לחץ לקבלת דפי המידע, בשפות:
תוכן הסדרה:
ארגונומיה
עבודה בעמידה - עמידה במקום העבודה
עבודה בעמידה - ישיבה ועמידה במקום העבודה
עבודה במצבי עמידה - נעליים ומישטחי רצפה
עבודה עם מחשבים
רשימת תיוג
צגי מחשב
כיסאות
ראות בסביבה
אופי העבודה המבוצעת
כיסאות ומישטחי עבודה
תנאי הראות ורמות התאורה
טמפרטורה לחות ורעש
בטיחות
ביצוע תרגילים במשרד