בטיחות חשמל בעבודות אלקטרוניקה

מאת: ד"ר אלכס טורצקי
בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות.
ינואר 2010

ניתן לרכוש את הספר ביחידת ההפצה:
בת-ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2
טל': 03-6575147, פקס: 03-6575148
hizki@osh.org.il
או באתר האינטרנט - מדור הזמנת פרסומים
לעיון בפרקי הספר