www.osh.org.il

ספטמבר 2008

 

ניהול עבודות באתרי בנייה

מאת: עו"ד אברהם אלטלף *

 

לעבודה באתרי הבנייה יש כללים וחוקים שלא בהכרח ברורים וידועים לאדם הפשוט אשר בוחר לבנות את ביתו בבנייה עצמית. המאמר מציג את אחד הדברים החשובים שעל כל מי שבוחר לבנות או לשפץ את ביתו, לדעת, כדי לא להיות מעורב באישום פלילי כלשהו או להיות אחראי לתוצאות הרות אסון של תאונות המתרחשות באתרי בנייה.

כידוע, חוסר ידיעה אינה פותרת מאשמה. במרבית המקרים, כל עוד לא נקבע אחרת בצורה מפורשת ובכתב, האחריות למתחרש באתר הבנייה חלה במלואה על בעל הבית.

עבודות בנייה הינן עבודות מורכבות ומקצועיות, אשר טומנות בחובן סכנות לא מעטות. לצערנו, אנו שומעים לא אחת על תאונות אשר בהן נפצעים פועלים או עוברי אורח תמימים שעברו בסמוך לאתר הבנייה, ולעתים אף מקפחים את חייהם. במקרה שבו מתרחשת תאונה במקום בו מבוצעות עבודות, ואדם נפצע או אף נהרג, עלולים האחראים לביצוע העבודות להיות מואשמים בהליך פלילי באחריות לגרימת חבלה או לגרימת מוות ברשלנות. עבירות עליהן ניתן להטיל עונשי מאסר.

כמו כן, בהיבט של המשפט האזרחי, עלול הניזוק, או יורשיו להגיש תביעת נזיקין לתשלום פיצויים, בסכומים של מאות אלפי שקלים ואף יותר מכך, נגד האחראים לביצוע העבודות.

מתוך ניסיון למנוע, ככל האפשר את התרחשותן של תאונות כאלה, נחקקו מספר הוראות חוק המסדירות את אופן ניהול העבודות באתר בנייה.

אחד מההסדרים הבסיסיים הנובע מהוראות אלה, קובע, כי בכל מקום שבו מבוצעות עבודות בנייה, חלה חובה למנות מנהל עבודה שתפקידו לפקח באופן ישיר וצמוד על ביצוען של העבודות.

קיימים שני סוגים של חוזי התקשרות עם קבלנים. הסוג האחד הינו התקשרות עם קבלן ראשי, אשר מתחייב לבנות את הבית, מהמסד ועד לטפחות, ולמסור למזמין את הבית כשהוא מוכן למגורים. והשני הוא כאשר נערכים הסכמים עם קבלני משנה, אשר כל אחד מבצע חלק מסוים מהעבודות.

ביהמ"ש קבע מספר תקנות ונהלים ברורים על-מנת שתימצא כתובת אחת ברורה, אשר תהא אחראית כלפי הנפגע לנזקים שנגרמו לו. בכל אתר בנייה חלה חובה על מבצע העבודות למנות מנהל עבודה מוסמך באתר הבנייה. כאשר יש קבלן ראשי אחד, הוא יחשב כמבצע העבודות לעניין זה. כאשר מוזמנת עבודה ממספר קבלנים, מבצע הבניה יחשב מזמין העבודות ועליו מוטלת החובה למנות מנהל עבודה מוסמך.

דברים אלה מקבלים משנה חשיבות לאור העובדה שמרבית הבתים הפרטיים נבנים על-ידי מספר קבלני משנה, כאשר מזמיני העבודות, בעלי הקרקע אינם מודעים כלל לחובות המוטלות עליהם ולאחריות הכבדה הרובצת עליהם במקרה של תאונה.

חשוב להדגיש, כי גם אם מבצע הבנייה רוכש פוליסת ביטוח, המכסה עבודות בנייה, הרי שבמידה בה לא מונה מנהל עבודה, במרבית המקרים לא יכסה הביטוח נזקים שנגרמו באתר הבנייה, וזאת בשל העובדה שלא מונה מנהל עבודה, ובכך למעשה הבנייה מבוצעת בניגוד לחוק. כמו כן, ביטוח יכול, במקרים המתאימים, לתת מענה לנזק כספי אך בוודאי שלא ייתן הגנה מאחריות בפלילים.

דוגמא לאמור לעיל ניתן למצוא בתאונת עבודה טראגית שאירעה לפני מספר שנים:

במהלך עבודות שיפוצים שבוצעו בבית פרטי, קופחו חייו של פועל בניין, צעיר בן שבע עשרה, אשר הועסק על-ידי בעל הבית הפרטי לביצוע עבודות צביעה של חלקו החיצוני של ביתו. ביום המקרה, ביצע הפועל את עבודות הצביעה, כשהוא עומד על סולם ותוך שהוא עושה שימוש ברולר לצביעה המותקן על מוט טלסקופי, כדי שניתן יהיה להגיע אל חלקו העליון של הבית.


במהלך ביצוע העבודה, קירב הפועל את מוט הצביעה אל קו מתח גבוה שעבר מעל לבית. כיוון שמדובר היה בקו מתח גבוה של 160,000 וולט, התחשמל הפועל, נפל מן הסולם ומת, כתוצאה מהשילוב שבין הפגיעה החשמלית והנפילה מן הסולם.

כתוצאה מהתרחשות התאונה הוגש נגד בעל הבית ומזמין העבודות, כתב אישום. בכתב האישום הואשם בעל הבית בגרימת מותו של המנוח ברשלנות, כאשר אחד מרכיבי הרשלנות שיוחסו לו הייתה העובדה שהעבודות בוצעו מבלי שמונה מנהל עבודה כנדרש. בית המשפט הרשיע את בעל הבית בגרימת מותו של הפועל ובסופו של דבר נגזרו עליו 8 חודשי מאסר בפועל.

אחת הקביעות המרכזיות של בית המשפט בעניין זה הייתה שעצם העובדה שלא מונה מנהל עבודה, מטילה את כל האחריות להתרחשות התאונה על בעל הבית ומזמין העבודות. כמו-כן נקבע כי בעל הבית לא הזהיר ולא הדריך כראוי את הפועל מן הסכנות הטמונות בביצוע העבודה שהוטלה עליו, דבר שלו היה נעשה כנדרש היה יכול למנוע את התרחשות התאונה.

סביר להניח שלו היה ממונה מנהל עבודה במקום, הוא היה פועל להדריך ולהזהיר את הפועלים לגבי הדרך הנכונה לביצוע העבודות, היה מפקח על דרך ביצוע העבודות על-ידי הפועלים, נוקט בפעולות למנוע תאונות ומונע את התרחשות התאונה.

בנוסף לכך, אם למרות זאת הייתה מתרחשת התאונה, סביר להניח כי מלוא האחריות הייתה מוטלת על מנהל העבודה ולא על בעל הבית שמינה אותו.

כאמור, וכפי שכבר צוין ונראה במקרה המוצג, במקרה בו מתרחשת תאונה באתר בנייה, עלולה להיפתח חקירה נגד המעורבים בביצוע העבודות ואף מוגשים כתבי אישום פליליים ותביעות אזרחיות. מאידך, ניהול נכון של אתר הבנייה, בליווי מקצועי נכון, יכול לצמצם את הסכנות להתרחשותן של התאונות ולצמצם את האחריות של יזמי הבנייה לתאונות כאלה.

על כן, בכל מקום בו מבוצעות עבודות בנייה, חלה חובה למנות מנהל עבודה מוסמך שתפקידו לפקח באופן ישיר וצמוד על ביצוען של העבודות, ועל מניעתן של תאונות מצערות ומיותרות.

 

 

הכותב הינו עו"ד המתמחה בתחום המקרקעין והבנייה