תשובת השבוע  ממרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות 29.04.01

 

השאלה:

מהן הדרישות לתחזוקת מטפי כיבוי אש?

 

 

קיים תקן ישראלי ת"י 129 - "מטפים מיטלטלים: תחזוקה" שהוא תקן רשמי ובו מפורטים כללי בקרה שוטפים וכללי תחזוקה של מטפים מיטלטלים במקום הימצאותם.

 

התקן דורש בדיקת המטפה במקום הימצאו ע"י הגורם האחראי מטעם המחזיק במקום העבודה וזאת בתדירות חודשית לפחות.

 

במסגרת בדיקות אלה יש להקפיד בעיקר על הנושאים:

-  אופן הצבת המטפה

-  גישה חופשית למשתמש בחרום.

-  תקינות הוראות השימוש.

-  נצרה ו"פלומבה" תקינים.

-  שלמות המטפה.

-  קורוזיה ודליפה.

-  לחץ תקין (אם קיים מחוון).

-  "פג תוקף" למועד בדיקת לחץ הידרוסטטי.

 

ליקויים שמתגלים במטף במסגרת הבדיקה, יתוקנו על ידי "תחזוקאי מטפים מוסמך".

התקן מפרט את הדרישות לגבי אופן ביצוע התחזוקה על היבטיו  השונים כמו:

שיטת התיקון, רישום התיקון - דו"ח תחזוקה, הטיפול במטפה "פג תוקף" לבדיקה הידרוסטטית, חלקי חילוף מקוריים, תוויות וכו'.

 

כמו כן קיים פרוט מלא לדו"חות הבקרה והתחזוקה שעל המחזיק במקום העבודה לקיים ושיכילו את כל הפרטים הנוגעים לניקוי המטף, מיקומו ופרוט פעילויות התחזוקה שבוצעו והמעקב לגביהם וכן הנחיות מקצועיות לתחזוקאי.

 

באשר לתדירות הבדיקות - סעיף 9 - בתקן מפרט לכל אחד מסוגי המטפים הקיימים:

-  הבדיקה או הממצא

-  הפעולה.

 

במידה ולפי דיווחי האחראי במקום העבודה לא התגלו ליקויים במטפים יש לבצע תחזוקה יזומה על ידי "תחזוקאי מטפים מוסמך", לדוגמא:

 

א.   מטפה פחמן דו-חמצני לפי ת"י 318, מילוי לפי ת"י 388 –

      בדיקה יסודית של המטפה - אחת לחמש שנים כולל בדיקת לחץ הידרוסטטי.

ב.   מטפה הלון לפי ת"י  987

      1)    ללא גז סניקה (הלון 1301) –

             בדיקה יסודית של המטפה:    אחת ל-6 שנים ריקון ובדיקת חלקים.

             - אחת ל-12 שנים כולל בדיקת לחץ הידרוסטטי.

      2)    עם גז סניקה (הלון 1211) - בדיקה יסודית של המטפה אחת ל-12 שנה כולל בדיקת לחץ הידרוססטי.

      הערה: לא איתרתי בתקן התייחסות למטפים עם תחליפי הלון - במקרה זה כדאי להתייחס להמלצות יצרן המטף.

ג.    מטפה אבקה יבשה, לפי ת"י 463, מילוי לפי ת"י 1022 –

      בדיקה יסודית של המטפה: אחת לשנה - ריקון ובדיקה.

      - אחת לחמש שנים - כולל בדיקת לחץ הידרוסטטי.

ד.   מטפי אבקה יבשה שבהם הגז והאבקה מאוחסנים יחד לפי ת"י 570, מילוי לפי ת"י 1022.

      בדיקה יסודית של המטפה -

      1)    אחת ל-6 שנים ריקון ובדיקה.

      2)    אחת ל-12 שנים, כולל בדיקת לחץ הידרוסטטי.

 

בנוסף, קיים ת"י 129 חלק 2, "מטפים מיטלטלים: התאמה, התקנה וסימון" - טבלא 1 מפרטת את התאמת מטפים לדרגת השריפה ולחומרי הבעירה.

 

הערה: את התקנים ניתן להשיג במכון התקנים הישראלי , רח' חיים לבנון 42, רמת אביב,

תל-אביב, טלפון: 6465191/2-03.

 

 

(21753)