www.osh.org.il

דצמבר 2009

 

מסכות מנתחים לעומת מסכות מגן נשימתיות

מאת: רינה קנוביץ *

 

עם התפרצות שפעת החזירים חל עניין ניכר בשימוש במסכות מנתחים (masks) ובמסכות מגן נשימתיות ((respirators כאמצעי למניעת הידבקות. למרות שהמראה החיצוני של שני סוגי המסכות לעתים קרובות דומה, מסכות המגן הנשימתיות מיועדות ומתוכננות עבור פונקציות שונות במובהק מאשר מסכות מנתחים. ההגנה המתקבלת משימוש במסכות מגן נשימתיות שונה מזו של מסכות המנתחים. באתר של NIOSH פורסמה המלצה לצוותים הרפואיים הבאים במגע ישיר עם חולים בשפעת החזירים להשתמש במסכת מגן נשימתית מסוג N-95 ולא להסתפק בשימוש במסכות מנתחים.

התפתחות של מסכות מנתחים ומסכות מגן נשימתיות

מסכות המנתחים הראשונות היו עשויות משכבות של בדי גזה, ונעשה בהן שימוש על ידי צוותי ניתוח החל משנת 1900 שהמטרה למנוע זיהום של המנותח. עם השנים עברו המסכות שינוי מבני ופונקציונלי. מסכות המנתחים משמשות כיום לא רק בחדרי ניתוח אלא משמשות גם מגוון של צוותים רפואיים נוספים. מטרות השימוש במסכה התרחבו אף הן, מניעת ההידבקות של המטופלים ע"י לובש המסכה אך גם מניעת הידבקות של הצוותים כתוצאה מחשיפה לגורמים פתוגנים. מסכת המנתחים היום היא ,מסכה חד פעמית המכסה את הפה והאף באופן רפוי ומהווה חוצץ בין איזור הנשימה של המשתמש במסכה וגורמי מחלות בסביבתו המיידית ומונעת גם פיזור של גורמי מחלות ממשתמש המסכה לסביבה.

מסכת המנתחים,הקיימת במגוון עוביים שונים, אפקטיבית לרוב בחסימה של טיפות גדולות אך איננה אפקטיבית בסינון של אוירוסולים קטנים העלולים להיווצר לדוגמה בעת שיעול או התעטשות. בנוסף מסכות מנתחים אינן מספקות הגנה שלמה כיוון שהן אינן מהודקות לפנים. מספר מצומצם מאוד של מחקרים בדקו את היעילות של מסכות מנתחים. בבדיקות שנערכו בין השנים 1980-1990 לא מצאו הבדל בשיעורי ההידבקות בזיהומים כאשר אנשי הצוות השתמשו במסכות מנתחים לעומת כאלה שלא השתמשו במסכות כלל.

בין אם המטרה היא למנוע הידבקות של החולים מהצוות הרפואי או להיפך מניעת הידבקות הצוות הרפואי יש שני היבטים חשובים למסכה. ראשית, המסנן חייב להיות מסוגל לתפוס מגוון רחב של גודל חלקיקים, בדרך כלל בין μm 1 ועד μm 100 ובטווח של זרימת האוויר בין 10-100ליטר לדקה. כמו כן חשוב שהמסכה תהיה מהודקת היטב לגבולות הפנים כדי למנוע דליפה בגבול בין המסכה לפנים.

כיוון שמסכת מנתחים איננה נותנת הגנה מספקת פרסם NIOSH המלצה לאור התפרצות שפעת החזירים לצייד את הצוותים הרפואיים במסכות מגן נשימתיות על מנת להגן עליהם מפני הידבקות ולא להסתפק במסכת מנתחים.

מסכת המגן הנשימתית המודרנית הראשונה פותחה גם היא בדומה למסכת המנתחים,בסביבות שנת 1900. כבר במאה ה - 16 השתמשו בעור של חזירים כהגנה מפני חשיפה לסיליקה בקרב עובדי מכרות. המניע לפיתוח של מסכות מגן נגזר מהצורך להגן על הכורים מפני אבק וגזים מסוכנים, להגן על חיילים מפני לוחמה כימית, ועל הכבאים מחומרים רעילים הנפלטים בעת שריפה. כיום מסכות מגן נשימתיות משמשות כהגנה במגוון רחב של תהליכי עבודה.

צוותים רפואיים החלו להשתמש במסכות מגן נשימתיות רק בשנת 1990 כהגנה מפני הידבקות ממחלת השחפת,אז הגיעו למסקנה שמסכות המנתחים אינן נותנות הגנה מספקת. בשנת 2000 בעת התפרצות מחלת ה Sars שוב עלתה המודעות שיש צורך להגן על הצוותים הרפואיים ושוב הומלץ על שימוש במסכות מגן נשימתיות.

מנגנוני סינון ויעילות הסינון

מסנני המסכות עשויים מסיבים,קוטרם של הסיבים, גודל הנקבים ועובי המסנן משפיעים על יכולת ההגנה מפני חלקיקים. בכל המסננים הסיביים, פועלים שלושה מנגנונים מיכנים לעצירת החלקיקים. נעיצה (impaction), לכידה (interception) ודיפוזיה (diffusion). נעיצה ולכידה הם מנגנונים האחראים לאיסוף של חלקיקים גדולים דיפוזיה הוא המנגנון האחראי על איסוף חלקיקים קטנים יותר. בחלק מהמסננים הסיביים קיים מנגנון נוסף של משיכה אלקטרוסטטית. מנגנון זה עוזר באיסוף חלקיקים גדולים וקטנים.

קיים גודל של חלקיקים שבו אף אחד מהמנגנונים איננו יעיל במיוחד. תחום זה נקרא Most Penetrating Particle Size (MPPS). אזור זה הוא הנקודה הטובה ביותר בה כדאי למדוד את יעילות המסנן. אם המסנן מוכיח יעילות גבוהה ב- MPPS, אזי הן חלקיקים קטנים יותר והן גדולים יותר ייאספו ביעילות גבוהה אף יותר.

יעילות של המסנן תלויה בגודל החלקיקים, ואיננה תלויה אם הם ביוארוסולים או חלקיקים.

סוגי מסננים לחלקיקים

המסננים של מסכות המגן מחולקים לסוגים שונים עפ"י יעילות האיסוף שלהם.מסננים אשר עוצרים (אוספים) 95% מהחלקיקים מסומנים כ 95 אלה אשר אוספים 99% יסומנו כ 99 ואלו אשר אוספים ביעילות של 99.97% יסומנו כ 100.בנוסף מסומנים המסננים באותיות : P, R,N.

אותיות אלה מסמלות את עמידותם בפני אוירוסולים על בסיס של שמנים.דירוג זה חשוב מאד בתעשייה כיוון שחלק מהשמנים המשמשים בתהליכים תעשייתיים משפיעים על המטענים האלקטרוסטטים שע"ג המסנן ומכאן שפוגמים ביעילותו.

מסננים המסומנים כ-N אינם יעילים באיסוף של אוירוסולים של שמנים, מסננים המסומנים כ-R יש להם עמידות כל שהיא באיסוף אוירוסולים של שמנים ו מסננים המסומנים כ-P (oil proof) עמידותם לשמנים טובה מאד.

לסיכום קיימים תשעה סוגים של מסננים:

·       N-99 , N-95, N-100 .

·       R-95, R-99, R-100 .

·       P-99 , P-95, P-100 .

מבחני יעילות למסכות

יעילות המסננים נבדקת במבחנים שהוגדרו ע"י NIOSH כאשר התנאים והריכוזים נבחנים במקרה הגרוע ביותר worst case.לעומת זאת לא קיימים מבחנים ובדיקות ייחודיות למסכות מנתחים.

ה- FDA(Food and Drug Administration ( הגוף בארצות הברית אשר אמון על התקנים למסכות מנתחים לא בצע הערכה עצמאית של יעילות הסינון של מסכת מנתחים, וגם אינו מפרסם תוצאות הבדיקה של יצרנים שונים. לפיכך במקרים רבים קשה למצוא מידע על יעילות הסינון של מסכת מנתחים.
במחקרים אשר בדקו את הביצועים של מסכות מנתחים של יצרנים שונים,הסתבר שיעילות האיסוף של מסכות מנתחים יכולה לנוע בין פחות מ -10% ועד ל 90% (במחקרים אלה השתמשו בפרמטרים של מבחני
NIOSH).

מבחני התאמה למסכות

בנוסף ליעילות המסנן קיימת חשיבות רבה להתאמת המסכה לפנים של העובד ,כתוצאה מכך תקטן הדליפה מהאזור סביב הפנים.

ב-NIOSH ממליצים וב- OSHA דורשים כי כל עובד המשתמש בעבודתו במסכת מגן יעבור מבחן התאמה ראשוני ובהמשך גם תקופתי. בלתי אפשרי לצפות התאמה של מסכה לעובד ללא ביצוע בדיקה בפועל. לגבי מסכות של מנתחים אין דרישה לביצוע בדיקה כיוון שממילא מסכות אלה אינן מהודקות לפנים.

לסיכום, שימוש של צוותים רפואיים במסכות מגן נשימתיות המאושרות ע"יNIOSH במקום מסכות מנתחים מתאים יותר ועשוי לעזור במניעת הידבקותם במחוללי מחלות.

 

* רינה קנוביץ, מדריכת גיהות ארצית, המוסד לבטיחות ולגיהות, על פי:

http://www.cdc.gov/niosh/blog/nsb101409_respirator.html

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/MedicalToolsandSupplies/

PersonalProtectiveEquipment/ucm055977.htm