www.osh.org.il

נובמבר 2005

 

פרויקט ניהול עצמי של מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה – מ.נ.ע.

מאת: שלמה איציקובסקי*

 

הפרויקט שבנדון, מהווה תפנית אסטרטגית בגישה ובפעילות הקשורה לתחומי הבטיחות והגיהות בכ– 1000 מקומות עבודה קטנים ובינוניים במשק, המעסיקים בין 100 - 25 עובדים.

התפנית בגישה הפרו-אקטיבית לבטיחות ולבריאות בתעסוקה במקומות העבודה התאפשרה הודות לעידוד ולמימון שהתקבלו מקרן "מנוף" שבמוסד לביטוח לאומי, ועל כך תודתנו.

הפרויקט נבנה על בסיס ניסיון מקצועי רחב של הקהילה האירופית ושל 2 פרויקטים מקיפים, שערך המוסד לבטיחות ולגיהות "במימון הפעולה המונעת" שבמשרד התמ"ת.

פרויקט "מ.נ.ע" נועד לאפשר למקומות עבודה - בסיוע ובהכוונה של מדריכי המוסד - לזהות את הסיכונים והליקויים בכ– 14 תחומי בטיחות וגיהות עיקריים ובכך לתרום לשיפור תהליכי העבודה ובאיכות המוצרים, מאידך.

הממצאים בכל מקום עבודה שבו יעזרו בכלי הפרויקט ובמיבדקים העצמאיים - ישמשו את ההנהלות כמשוב זמין לבחינת היקף המאמצים והפעולות הנדרשות לשיפור הבטיחות והגיהות באמצעות; תוכנית הדרכה, בחינת סקר התקדמות, מיבדקי איכות, שיפור התאמת הציוד מעקב אחר בדיקות חובה לציוד ולעובדים זאת בנוסף לייעוץ וליווי מתמשכים של המוסד לבטיחות ולגיהות.

המוסד לבטיחות ולגיהות נערך לסייע בהפעלה הראשונית של המערכת במפעלים במסגרת של 8 ביקורים לתקופה של שנה אחת, משך כל ביקור כ– 3 שעות. בנוסף, נפעיל כלים שונים המאפשרים למנהל ולהנהלה לזהות את מצב הבטיחות במפעל ולערוך תוכנית לפעילות מתקנת. כך שבתוך השנה האמורה עשוי לחול במפעל שינוי בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית.

במפעלים שאימצו את הפרויקט נרשם צמצום בתאונות עבודה, והוגברו השיתוף והרצון של העובדים לתקן את סביבת עבודתם. כמו כן נצפתה עלייה בשביעות הרצון.

תהליך הטמעת התהליך במפעל כולל את הפעולות הבאות:

א.       בשלב ראשון תוצג המערכת למנהל המפעל וההנהלה. שלב זה, כולל הסברים והצבעה על השלבים הנוספים: סיכום לגבי נציג המפעל שילווה את התהליך, לוח זמנים בסיסי לביצוע, התהליכים השונים שבהם תידרש עזרתו של מדריך המוסד לבטיחות ולגיהות בהכנת החומר והחלטה על ביצוע עצמי של מספר תהליכים שיוטמעו במערכת.

ב.       שלב שני מיועד לזיהוי תהליכי הניהול הקיימים במפעל בהשוואה לתהליכים המצופים. לצורך זה הוכן "מדריך לעריכת מיבדק" שימולא בסיוע מדריך הבטיחות ב– 2 עד 3 מיפגשים נוספים. הנתונים שבמדריך מהווים בסיס לתוכנית עבודה לתהליך שיפור מתמיד ועדכון של ניהול הבטיחות.

ג.       שלב שלישי מיועד לניתוח עמדות העבודה ותהליכי עבודה הקיימים. התהליך הזה מהווה תשתית לפעילות הנדרשת לעדכון ושיפור העמדות, התהליכים והגברת הבטיחות והגיהות בעבודה בעמדות העבודה. גם כאן מעורב מדריך המוסד לבטיחות ולגיהות, בהסברים ובסיוע והדרכה של נציגי המפעל בנוגע לשיטות הניתוח הנדרשות. משך השלב כ– 3 מיפגשים. התהליך מופעל על מספר עמדות והמפעל מתבקש להתנסות בניתוח עצמי .

ד.       שלב רביעי מיועד לריכוז נתוני המפעל בתיק ניהול הבטיחות והבריאות של העובדים, ריכוז המשך הפעילות הנדרשת על פי ניתוח העמדות עבודה וסיכום המשך פעילות עצמאית של המפעל בתהליך שיפור מתמיד. משך התהליך - מיפגש אחד.

במהלך הפרויקט נפעיל מחקר מלווה (חיצוני), לסיקור התהליך אשר עובר על המפעלים במהלך הפעילות בתחילת המיזם ובסופו. כך נלמד לזהות את איכות הביצוע וההתקדמות שחלה במקומות השונים.

קרן "מנוף" שבמוסד לביטוח לאומי מימנה את הפרויקט לביצוע ב– 1000 מקומות עבודה. בכל מקום עבודה  יבוצעו כאמור 8 ביקורים של מדריכי המוסד.

הפרויקט החל ביוני 2005 ויימשך כ– 3 שנים.

התנאים להצטרפות מפעלים ומקומות עבודה למיזם:

א.      מספר העובדים: 25 - 100.

ב.      המפעל עוסק באחד או יותר מהתחומים הבאים: מתכת, חשמל ואלקטרוניקה, טקסטיל, מזון, כימיה ופרמצבטיקה, בניין, מוסכים (רכב), גומי ופלסטיקה, עץ מוצריו, דפוס ועור ומאפיות.

ג.       המפעל מעוניין לשפר את הבטיחות והגיהות.

אם מפעלכם מתאים ל- 3 התנאים הללו - אתם מוזמנים לפנות לסניפי המוסד לבטיחות ולגיהות באזורכם.

מפקחת העבודה הראשית באגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התמ"ת, נתנה את בירכתה לפרויקט ותיראה בעין אוהדת את המפעלים שיצטרפו לתהליך.

למשתתפים בפרויקט תוענק תעודת השתתפות ותעודת סיום בתום הפרויקט.

 

 

 

 

* מנהל מחלקת הנדסה במוסד לבטיחות ולגיהות