Canadian Centre
for Occupational Health and Safety

מקום מוקף - מבוא

האם העבודה במקום מוקף מסוכנת?
עובדים רבים נפצעים ונהרגים כל שנה כשהם עובדים במקומות מוקפים. מוערך כי 60% ממקרי המוות קרו בקרב מי שאמורים היו להיות המצילים. מקום מוקף יכול להיות מסוכן יותר ממקומות עבודה רגילים בגלל סיבות רבות. על- מנת לטפל ביעילות בסיכונים הקשורים בעבודה במקום מוקף, יש צורך לבצע הערכת סיכונים ותכנית לבקרת סיכונים במקום מוקף במקום העבודה שלכם. לפני הכנת התוכנית, הקפידו לעבור על התקנות הספציפיות שחלות על מקום העבודה שלכם. כל אזורי השיפוט בקנדה מתייחסים לתקנות שעוסקות בכניסה למקומות מוקפים. התקנות יכולות להיות שונות מעט זו מזו על-פי מחוזות השיפוט השונים שלהן. רשימת קשר למחוזות השיפוט קיימת במסמך התשובות על בטיחות ובריאות בעבודה "משרדי הממשלה הקנדיים האחראים לבטיחות ובריאות בעבודה". מידע נוסף על הערכת סיכונים ותכנית פיקוח למקומות מוקפים קיים במסמך התשובות על בטיחות ובריאות בעבודה "מקום מוקף - תכנית".

אם לא ניתן להפוך את המקום המוקף לבטוח לעובד על ידי נקיטה במקדמי בטיחות, אל לעובדים להיכנס למקום המוקף עד שיהיה בטוח לכניסה לאחר נקיטה באמצעים נוספים.


מהו מקום מוקף?
באופן כללי, מקום מוקף הוא מוקום סגור באופן מלא או חלקי ש:
 • לא יועד מלכתחילה לאכלס בני-אדם
 • יש לו כניסה ויציאה מוגבלים מבחינת המקום, הגודל או דרך המעבר.
 • יכול להוות סיכון לבריאות ולבטיחות של כל מי שנכנס אליו, בשל אחד או יותר מהגורמים הבאים:
  • העיצוב, המבנה, המיקום או האווירה
  • החומרים שבתוכו
  • פעילויות העבודה או תהליך מכני המתבצעות בו וסיכוני בטיחות שונים שקיימים בו

  מקומות מוקפים יכולים להמצא מעל או מתחת לאדמה. מקומות מוקפים יכולים להמצא כמעט בכל מקום עבודה. מקום מוקף, למרות שמו איננו בהכרח קטן. דוגמאות למקומות מוקפים כוללים סילואים, מכלים, מרזבים, חדרי כספות, תעלות ביוב, צנורות, פירים, מיכליות או מכליות מטען של רכבות, כנפי מטוסים. תעלות וחפירות יכולות גם הן להיות מקומות מוקפים כשהגישה או הכניסה אליהם מוגבלת.מהם הסיכונים במקום מוקף?
כל הסיכונים הקיימים במקום עבודה רגיל יכולים להימצא גם במקום מוקף. אולם, הם יכולים להיות מסוכנם עוד יותר במקום מוקף מאשר באתר עבודה רגיל.

הסיכונים במקומות מוקפים יכולים לכלול:
 • אוויר באיכות נמוכה: העדר כמות מספקת של חמצן לנשימה תקינה של העובד. האוויר במקום יכול להכיל חומר רעיל שעלול לגרום נזק לעובד או אפילו לגרום לו לאיבוד ההכרה. אוורור טבעי לבדו לא יכול לרב לספק אוויר באיכות מתאימה לנשימה.
 • חשיפה לחומרים כימיים בשל מגע עם העור או בליעה כמו גם שאיפה של אוויר מזוהם.
 • סיכוני אש: קיום אווירה נפיצה/דליקה בשל נוכחות נוזלים וגזים ואבקות דליקים שעלולים לגרום לשריפה או פיצוץ אם יוצתו.
 • סיכונים הקשורים לתהליכים, כמו שאריות של חומרים כימיים, שחרור תכולה של צנור הזנה.
 • רעש.
 • סיכוני בטיחות כמו חלקים נעים של ציוד, סיכוני מבנה, לכידה, החלקות, נפילות.
 • קרינה.
 • טמפרטורות קיצוניות של האוויר ושל המשטח.
 • הסטה או נפילה של חומר בנפח גדול.
 • תקלה בחסימה, שכתוצאה ממנה יש הצפה או פיזור של מוצקים.
 • אנרגיה לא מבוקרת כולל הלם חשמלי.
 • ראות.
 • סיכונים ביולוגיים.


מדוע העבודה במקום מוקף מסוכנת יותר מאשר עבודה במקומות עבודה אחרים?
יש לקחת בחשבון גורמים רבים כשמחפשים סיכונים במקום מוקף. קיימים שוליים קטנים יותר לטעות. טעות בזיהוי או הערכה של סיכון אפשרי יכולה להביא לתוצאות חמורות יותר. במקרים מסוימים, התנאים במקום מוקף תמיד מסוכנים במיוחד. במקרים אחרים, התנאים קטלניים בשילוב חריג של נסיבות. שונות זו ואי האפשרות לצפות מראש הן הסיבות לכך שחשוב במיוחד לבצע הערכת סיכונים ויש לבצעה ביסודיות רבה בכל פעם.

דוגמאות אחדות כוללות:
 • הכניסה או היציאה של מקום מוקף יכולים שלא לאפשר לעובד לצאת בזמן אם יש הצפה או התמוטטות של מוצקים נעים בחופשיות.
 • הצלה עצמית של העובד קשה יותר.
 • הצלה של נפגע קשר יותר. התצורה הפנימית של מקום מוקף לרב אינה מאפשרת תנועה קלה של אנשים או ציוד בתוכו.
 • אוורור טבעי לבדו לרב לא מספק אוויר באיכות המתאימה לנשימה. המבנה הפנימי של המקום המוקף אינו מאפשר זרימה טובה של אוויר בתוכו.
 • התנאים יכולים להשתנות במהירות.
 • פעולות העבודה יכולות לגרום לסיכונים שלא היו שם קודם לכן.
 • התנאים מחוץ למקום המוקף יכולים להשפיע על התנאים בתוכו ולהיפך


מה צריך לעשות כשמתכוננים להיכנס למקום מוקף?
הדבר החשוב שיש לזכור הוא שבכל פעם שעובד מתכוון להיכנס לאזור עבודה כלשהו, על העובד לקבוע אם אזור עבודה זה נחשב למקום מוקף. יש לוודא שנעשתה הערכת סיכונים ושבוצעה תכנית לפיקוח סיכונים במקום המוקף. מידע נוסף ניתן למצוא במסמך: תשובות על בטיחות ובריאות בעבודה: "מקום מוקף - תכנית".
השאלה הבאה שיש לשאול היא - האם יש הכרח לבצע את העבודה בתוך המקום המוקף? במקרים רבים של מקרי מוות במקומות מוקפים, ניתן היה לבצע את העבודה מחוץ למקום המוקף!
לפני הכניסה למקום מוקף כלשהו, אדם מוסמך ומנוסה צריך לזהות ולהעריך את כל הסיכונים האפשריים במקום מוקף. צעד חשוב בקביעת הסיכונים במקום מוקף הוא בדיקת האוויר.

בדיקת איכות האוויר:
האוויר בתוך המקום המוקף צריך להיבדק מחוץ למקום המוקף לפני הכניסה אל המקום המוקף. יש לשים לב ולוודא שהאוויר נבדק בכל חלל המקום המוקף - מצד לצד ומהתקרה עד לתחתית. את הבדיקה של איכות האוויר צריך לבצע עובד מיומן שמשתמש בציוד גילוי עם מכשור לבדיקה מרחוק ולדגימה. הדגימה צריכה להראות ש:
 • תכולת החמצן נמצאת בתחום הבטוח - לא מעט מדי ולא הרבה מדי.
 • אין אווירה מסוכנת (גזים רעילים, אווירה דליקה).
 • ציוד האוורור פועל כהלכה.


יש לרשום את תוצאות הבדיקה לסיכונים אלה על 'היתר הכניסה' יחד עם הציוד או השיטות שהשתמשו בהם לביצוע הבדיקות. מידע נוסף על התרי כניסה ניתן למצוא במסמך: תשובות על בטיחות ובריאות בעבודה: "מקום מוקף - תכנית".

בדיקת האוויר יכולה להיות מתמשכת בהתאם לאופי הסיכונים האפשריים ולאופי העבודה. התנאים יכולים להשתנות תוך כדי המצאות העובדים בתוך המקום המוקף, ולעתים נוצרת אווירה מסוכנת בשל פעולות העבודה שמתבצעות במקום המוקף.


כיצד ניתן לקיים בקרת סיכונים במקום מוקף?
השיטות הנהוגות לבקרת סיכונים באזורי עבודה רגילים יכולות להיות יעילות גם במקומות מוקפים. אלה כוללים אמצעי בקרה הנדסיים, מנהליים וציוד מגן אישי. אמצעי בקרה הנדסיים מיועדים להסיר את הסיכון בעוד שאמצעי בקרה מנהליים וציוד מגן אישי מנסים למזער את החשיפה לסיכון.

אולם, לרב, בשל האופי של המקום המוקף ובהתאם לסיכון, יש צורך גם באמצעים מיוחדים שאינם נדרשים בדרך כלל באזור עבודה רגיל. הבקרה ההנדסית שמשתמשים בה לרב במקומות מוקפים היא אוורור מכני. מערכת היתר הכניסה היא דוגמה לאמצעי בקרה מנהליים בהם משתמשים במקומות מוקפים. כמו-כן, משתמשים גם בציוד מגן אישי במקומות מוקפים (כגון מערכות הנשמה, כפפות מגן, אטמי אוזניים).


כיצד שומרים על איכות האוויר?
ככלל, לא ניתן לסמוך על האוורור הטבעי (זרמי אוויר טבעי) שיספק את וישמור על איכות האוויר. לרב נחוץ אוורור מכני (מפוחים ומאווררים) כדי לשמור על איכות האוויר.
 • אם קיים אוורור מכני, יש צורך במערכת התרעה במקום שתיידע את העובד במקרה של סיכון או של כשל בציוד האוורור.
 • יש לשים לב ולוודא שהאוויר המסופק על ידי מערכת האוורור למקום המוקף הנו 'נקי'.
 • יש לקחת בחשבון את קלות תנועת האוויר בחלל המוקף, מכיוון שקיימת סכנה של כיסי גזים רעילים הנשארים למרות השימוש באמצעי אוורור מכניים.
 • איל להחליף בין חמצן לאוויר טרי. הגדלת ריכוז החמצן תגביר את סיכוני השריפה והפיצוץ באופן משמעותי.
 • יש לציין את השימוש באוורור מכני על היתר הכניסה.


כיצד מונעים שריפה ופיצוץ?
ככלל, אין לבצע עבודה שבה משתמשים בלהבה או במקור הצתה (עבודה חמה) במקום מוקף, אלא אם כן:
 • כל הגזים, הנוזלים והאדים הדליקים מורחקים לפני תחילת העבודה החמה. בדרך כלל משתמשים גם באוורור מכני כדי:

 • 1. לשמור על ריכוז נמוך מ- 10% מגבול הנפיצות התחתון של כל החומרים הנפיצים או הדליקים.
  2. לוודא שתכולת החמצן במקום המוקף לא גדלה. תכולת החמצן צריכה להיות למטה מ- 23% אך יש לשמור שלא תרד מ- 18%. (מספרים אלה יכולים להשתנות מעט בהתאם למחוז השיפוט).
 • משטחים המכוסים בחומרים דליקים יש לנקות או לחפות כדי למנוע הצתה.
בעת ביצוע העבודה החמה, יש להשגיח על ריכוז החמצן והחומרים הדליקים כדי לוודא שרמות החמצן נשארות בתחום הנכון ושרמות החומרים הדליקים אינן עולות על 10% מגבול הנפיצות התחתון שלהם. במקרים מיוחדים בהם אין הדבר אפשרי, יש צורך לנקוט באמצעי זהירות נוספים כדי לשמור על בטיחות העובד לפני הכניסה למקום המוקף.


אם מתגלים סיכונים של אווירה דליקה במהלך הבדיקה הראשונית, יש לנקות או לטהר את המקום המוקף ולאוורר אותו, ואז לבצע בדיקה נוספת לפני שמתירים את הכניסה למקום המוקף. רק לאחר שבדיקת האוויר נמצאת בגבולות המותרים ניתן לאפשר כניסה, מכיוון שהגזים בהם משתמשים לטיהור יכולים להיות מסוכנים ביותר.


כיצד מתבצעת בקרת מקורות האנרגיה?
את כל מקורות האנרגיה בעלי פוטנציאל הסיכון יש לנטרל ולהשבית לפני הכניסה למקום המוקף, כך שהציוד לא יופעל באקראי.


מהם אמצעי הבטיחות הנוספים?
יכולים להיות מצבים או סיכונים נוספים רבים במקום המוקף. הקפידו על בקרה נאותה של כל הסיכונים, כולל:
 • נוזלים או מוצקים מתפזרים כלשהם יש לסלק מהמקום המוקף כדי להסיר את הסיכון לטביעה או חנק.
 • יש לנתק את כל הצינורות או לבודד אותם היטב. לא מספיק לסגור את השסתומים.
 • קיום מחסום שימנע כניסה של הנוזלים והמוצקים המתפזרים מלחדור למקום המוקף.
 • פתח הכניסה למקום המוקף והיציאה ממנו צריך להיות מספיק גדול כדי לאפשר מעבר של אדם המשתמש בציוד מגן.מבוסס על דף המידע Confined Space - Introduction מתוך הסדרה OSH Answers של המרכז הקנדי לבריאות ולבטיחות בעבודה CCOHS, באדיבותו, וכפי שפורסם באתר האינטרנט www.ccohs.ca.