תשובת השבוע ממרכז המידע 17.04.05
השאלה:
מהן ההשפעות הבריאותיות של לבני איטונג?

בזמן פעולת ליטוש או ניסור של בלוקים מהסוג של איטונג משתחרר אבק המכיל סיליקה גבישית המוגדרת בתקנות הבטיחות כחומר מסוכן. ערך סף החשיפה התעסוקתי המירבי המותר בהתאם ל תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד-1984 הוא בשיעור של 0.05 מיליגרם למטר מעוקב של אוויר.
לצורך הערכת הסיכון כתוצאה מהתפוררות האיטונג והשתחררות אבק באוויר ובהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990, יש לבצע ניטור לקביעת ריכוז הסיליקה הגבישית באוויר.

המידע שלהלן, נאסף ממקורות זרים שונים.
הגדרות החומרים והרכבם נלקחו ע"פ המופיע במקורות אלו ונשפטו ע"פ מיטב הבנתנו.
לא אותר בסקר זה, מידע/מחקר אודות בלוקי בניין מסוג "איטונג" מתוצרת הארץ וכן התייחסות פרטנית לתהליכי העיבוד המכני של חומר זה.

א. בלוק "איטונג" - בטון-תאי-מאושפר-באוטוקלאב
איטונג הנו פטנט שוודי שפותח בתחילת המאה ה-20.
מרכיב עיקרי בבלוק האיטונג הנו - החול. קרי: מכיל צורן דו חמצני גבישי. (מידע נוסף בנדון בהמשך)
בלוק ה"איטונג" מוגדר כ :
Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ; Autoclaved Cellular Concrete (ACC)

- אותר "גיליון בטיחות" למוצר כזה , של חברה מסחרית.
בפרק הטוקסיקולוגי - מופיעה בפירוש אזהרת חשיפה לסיליקה.

להלן :

Material Safety Data Sheet:   http://www.safecrete.com/aac/products/MSDS.pdf

Product name: Babb International Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Products
…….
11. Toxicological Information
Crystalline Silica: Crystalline silica is classified by the International Agency for Research on Cancer as a probable human carcinogen (Group 2A) with animal evidence sufficient. Respirable crystalline silica has been classified by the National Toxicology Program (NTP) as a substance which may be reasonably be anticipated to be a carcinogen by OSHA.

ב. סקר מידע - סקירת מאגרי-מידע תעסוקתיים
אוּתר פריט המתייחס לעובדי-ייצור-בלוקים - בעוד שבנדון נשאלנו אודות עובדים
המשתמשים / מעבדים את המוצר הקיים , קרי הבלוק / לבנים, בפיסול.

המידע להלן הנו מ-1978 . עיסוקו העיקרי דן בחשיפה ל"אבקת-סיליקה" ,
המוזכרת כאן שהנה אפילו יותר מסוכנת (רעילה יותר) מההרכב שבאיטונג.
להלן תמצית המחקר :
Silica flour exposures in Ontario Cisdoc AN: 78 - 1249

AU: Nelson-HM; Rajhans-GS; Morton-S; Brown-JR
SO: American Industrial Hygiene Association Journal, Akron, USA, Apr. 1978, Vol.39, No.4, p.261-269. Illus. 28 ref.

AB: Little has been published on silica flour as a separate entity, and the literature is briefly reviewed. Silica flour is produced by crushing and milling of quartz or quartzite rock and is used, for example, in abrasive cleansers, autoclaved concrete blocks, and foundries using the lost wax or Shaw process. 98% of particles are <5mm in size. Dust counts (in mppcf) are given for 4 plants over 37 years. Experiments are reported which permitted conversion of the counts to respirable mass concentrations. Silica flour is more toxic than other silica dusts, and a TLV of 0.05mg/m3 is proposed.

ג. "איטונג" מהו ; בטון-תאי-מאושפר-באוטוקלאב
האיטונג הנו בטון תאי מאושפר באוטוקלאב. החומרים המרכיבים את האיטונג הם
חומרים טבעיים מהם בנויה סביבתנו: חול, צמנט, סיד וחומר התפחה. כל החומרים
מעורבבים עם מים במערבל ולאחר מכן יוצקים אותם לתבנית.
את תכונותיו הסופיות מקבל האיטונג בתהליך אשפרה בתנורי אוטוקלאב.
מצ"ב:
- איטונג מהו? http://www.ytong.co.il/whatsytong.html
- Autoclaved Aerated Concrete
אותר באינטרנט ע"פ הכותר הנ"ל , במקור זה Technology Inventory.

(זהר שטרן , 32984)