סדרה D: ריתוך
לחץ לקבלת דפי המידע, בשפות:
תוכן הסדרה:
ריתוך
ריתוך וחיתוך בלהבת אצטילן - אחסון מיכלים (גלילים)
ריתוך וחיתוך בלהבת אצטילן - טיפול במיכלים
ריתוך וחיתוך בלהבת אצטילן - הכנת המיכלים לעבודה
ריתוך וחיתוך בלהבת אצטילן - הכנת הווסת
ריתוך וחיתוך בלהבת אצטילן - חימום יתר ודליפות במיכלים
ריתוך וחיתוך בלהבת אצטילן - בדיקת דליפה
ריתוך וחיתוך בלהבת אצטילן - הדלקת המבער
ריתוך וחיתוך בלהבת אצטילן - כיבוי המבער
ריתוך וחיתוך בלהבת אצטילן - תקלות בהפעלה
ריתוך חשמלי - תחזוקה ובדיקה
ריתוך חשמלי - התקנה
ריתוך חשמלי - עריכת רשימת תיוג
ריתוך חשמלי - רשימת תיוג לשימוש בציוד
ארגונומיה
איוורור
ביגוד מגן
הגנה על העיניים והפנים