חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה
שפורסמו באתרי האינטרנט של משרדי ממשלה ומוסדות ציבוריים
החוקים והתקנות ניתנים להורדה כקבצי PDF.   לחץ למידע אודות  
.פרטי תחיקה נוספים sviva.gov.il המשרד להגנת הסביבה. באתר  
משרד התמ"ת - אגף הפיקוח על העבודה  
משרד התשתיות הלאומיות  
משרד הבריאות  
osh.org.il - המוסד לבטיחות ולגיהות  

פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות שונות  
(.קישורית לדף מאתר משרד התמ"ת, הכולל את הפקודה ואת התקנות. כולל גירסת הדפסה)    

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל - 1970
  
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) , התשע"א – 2011
  
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח - 1998
  
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן - 1990
  
תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי-הדברה), התשכ"ד - 1964
  
תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים), התשמ"ה - 1984
  
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) , התשמ"ח - 1988
  
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז - 1997
  
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח - 1988
  
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א - 2001
  
תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס - 2000
  
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח - 1988
  
תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב - 1972
  
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), התשל"ב - 1972
  
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א - 2001
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד - 1984
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד - 1984
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג - 1993  ;  ראה תיקון התשס"ב - 2002
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד - 1983
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), התשמ"ד - 1983
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד - 1983
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה - 1985
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), התשמ"ה - 1985
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א - 1990
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג - 1993
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג - 1992
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ"ג - 1992
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005
  
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנ"ג - 1993
  

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו
  
:חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954 כולל תקנותיו הבאות
  
,ועדות בטיחות ונאמני בטיחות, פעולה מונעת, מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות    
תכנית בטיחות, מסירת מידע והדרכת עובדים, ממונים על הבטיחות    

פקודת התאונות ומחלות משלח-יד ותקנותיה
  
פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה), 1945
  
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת), התש"ם - 1980
  
תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות העבודה), התשס"א - 1951
  
תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות העבודה), התשס"א - 1951
  

תקנות עבודת נשים
  
חוק עבודת נשים התשי"ד - 1954, כולל תקנות עבודת נשים
  
תיקונים לחוק עבודת נשים, שפורסמו משנת 2001 ואילך, ראו במדור חידושים בתחיקה שבאתר
  
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א - 2001
  
תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה) (תיקון), התשס"א - 2001
  
תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה) (תיקון), התשס"א - 2001
  

חוק ותקנות עבודת הנוער
  
חוק עבודת הנוער התשי"ג - 1953, כולל תקנותיו, כולל פרטי תחיקה נוספים בנושא
  

חוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961
  
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט - 1979
  
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990
  
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992
  

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
  
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970
  
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ח-2008.  בנושא אתרים ארכיאולוגיים ומבנים היסטוריים
  
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008.  בנושא הקמת בריכות שחייה
  
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008  חלק א'  חלק ב'.
  בנושא בטיחות אש בבניינים  
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ט-2008.  בנושא הגנת מבנים מפני חדירת גז ראדון
  
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו לאגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט-2009.  בנושא נגישות לבניין ציבורי חדש
  
תקנות התכנון והבנייה (רישוי מתקני גז טבעי), התשס"ג-2003
  
תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006
  

חוקים ותקנות בנושאי הבריאות, כולל נושא העישון
  

רישוי עסקים
  
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968
  
תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), התש"ל - 1969
  
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשל"ג - 1973
  
תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז - 1976
  
תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג - 1993
  
תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה - 1975
  
תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א - 1990
  
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו - 2006
  

חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט - 1989
  
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו - 2006
  

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993
  
תקנות החמרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חמרים מסוכנים), התשנ"ד - 1994  ;  תיקון התשס"ח - 2008
  
תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס"ג-2003
  
תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס"ב - 2002
  
תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד - 2004
  

חוק שירותי הובלה, התשנ"ז - 1997  ;  תיקון התשס"ה - 2005
  
תקנות שרותי הובלה, התשס"א - 2001
  

חוק ותקנות בנושא חומרי נפץ
  

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן - 1990
  
חוק ותקנות החשמל - משרד התשתיות הלאומיות
  
תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008
  
תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט) הוראת שעה)(תיקון), התשס"ג - 2003
  
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2002
  
תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), התשס"ב - 2001
  
תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג- 2002  ;  תיקון התשס"ח - 2008
  
תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התש"ס - 2000
  
תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון), 2002
  
תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט) (תיקון), התשס"ח-2008
  

חלק י' של תקנות התעבורה, התשכ"א - 1961 ("קצין בטיחות" בתעבורה). מאתר משרד התחבורה
  
תקנות התעבורה (תיקון מס' 2) התשס"ח 2007
  

חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז - 2007
  

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז - 1997
  

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז - 1977
  

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו - 1995
  

תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ט - 1999
  

תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים), התשנ"ב - 1991
  

צו ההתגוננות האזרחית (הכרזה על חומרים מסוכנים), התשנ"ה - 1995
  

צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני) התשס"ד - 2004
  

חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006
  
תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט - 2009
  

תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשס"ח-2008
  

חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008