www.osh.org.il

יוני 2009

 

מחקר ישראלי: קשר אפשרי בין הפרעות קשב וריכוז

לבין חשיפה לתכשירי הדברה רעילים בחקלאות

מאת: יואב גרשון*

 

מחקר הנערך בימים אלו בישראל מצביע על קשר אפשרי בין הפרעות קשב וריכוז (בעיקר אצל ילדים) ובין חשיפה לתכשירי הדברה (בעיקר מקבוצת הזרחנים האורגניים). 40% מהמשתתפים במחקר, כולם תושבי יישובים חקלאיים, דיווחו שלפחות אחד מילדיהם סובל מהפרעות קשב וריכוז.

הכתבה המלאה אודות המחקר, מאת פרופ' יורם פינקלשטיין, מנהל היחידה והשירות לנוירולוגיה ולטוקסיקולוגיה במרכז הרפואי שערי צדק, מתפרסמת באתר ynet:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3727282,00.html

 

הקרבה למשק החקלאי (בעיקר במשקים הפרטיים, המושביים) ובין המגורים חושפת שלא מדעת את הילדים לנזקים חמורים אשר עוברים גם לדור הבא וגם לעיתים לזה שאחריו.

מחקרים שנעשו לאחרונה, הן בארץ והן בעולם, בקרב אוכלוסייה חקלאית, הראו שקיים קשר בין פרקינסון לבין חשיפה כרונית לחומרי הדברה.

המוסד לבטיחות ולגיהות כבר התייחס לנושא זה מספר פעמים, וכמובן שבמהלך ההדרכות השוטפות במשקים החקלאיים, בקורסים ובימי העיון - אנו מייחדים חלק לא מבוטל להעברת כל היבטי הזהירות, הבטיחות והבריאות התעסוקתית בעבודה עם תכשירי הדברה וכן כללי החוק, התקנות והדרישות המגדירות את הצעדים אותם יש לנקוט בעת העבודה בתכשירים אלו.

 

לפניכם כתבות נוספות על מחקרים בנושא החשיפה לתכשירי הדברה רעילים – בעיקר כאלו המכילים כלורופיריפוס ודיאזינון (זרחנים אורגניים) - שפורסמו באתר המוסד לבטיחות ולגיהות:

       איסור שימוש בחומרי הדברה המכילים כלורפיריפוס ודיאזינון

       חשיפה למדבירי מזיקים עלולה לגרום  לעלייה בסיכון למחלת פרקינסון

       רעילות חומרי הדברה קוטלי חרקים-מחקרים עדכניים

       חומרי הדברה מגדילים את הסיכון לחלות בסרטן הערמונית  

       מחקר: פגיעה באיכות הזרע של עובדי המגזר החקלאי

       חשיפה לחומרי הדברה עלולה לגרום לדיכאון

       מצרים: נזקי בריאות לעובדים עם חומרי הדברה

 

 

יואב גרשון, רכז תחום חקלאות במוסד לבטיחות ולגיהות