www.osh.org.il

מרץ 2008

 

גורמי החלקות ומעידות במדרגות והדרכים למניעתן

מאת: שלום ויסמן *

 

אחד מגורמי הפגיעה הנפוצים ביותר הן תאונות עקב נפילות. בניתוח סטטיסטי בנפילות אנו מבחינים בין "החלקות במישור" ובין נפילות "מגבוה לנמוך".

הנפילות מגבוה לנמוך נחלקות ל-4 סוגים:

א.      מעידה או החלקה במדרגות

ב.      נפילה לבור או פתח אחר במישור

ג.       נפילה מבניין או מבנה

ד.      נפילה מסולם, פיגום או מנוף.

רק לשם המחשה, בשנת 2005, כ-38.5% מכלל מקבלי דמי הפגיעה נפגעו עקב נפילות. בקטגוריה של נפילות מגבוה לנמוך - נפילות ומעידות במדרגות היוו כ-40% מכלל הפגיעות בקטגוריה זו.

נתונים אשר נמסרו באדיבות מנהל המחקר והתכנון במוסד לביטוח לאומי:

שנת 2005

סה"כ מקבלי דמי פגיעה בשנת 2005: 63,720.

סה"כ מקרי נפילות בשנת 2005: 24,884.

גורם הפגיעה לפי קטגוריה

של נפילות והחלקות מגבוה לנמוך

מקרים סה"כ

ממוצע ימי אי כושר

אחוזים %

נפילות מגבוה לנמוך

6982

 

100%

מעידה, נפילה, החלקה ממדרגות

2823

35.5

40.4%

שנת 2006

סה"כ מקבלי דמי פגיעה בשנת 2006: 64,831.

סה"כ מקרי נפילות בשנת 2005:  24,533.

גורם הפגיעה לפי קטגוריה

של נפילות והחלקות מגבוה לנמוך

מקרים סה"כ

ממוצע ימי אי כושר

אחוזים %

נפילות מגבוה לנמוך

6930

 

100%

מעידה, נפילה, החלקה ממדרגות

2778

36.8

40.1%

 

ממצאי מחקר בתחום של נפילה ממדרגות

לאחרונה פורסמו בכתב-העת האמריקאי Occupational hazards ממצאים מחקריים מעניינים שבחנו את גורמי המעידות או הנפילות במהלך עלייה או ירידה בגרמי מדרגות.

להלן עיקרי הממצאים, המפרטים את גורמי המעידות והדרכים להפחתת החלקות ומעידות במדרגות:

  1. המחקרים מראים שבמהלך הליכה בגרמי מדרגות, הולכי הרגל מתמקדים ב-3 המדרגות הראשונות והאחרונות. על פני שאר המדרגות הם חולפים מבלי להתבונן. לכן, לתכנון 3 המדרגות העליונות והתחתונות חשיבות רבה. המחקרים מראים גם שמרבית מקרי הנפילות או המעידות הרציניות מתרחשות במהלך ירידה בגרמי המדרגות מאשר במהלך העלייה בהם.
  2. שטח הפנים האופקי של המדרגה (שלח)  צריך להתאים לגודל של כף הרגל כך שבמגע עם המדרגה, כף הרגל לא תבלוט מעבר למדרגה. אם לא כן, הדריכה מעבר למדרגה או במקום לא נכון עלולה לגרום  לנפילה קדימה.
  3. מעידות ונפילות במהלך עלייה בגרם המדרגות מיוחסות בדרך כלל לגבהים שונים (רום המדרגה) של מדרגות.*
  4. ראות לקויה של המדרגות יכולה לגרום להערכה שגויה של מיקום קצה המדרגה, לדריכה לא נכונה של כף רגל על השלח וכתוצאה מכך למעידה או נפילה. כדי להגביר את הראות יש ליצור ניגודיות שתחדד את הראייה של קצות המדרגות. שימוש בצבע צהוב להבלטת הראות של המדרגה נמצא במחקרים כיעיל. באזורים בעלי ראות נמוכה מומלץ להשתמש בתאורת מדרגות. ניתן לשלט את אזור המדרגות בשילוט אזהרה.
  5. מעקים מסעדים מגנים על הולכי רגל מליפול בקצות המדרגות, מסייעים בשמירה על שיווי המשקל ונותנים תמיכה בעלייה או ירידה במדרגות.**
  6. אחזקה לקויה. רבות מהתאונות המתרחשות במדרגות קורות עקב אחזקה לקויה. שמרו את גרמי המדרגות כשהם נקיים ובמצב טוב, אינם סובלים מבלאי ומקצוות שחוקים או שבורים. במידה ומודבק שטיח על גבי המדרגות יש לדאוג שהשטיח המודבק יהיה מוצמד למדרגות ללא  בליטות או חלקים רופפים.

 

 

 

*  התחיקה הישראלית קובעות את הדרישות לגבי אחידות ומידות המדרגות.

** מעקים חייבים לעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1142.

 

שלום ויסמן, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות.

ע"פ נתוני המוסד לביטוח לאומי, ומאמר שפורסם בכתב-העת Occupational hazards.