תשובת השבוע ממרכז המידע 26.08.07
השאלה:
מה הם האמצעים למניעת החלקות ע"ג משטחי קרמיקה/שיש וכיו"ב?

ישנם מצבים בהם עלולים להתרחש מקרים של החלקה בלובי שבכניסה למפעל,חדרי אירוח, חדרי שירותים, מקלחות וכיו"ב , במיוחד כאשר אזורים אלה מרוצפים ברצפת שיש.
הבדיקה של משטחי הרצפה ( השיש) חייבת להתבצע במצב יבש ורטוב כאחד.

לפי מיטב ידיעתנו, קיימת רק מעבדה מוסמכת אחת לעריכת בדיקות מקדמי החלקה של משטחי רצפה והיא המעבדה של מכון התקנים. ניתן לפנות למר משה חיים, ראש ענף מוצרי שלד וגימור במכון התקנים, שהוא גם הממונה על עריכת הבדיקות. פרטים להתקשרות: 03-64655230. נייד: 052-4704404.
 1. סוגי משטחי הריצוף

 2. (1) רצפות עם משטח קשה (כמו למשל בטון, קרמיקה, אריחים, שיש)
  (2) משטחים גמישים (כמו למשל ויניל, VCT או גומי)
  (3) כל המשטחים האחרים (כמו למשל, עץ, כולל משטחים שמחוץ למבנה )

 3. אמצעים למניעת החלקה
  - מניעת כיסוי פני שטח הרצפה על-ידי גורמים מזהמים.
  - אחזקת הציוד למניעת דליפות של נוזלים.
  - ניקוי הזיהום מהרצפות וניקוז הנוזלים.
  - ניקוז הנוזלים שברצפות.

 4. שיטות למניעת החלקה
  א. טיפול כימי - לגבי החלקה במקלחות, בחלק מבתי המלון נהוג לעשות טיפול רצפתי באמצעות טיפול כימי ברצפה, בחלק מהמקרים יש אפשרות לקבוע את הדרגה המינימאלית של התנגדות להחלקה. לפי מיטב ידיעתי, יש לחזור על הפעולה מדי מספר שנים, לפי הוראות היצרן.
  מומלץ גם להתקין מאחזי- יד למניעת החלקה ואחיזה בטוחה.
  ב. מעבר לטיפול כימי קיימים גם פתרונות נוספים כמו למשל משטחי עמידה על גבי הרצפה. ישנן חברות שמחזיקות משטחים מיוחדים המותאמים לפעולות ספציפיות, כמו למשל עבודות חשמל וכיו"ב. בכל מקרה, כל סוגיה צריכה להיבחן לגופה לפי ושיקולים של עלות/תועלת; התאמת המוצר לצרכיך וכד'. לכן נדרש לימוד של הפתרונות המצויים בשוק .

 5. אחזקה בטוחה של רצפות
  (א) חשוב לזכור שמוצרי ניקוי על בסיס דטרנגנטי עלולים להשאיר שיירי סבון שמחליקים כאשר הם רטובים ותורמים ישירות להחלקות ונפילות. כמו כן חשוב לתת את הדעת לעובדה שחומרי ביסום הם לרוב על בסיס שמן והם עלולים לתרום ליצירת שכבה מפולמרת. השימוש בתכשירים לא-דטרגנטיים שומרי בטיחות על בסיס חומצי נמצא יעיל במניעת תאונות החלקה ונפילות.

  (ב) אחזקה לקויה או כתוצאה מאי ידיעה גורמת אף היא לתאונות של נפילות כדוגמא:
  - שימוש יתר או שימוש חסר בחומר לטיפול ברצפה.
  - שימוש בתכשיר ניקוי בלתי מותאם לסוג המשטח.
  - אי שטיפת תכשיר הניקוי כאשר זה נדרש.
  - אי הברשה יסודית של הרצפה כאשר זה נדרש.
  - אי עמידה בלוח הזמנים הקבוע לטיפול באחזקת רצפה.
  - אי מילוי הוראות היצרן כפי שהן מופיעות בתווית.

  (ג) ציפוי רצפה
  חומרים צבועים על בסיס אפוקסי משפרים עמידות בפני החלקה. אחזקה מתאימה דרישה לשימור חיוניות הביצוע לתווך ארוך.
  צריך להשתמש בריצוף עם ציפוי בעל מקדם חיכוך גבוה שמונע החלקה על משטח רטוב באזורים בעלי תנועה רבה.

  (ד) מעידה במדרגות - מניעה
  קיימות מספר אפשרויות לטפל בבעיה זו ביניהן:
  (1) חספוס קצוות המדרגות השיש ע"י אנשי מקצוע.
  (2) הדבקת פסים נגד החלקה או אמצעי הדבקה אחרים.
  (3) טיפול כימי במדרגות שהופך אותן ללא מחליקות.
  טיפול מהסוג הזה להחזיק מעמד לפחות שנתיים.
  הבחירה של שיטת הטיפול היא עניין של עלות/תועלת מומלץ לבצע בדיקת צרכים מול עלויות.

 6. תקינה
  קיים תקן ישראלי 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים המיועדים למשטחי הליכה. תקן זה דן בהתנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים המיועדים למשטחי הליכה .
  התקן מגדיר את "אזור עבודה תעשייתי" :
  "אזור שאינו פתוח בדרך כלל לקהל הרחב, שבו הסיכוי להחליק של משטח ההליכה הוא גבוה, בגלל שכיחותם של חומרים כגון:שמן, שומן,מים,שאריות מזון, אבק , קמח."
  בטבלה מס' 2 הכלולה בתקן מובאות המלצות לדרגות ההתנגדות להחלקה עבור חומרים המיועדים למשטחי הליכה באזורי מסחר ובאזורי עבודה תעשייתיים.
  כדוגמא מובאות המלצות לדרגות התנגדות להחלקה באזורי עבודה שונים.


 7. המלצות כלליות :
  באזורי עבודה מחוברים בעלי סיכויי החלקה שונים, שבהם העובדים עוברים מאזור לאזור, מומלץ להשתמש בכל האזורים בחיפויי הרצפה בעלי דרגות התנגדות להחלקה עוקבות , כגון: R10; R9 ; R11. באזורי עבודה תעשייתיים , מומלץ שדרגת ההתנגדות להחלקה של המדרגות, לא תהיה קטנה מזו של חיפויי המשטחים האופקיים שבשני קצות מהלך המדרגות.
  הערות:
  א. משטח בדרגה של 9 Rמיועד למשטחים יבשים בלבד.
  ב. ככל שה-R עולה החומר עמיד יותר ברטוב.

 8. נעלי בטיחות לעובדים בעבודות באזורים עם סכנת החלקה
  1) לנושא ציוד מגן אישי קיימת התייחסות בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז 1997 ,ראה מתוכן סעיפים:
  7. הגנת הרגליים
  7.25 עבודה במטבחים
  7.26 עבודה בכל מקום שבו קיימת סכנת החלקה

  ציוד מגן אישי: גורמים הקשורים בנעליים
  הנעליים, במשולב עם משטח הרצפה, אינן מספקות התנגדות נאותה להחלקה, לכן בחר נעליים מתאימות מבחינת הרצפה, העובד והסביבה.
  - סוג הנעל
  - סוג הסוליה
  - זיהום של הנעליים
  - הדגם של הסוליה
  - בלאי
  - התאמה לרגל
  - התחזוקה /חידוש
  התבסס על הניסיון. נעלי גומי ואורתאן מיקרוצלולארי הן הכי פחות מחליקות על רצפות רטובות במישור. וודא שהעובדים יתחזקו היטב את סוליות הנעליים ויוודאו שאינן מזוהמות.(שלום ויסמן , 39508)