סדרה I: מעבדות
לחץ לקבלת דפי המידע, בשפות:
תוכן הסדרה:
מעבדות
מעבדות ביולוגיות - מחטים וכלים חדים
שברי זכוכית
כלי זכוכית בתת-לחץ (ואקום)
פיפטות ("טפיפיות")
מוטות וצינוריות מזכוכית
אחסון מיכלי גז דחוס
טיפול במיכלי גז דחוס
הכנה לשימוש בגז דחוס
שימוש בווסתי גז דחוס
דליפות ממיכלי גז דחוס
גזים קריאוגניים