גנרטורים: בטיחות בתחזוקה ובתפעול

מאת: ד"ר אלכס טורצקי
בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות, מאי 2006.

ניתן לרכוש את הספר ביחידת ההפצה:
בת-ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2
טל': 03-6575147, פקס: 03-6575148
hizki@osh.org.il
או באתר האינטרנט - מדור הזמנת פרסומים


לעיון בפרקי הספר:
תוכן עניינים, הקדמה, מבוא
גנרטורים - נתונים ודרישות כלליות
נהלים והוראות לתפעול ולטיפול בגנרטורים
גנרטור חשמלי לשעת חירום באירועים המוניים
כיבוי אש
נספח 1: הארקה - שיטות ומושגי יסוד
נספח 2: רמת IP של ציוד חשמלי
נספח 3: תאונות קטלניות שנגרמו בעקבות שימוש בגנרטור באתרי בנייה