www.osh.org.il

יולי 2007

 

מדריך ארגונומי לטלטול ידני

עיבוד ועריכה: מיכאל שריסקי ודינה פלד *

 

המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה ((NIOSH פרסם באתר האינטרנט שלו חוברת חדשה "מדריך ארגונומי לטלטול ידני" - (Ergonomic Guidelines for Manual Material (Handling - שהוכנה על ידי המשרד ליחסי עבודה בקליפורניה.

טלטול ידני של משאות הוא הגורם לאחוז ניכר מהפרעות שריר-שלד, המדווחות בכל שנה בארה"ב (יותר מחצי מיליון מקרים), ביניהן פגיעות בגב, בכתפיים ובגפיים העליונות. הפרעות שריר-שלד כרוכות בכאבים ממושכים, נכויות, טיפולים רפואיים וכן בעלויות גבוהות לנפגע ולמעסיק. במקביל, על המעסיק להתמודד עם אובדן התפוקה המלאה של עובדיהם.

מחקרים מראים שהתערבות ארגונומית יעילה יכולה להפחית את המאמץ הפיזי הנדרש לביצוע המשימות, ובכך להפחית את שעור הפגיעות ואת דרגת חומרתן. האפשרות לצמצם את העלויות הקשורות בפגיעות עושה את ההתערבות הארגונומית לכלי שימושי לשיפור התפוקה, איכות המוצר והתחרותיות העסקית של חברה.

החוברת מכילה 68 עמודים עם הסברים ואיורים רבים, והיא מיועדת למנהלים ולממוני בטיחות בתעשיות בהן העובדים נדרשים לטלטול ידני של משאות. החוברת מציגה הצעות לשיפור אופן השינוע של מכלים ואריזות בצורות שונות (מלבניים, מרובעים וגליליים) שקים וארגזים.

 

פרקי החוברת עוסקים בנושאים הבאים:

§         מידע על גורמי סיכון ארגונומיים

§         סוגי שיפורים ארגונומיים

§         הדרכה יעילה

§         תכנית פעולה מונעת בת ארבעה שלבים

§         פרוט רב של דרכים לשיפור בצוע מטלות הרמה, הורדה, מילוי, ריקון או טלטול משאות על ידי שינוי כללי עבודה ו/או שימוש בציוד עזר.

§         שיפורים מנהליים, כלים להערכת עבודה ושיטות לניתוח מקיף וכלי להערכת השיפור.

 

להלן דוגמאות להצעות שיפור מתוך החוברת:

 

החזיקו את המטען קרוב לגוף והרימו אותו על-ידי דחיפה כלפי מעלה של הרגליים

 

 

1.   השעינו את השק על הרגל הכורעת

 

2.   החליקו את השק למעלה מעל הרגל הכורעת

 

3.   החליקו את השק מעל הרגל השנייה תוך הקפדה שהשק יהיה קרוב לגופכם

4.   כשאתם מתרוממים לעמידה, שמרו את השק קרוב לגוף

 

 

הרמה בצוות יכולה לצמצם את העומס בחצי.

תכננו יחד את שלבי ההרמה כדי למנוע תנועות לא מתואמות.

 

 

השתמשו במשטח עבודה נייד והתאימו אותו לגובה העובד.

 

 

השתמשו במעמד משופע- קבוע או מתכוונן - לטיפול באריזות קטנות יותר.

 

 

הגדילו את גודל ידית האחיזה של הדלי בעזרת רפידה או ידית מוצמדת

 

 

רפדו את הכתף. תמכו את המכל על כתף אחת והחליפו בין הכתפיים לסירוגין.

 

 

הגדילו את גודל הארגז או את משקל המטען כדי שיהיה גדול מכדי לשנע אותו באופן ידני.

 

 

סוג נוסף של עגלת יד הופכת לעגלה בת ארבעה גלגלים לשינוע משאות לא יציבים.

עגלת יד מיוחדת זו, המצויידת בבלמים, תאפשר שליטה טובה יותר כשמשאות כבדים נמצאים בשיפוע.

 

 

מנופי ואקום מקלים על שינוע ארגזים גדולים או כבדים

מנופי ואקום יכולים לשנע שקים ואריזות שקשה לתפוס אותם ביד.

 

 

* להורדת החוברת של NIOSH:

     מדריך ארגונומי לטלטול ידני - (Ergonomic Guidelines for Manual Material (Handling

 

 

מיכאל שריסקי, מנהל יחידת האינטרנט, המוסד לבטיחות ולגיהות.

דינה פלד, מנהלת תחום פרסומים אלקטרוניים, יחידת האינטרנט, המוסד לבטיחות ולגהות.