בטיחות בשימוש ובעבודה בחשמל

מאת: אליהו ברזילי
בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות

ניתן לרכוש את הספר ביחידת ההפצה:
בת-ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2
טל': 03-6575147, פקס: 03-6575148
hizki@osh.org.il
או באתר האינטרנט - מדור הזמנת פרסומים


לעיון בפרקי הספר:
מבוא, פרק א' ופרק ב':
מושגי יסוד בתורת החשמל
השפעת זרם החשמל על גוף האדם
פרק ג':
שיטות הגנה מפני חישמול
פרק ד', פרק ה', פרק ו':
דרכים למניעת תאונות
גורמים לתאונות חשמל
תאונות עבודה בעבודות חוץ: בבניין, בחקלאות, ובהובלה
פרק ז', פרק ח', פרק ט':
מפסק מגן לזרם דלף (מפסק פחת, מפסק נגד חישמול)
שריפות
הטיפול בנפגע