תשובת השבוע ממרכז המידע 19.04.09
השאלה:
מהן הדרישות בקשר למערכות חימום תת-רצפתיות באמצעות חשמל?

1. מערכות חימום תת רצפתי יוצרות שדה מגנטי אליו בני אדם עלולים להיחשף למשכי זמן ארוכים יחסית.

2. לא אותרו בארץ תקנים ייעודיים הנוגעים למערכות אלה. אותרו מספר תקנים אמריקניים ואירופיים, הדנים במערכות חימום, לרבות מערכות חימום תת רצפתי. ניתן לעיין בתקנים אלה באתר האינטרנט של ANSI בכתובת: http://www.nssn.org/search/IntelSearch.aspx. התקנים דנים בנושאים כמו מבנה של מערכות חימום תת רצפתי, עמידותן נגד אש, ובדיקתן.

3. במקרה של חשש לרמת קרינה גבוהה מהערך המומלץ בהנחיות המשרד להגנת הסביבה ניתן לבצע מדידת עוצמת הקרינה, קרינה משדות מגנטיים בתדר נמוך ביותר, תדר רשת החשמל 50 הרץ (ELF). מדידה זו יש לבצע ע"י בודקים מורשים (בעלי היתר) מטעם המשרד להגנת הסביבה. רשימת בודקים מעודכנת קיימת באתר האינטרנט של המשרד.

במידה ותוצאות הבדיקה של הקרינה האלקטרומגנטית יראו על רמות חשיפה גבוהות ניתן לטפל בבעיית חשיפת-יתר לקרינה בהתאם להמלצות המומחים בתחום הפחתת שדות אלקטרומגנטיים מציוד חשמלי המוזן מרשת חשמל.

4. מידע
לגבי ערכים מירביים מותרים לחשיפה סביבתית לקרינה, קיימים, פרסומים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה המתייחסים לחשיפה סביבתית לקרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל:

(דוד זיו , 44288)