס"ח 635 התשל"א 1971; ס"ח 807 התשל"ו 1976; ס"ח 1556 התשנ"ו 1996; ס"ח 1920 התשמ"ד 2004.

 

 

 

 

פרק ז' – שונות

 

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995

ק"ת 5669 התשנ"ה 12.3.95.

 

חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט - 1989

ס"ח 1286 התשמ"ט, ס"ח 1820 התשס"ב 3.1.2002; ס"ח 1823 התשס"ב 15.1.2002;

 

חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב – 2002

ס"ח 1820  התשס"ב, 3.1.02, ס"ח 1900 התשס"ג 6.8.03; ס"ח 2077 התשס"ז 11.1.07.

 

תקנות משק הגז הטבעי (תבנית עבודה לרשת חלוקה) התשס"ז 2006 

ק"ת 6543  התשס"ז  7.12.06.

 

תקנות משק הגז הטבעי (דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה) התשס"ח 2008

ק"ת 6697  התשס"ח 30.7.2008.

 

צו הגז (בטיחות ורישוי) מיתקנים להולכת גז טבעי) התשנ"ז - 1997

ק"ת 5835 התשנ"ז 17.6.97.

 

תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי) התשס"ג - 2003

ק"ת 6232 התשס"ג 16.03.03;

 

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ) התשס"ו - 2006 

ק"ת 6478 התשס"ו 2006.

 

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א – 2001

ק"ת 6104 התשס"א 10.5.01; ק"ת 6429 התשס"ו 11.10.2005; ק"ת 6581 התשס"ז 26.4.2007.

 

צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות האחסנה של מיכלים ומיכלי  מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר) התשנ"ג-  1992.

ק"ת 5413 התשנ"ב 1992.

 

צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (מכלי גז) התש"ן 1990 -

ק"ת 5292  התש"ן 1990; ק"ת 5681 התשנ"ה 1995.

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז) התשנ"א -    1991

ק"ת התשנ"א 5370 ; התשנ"ד עמ' 12; ק"ת 5681 התשנ"ה 1995; ק"ת 6414 התשס"ה 2005

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מכלי גז תעשייתיים) התשנ"ד - 1993

ק"ת 5564 התשנ"ד 18.11.93; ק"ת 5812 התשנ"ז 1997.

 

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) תשל"ז - 1976

ק"ת 3602 תשל"ז, ק"ת 4201 התשמ"א, ק"ת 4242 התשמ"א; ק"ת4916  מיום 24.3.86; ק"ת 6376 התשס"ה 13.3.2005.

 

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק) תש"ל 1969 -

ק"ת 2452 התש"ל 1969; ק"ת 5283 התש"ן 1990.

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת דלק), התשל"א - 1971

ס"ח תשי"ח עמ' 24.

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מילוי ושיווק מכלי גז תעשייתיים)  התשנ"ד - 1993

ק"ת 5564 התשנ"ד 18.11.93; ק"ת 5812 התשנ"ז 1997.

 

חוק שירותי הובלה, התשנ"ז - 1997

ס"ח 1636 התשנ"ז 7.8.97; ס"ח 2020 התשס"ה 8.8.2005;ס"ח 2036 התשס"ו 28.11.2005

 

תקנות שירותי הובלה, התשס"א - 2001

ק"ת 6088 התשס"א 19.2.01; ק"ת 6366 התשס"ה 1.2.2005.

 

חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג - 1993

ס"ח 1422 התשנ"ג, 11.6.93.

 

תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור)  התשנ"ח - 1998

ק"ת 5898 התשנ"ח, 13.5.98.

 

תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם - 1980

ק"ת 4090 התש"ם 1980; ק"ת 4336 התשמ"ב 1982; ק"ת 4474    התשמ"ג 1983; ק"ת 4526 התשמ"ג 1983; ק"ת 4603 התשמ"ד 1983;   ק"ת 4698 התשמ"ד 1984; ק"ת 4771 התשמ"ה 1985; ק"ת 4877    התשמ"ו 1985; ק"ת 5003 התשמ"ז 1987; ק"ת 5027 התשמ"ז 1987;   ק"ת 5103 התשמ"ח 1988; ק"ת 5150 התשמ"ט 1988; ק"ת 5181    התשמ"ט 1989; ק"ת 5373 התשנ"א 1991; ק"ת 5437 התשנ"ב 1992.

 

תקנות הרוקחים (גז דו-חנקן חמצני),  התשס"ו - 2005

ק"ת 6438 התשס"ו 2005.

 

תקנות בריאות העם (טיפול פסולת במוסדות רפואיים)  התשנ"ז - 1997

ק"ת 5848 התשנ"ז ע' 1101.

 

תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל"ה - 1975

ק"ת 2963 התשל"ג 1973, עמ' 684; ק"ת 3579 התשל"ו, עמ' 2441;    ק"ת 3592 התשל"ו, עמ' 2733; ק"ת 3664 התשל"ז, עמ' 936; ק"ת    4040 התש"ם, עמ' 115; ק"ת 4316 התשמ"ב, עמ' 597; ק"ת 4335    התשמ"ב, עמ' 843; ק"ת 4398 התשמ"ב, עמ' 1575; ק"ת 4475    התשמ"ג, עמ' 1036; ק"ת 4526 התשמ"ג, עמ' 1931; ק"ת 4603    התשמ"ד, עמ' 1073; ק"ת 4700 התשמ"ד, עמ' 2546; ק"ת 4771  התשמ"ה, עמ' 803; ק"ת 4877 התשמ"ו, עמ' 225; ק"ת 5003    התשמ"ז, עמ' 398; ק"ת 5035 התשמ"ז, עמ' 988; ק"ת 5040    התשמ"ז, עמ' 1079; ק"ת 5065 התשמ"ח, עמ' 167; ק"ת 5103  התשמ"ח, עמ' 753; ק"ת 5145 התשמ"ט, עמ' 151; ק"ת 5181,    התשמ"ט, עמ' 718; ק"ת 5274 התש"ן, עמ' 732; ק"ת 5313 התשנ"א,   עמ' 268; ק"ת 5522 התשנ"ג, עמ' 812.

 

תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון) תשל"ב - 1971

ק"ת 2777, התשל"ב 291; ק"ת 3369, התשל"ה 2281; ק"ת 3638,    התשל"ז 572; ק"ת 3946, התשל"ט  713.

 

תקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב - טמיק) תשל"ח -   1978

ק"ת 3813 התשל"ח 674.

 

תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) התשנ"ה - 1994

ק"ת 5633 התשנ"ה 19.10.94.

 

תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה), תשל"ז - 1977

ק"ת תשכ"ז עמ' 2628; ק"ת תשכ"ח עמ' 701; ק"ת תש"ל עמ' 1476;   ק"ת תשל"א עמ' 1211; ק"ת תשל"ה עמ' 2399; ק"ת תשל"ו עמ' 996;   ק"ת תשל"ז עמ' 22.

 

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה) התשנ"א -    1991

 ק"ת 7335 התשנ"א.

 

תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש) התשנ"ג - 1993

ק"ת 5528 התשנ"ג  22.06.1993.

 

חוק למניעת מפגעים, תשכ"א - 1961

ס"ח 332 תשכ"א 1961; ס"ח 458 תשכ"ה 1965; ס"ח 1394 תשנ"ב   1992; ס"ח 1622 התשנ"ז 1997.

 

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990 -

ק"ת 5288, ב' באלול התש"ן, 1990.

 

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג - 1992

ק"ת 5474 התשנ"ג  1992 ; ק"ת 6131, התשס"ב, 2001.

 

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) התשל"ט 1979 -

ק"ת 3992, התשל"ט (9.6.1979), ע"מ 1394.

 

תקנות הטיס (רעש כלי טיס) תשל"ז - 1977

ק"ת 3737 תשל"ז 15.7.77; ק"ת 4113 תש"ח 22.4.80; ק"ת 4243    תשמ"א 18.6.81; ק"ת 5051 תשמ"ז 27.8.87; ק"ת 5459 תשנ"ב  16.7.92; ק"ת 5722 תשנ"ו 14.12.95.

 

תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר) התשנ"ב - 1992

ק"ת 5435 התשנ"ב, 972.

 

תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה) התשנ"ח - 1998 

ק"ת 5919 התשנ"ח 20.8.98; ק"ת 6771 התשס"ט 1.4.2009.

 

תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק)  התשנ"ג - 1993

ק"ת 5493 התשנ"ג 5.1.93.

 

תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) התשנ"ד - 1994

ק"ת 5575 התשנ"ד 20.01.1994.

 

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה)  התשנ"ד - 1994

ק"ת 5612 התשנ"ד 5.7.94; ק"ת 6707 התשס"ח מיום 1.9.2008.

 

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה)  התשס"ד - 2004

ק"ת 6322 התשס"ד 15.06.04.

 

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג - 1983

ס"ח תשמ"ג, 148; ס"ח 2028 התשס"ה 2005, ס"ח 2108 התשס"ג 7.8.07.

 

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-   1984

ק"ת 1044 תשמ"ט; ק"ת 5621 התשנ"ד; ק"ת 6132 התשס"ב 15.11.2001, ק"ת 6257 התשס"ג 20.8.03.

 

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (כללים בדבר הכשרת סדרנים ממונים), התשס"ז – 2007

ק"ת 6568 תשס"ז 22.02.2007.

 

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס-הגבלת העישון במקומות  ציבוריים), התשמ"ו - 1986

ק"ת   4928 התשמ"ו 826.

 

צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים (שינוי התוספת לחוק)  (הוראת  שעה) התשנ"ד - 1994

 ק"ת 5615 התשנ"ד 21.7.94; ק"ת 5697 מיום 9.2.95; ק"ת 6102 התשס"א 1.5.01

 

צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים (שינוי התוספת לחוק)  התשס"א – 2001

ק"ת 6102  התשס"א 1.5.2001.

 

צו הפיקוח על מצרכים (מחיר מרבי וריווח מרבי בהתקנת דלת תא במעלית) התשנ"ג  - 1993

 ק"ת 5539 התשנ"ג 10.08.93.

 

צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (התקנת מעליות ומתן שרות למעליות) התשמ"ד - 1984

 ק"ת 4583 התשמ"ד 29.1.84.

 

חוק רישום ציוד הנדסי תשי"ז - 1957

ס"ח 232, התשי"ז 145; ס"ח 1476, התשנ"ד 270.

 

תקנות רישום ציוד הנדסי תשי"ט - 1959

ק"ת 894, התש"יט 1175.

 

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995

ס"ח 1522, התשנ"ה 210.

 

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) התשמ"ו - 1985

ק"ת 4876 התשמ"ו 1985; ק"ת 5737 התשנ"ו 1996.

 

תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה) התשמ"ח - 1988

ק"ת 5130 התשמ"ח 1988, עמ' 1078; ק"ת 5693 התשנ"ה 1995 עמ'  1671.

 

תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב -   1992

ק"ת 5440 התשנ"ב 05.05.1992; ק"ת 6030 התש"ס 18.4.2000. ק"ת 6588 התשס"ז 20.5.2007

 

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו - 1995

ק"ת 5711 התשנ"ו 9.11.95.

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות התשנ"ז - 1997

ס"ח 1624 התשנ"ז 13.4.1997.

 

חוק המוזיאונים, התשמ"ג - 1983

וגם תקנות המוזיאונים, התשנ"ה - 1984

ס"ח התשמ"ג עמ' 113.

 

תקנות הספנות (ימאים) התשס"ב – 2002

ק"ת 6157 תשס"ב 12.3.02

 

תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס"ב - 2002

ק"ת 6172 תשס"ב 5.6.02

 

תקנות הנמלים התשל"א 1971

ק"ת 2650 התשל"א 1971; כ-100 תיקונים; ק"ת 6222 התשס"ג 2003.

 

תקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג - 1982

ק"ת 4439 התשמ"ג 1982; כ-30 תיקונים; ק"ת 5784; ק"ת 6372 התשס"ה 2005; ק"ת 6672 התשס"ח 2008; ק"ת 6762 התשס"ט 2009.

 

תקנות הנמלים (בטיחות מכולות) התשמ"ג - 1982

ק"ת 4412 התשמ"ג 1982; ק"ת 4759 התשמ"ה 1985; ק"ת 5171 התשמ"ט  1989; ק"ת 5717 התשנ"ו 1995;

 

תקנות הנמלים (מניעת רעש מזיק באוניות) התשמ"ה - 1985

ק"ת 4767 התשמ"ה  24.2.85; ק"ת 4925 התשמ"ו 15.4.86; ק"ת 5035   התשמ"ז 11.6.87; ק"ת 5063 התשמ"ח 8.11.87.

 

חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו – 2006

ס"ח 2046 התשס"ו 1.1.06; ס"ח 2181 התשס"ח 11.8.2008 (תיקונים עקיפים לחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם)).

 

תקנות הקרינה הבלתי מייננת התשס"ט – 2009

ק"ת 6744  התשס"ט מיום 19.1.09; ק"ת 6760 התשס"ט מיום 1.3.09.

 

תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים) התשס"ו - 2006

ק"ת 6508 התשס"ו מיום 10.8.06.

 

חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז 2007

ק"ת 2084 התשס"ז מיום 22.2.2007.

 

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים  (הוראת שעה) התשס"ז – 2007

ס"ח 2109 התשס"ז מיום 8.8.2007.

 

חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח – 2008

ס"ח 2170 התשס"ח מיום 29.7.2008.

 

חוק אוויר נקי התשס"ח – 2008

ס"ח 2174 התשס"ח מיום 31.7.2008.

 

חוק אוויר נקי (גילוי ניתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט – 2009

ס"ח 6799 התשס"ט מיום 30.7.2009.