סדרה J: עבודה עם מלגזות
לחץ לקבלת דפי המידע, בשפות:
תוכן הסדרה:
עבודה עם מלגזות
הוראות בטיחות כלליות
בדיקות יומיות ע"י המפעיל
מפעיל מקצועי
בקרה
שמירה על היציבות
טיפול במיטענים
טעינה ופריקת כלי רכב
מצברים
טיפול בטוח בגז פרופן (גפ"מ - LPG)
תחזוקה
בטיחות המזלגות
ארגונומיה
סיכונים שכיחים במלגזות