תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד - 1984

בקובץ התקנות 6044 מיום 12.7.00 פורסמו תיקונים ב"תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות
תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלק וצורן דו-חמצני גבישי)".

שם התקנות יהא מעתה: "תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור
והעובדים באבק מזיק)".

בין היתר, חלו שינויים בתקנות הדנות בחובת המעביד לספק ציוד מגן אישי מתאים
לעובדים, ולחובתו בעריכת בדיקות רפואיות לעובדיו ובדיקות סביבתיות.

עוד נציין, כי בתוספות לתקנות פורסמו הגבלות בכמות המותרת לייצור, יבוא, שיווק
ושימוש של מוצרי אסבסט, המותרים למטרות אלה.

כמו כן, הוגבלה עוד יותר רמת החשיפה המירבית המותרת לסיבי אסבסט ל- 0.2
סיב/סמ"ק אוויר (ל- 8 שעות), במקום 0.3 סיב/סמ"ק אוויר.