סדרה P: פיגומים ובמות לעבודה בגובה
לחץ לקבלת דפי המידע, בשפות:
תוכן הסדרה:
פיגומים ובמות לעבודה בגובה
פיגומי מסגרות - רכיבים
פיגומי מסגרות - קיבוע
שימוש בפיגומים
פיגומים ניידים
מישטחי העבודה
פיגומים ובמות הרמה
הרמה לגובה העבודה
מיתקן עם זרוע וסל, להרמת אדם, המותקן על רכב
ביצוע עבודה מעל פיגומים תלויים