A

 

 

 

Absolute Pressure

The total pressure within a vessel, pipe, etc., not offset by external atmospheric pressure.

לחץ אבסולוטי

הלחץ השורר בכלי קיבול, צנרת וכו'. נמדד ביחס ללחץ בריק מוחלט.

 

 

Absorption

To take in and make a part of an existing whole. The penetration of a solid substance by a liquid as by capillary, osmotic, solvent or chemical action.

ספיגה

חדירה של נוזל לתוך מוצק על ידי כוחות נימיים (קפילאריים), פעפוע (אוסמוזה), המסה או פעולה כימית.

 

 

ACGIH

Stands for American Conference of Governmental Industrial Hygienists. An organization of professionals in governmental agencies or educational institutions engaged in occupational safety and health programs. ACGIH develops and publishes recommended occupational exposure limits for chemical substances and physical agents.

ACGIH

ראשי התיבות של:

American Conference of Governmental Industrial Hygienists -.

ארגון הגהותנים התעשייתיים הממשלתיים  של ארה"ב.

ארגון התנדבותי אמריקאי של מומחים מסוכנויות ממשלתיות, או מוסדות להשכלה, העוסק בפעילות בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית.

ACGIH מפתח ומפרסם ערכי סף חשיפה גבוליים תעסוקתיים מומלצים, לכל הגורמים הכימיים והפיזיקאליים, וכן ערכי סמנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית.

ערכי החשיפה מתעדכנים בכל שנה ומתפרסמים בספרון שנתי. הערכים אומצו בתחיקת העבודה הישראלית, בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של העובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990.

 

 Acid

Any chemical, which undergoes dissociation in water with the formation of hydrogen ions. Acids have a sour taste and may cause severe burns. They turn litmus paper red and have pH values of 0 to 7. Acids will neutralize bases or alkaline media. Acids will react with a base to form a salt.

חומצה

תרכובת אנאורגאנית, או אורגנית, המגיבה עם מים תוך  יצירת יון חיובי של מימן.

לחומצה טעם חמוץ.

חומצה מגיבה כימית במגע עם רקמות הגוף וגורמת לכוויות חמורות.

חומצה משנה את צבע  נייר הלקמוס לאדום.

ערך ההגבה (pH) של החומצה הוא בתחום של
 7 – 0 בסולם של 14 – 0.  ("0" מציין חומציות גבוהה, "7" מציין חוסר חומציות).

חומצה מגיבה כימית עם בסיס ומנטרלת אותו, תוך יצירת מלח.

חומצה מגיבה עם מתכת תוך פליטה של מימן נפיץ.

 

 

Acidosis

Condition of decreased alkalinity of the blood and tissues marked by sickly sweet breath, headache, nausea, vomiting, and visual disturbances; usually the result of excessive acid production.

חמֶצֶת (אצידוזיס(

מצב חולני שבו קיים עודף חומצות בנוזלי הגוף, הגורם לירידת רמת הבסיסיות שלהם. מצב זה של ריכוז חומצה גבוה בדם,  קיים במחלת סכרת לא מאוזנת, במחלת כליות קשה ובכמה ממחלות הריאה.

תסמינים אופייניים: קשיי נשימה, כאבי ראש, בחילה, הפרעות בראייה ובמערכת העצבים המרכזית.

 

 

Acrid

Irritating and bitter, irritatingly sharp and harsh or unpleasantly pungent in taste or odor.

חריף, מר

גירוי חריף באף, או  טעם מר מאוד בפה.

 

 

Action Level

A concentration for a specific substance, calculated as an eight (8) hour time-weighted average, which initiates certain required activities such as exposure monitoring and medical surveillance. Typically it is one-half that of the PEL for that substance.

רמת פעולה סביבתית-תעסוקתית

רמה  של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, או מחצית תקרת החשיפה המותרת - לגבי הגורמים המזיקים הנקובים בתוספת הראשונה לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של  עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990, שממנה ומעליה יש לערוך בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקום העבודה.

 

 


Acute Exposure

Acute means sudden or brief. An acute exposure is a short-term exposure. Short-term means lasting for minutes, hours or days.

חשיפה אקוטית

חשיפה לגורם כימי או פיזיקאלי מזיק למשך זמן קצר. משך הזמן  יכול להיות דקות, שעות, או ימים.

החשיפה האקוטית מציינת:

1. מחלה הנמשכת זמן קצר ומלווה, בדרך-כלל,  בתסמינים קשים;

2. תסמין קשה, כגון כאב עז, הנמשך פרק זמן קצר  

 

 

Acute Health Effect

An acute health effect is an effect that develops either immediately or a short time after an exposure. Acute health effects may appear minutes, hours or even days after an exposure.

השפעה בריאותית אקוטית

השפעה מזיקה על הבריאות כתוצאה מחשיפה לגורם מזיק, אשר מתפתחת מיד או לאחר פרק זמן קצר. ההשפעה האקוטית על הבריאות יכולה להתפתח תוך דקות, שעות, או לאחר מספר ימים מהחשיפה לגורם המזיק.

 

 

Acute Lethality

Death of animals immediately or within 14 days after a single dose of or exposure to a toxic substance.

מוות מיידי

מוות של בעלי חיים, מיידי או תוך פרק זמן של 14 ימים,  לאחר נטילה של מנת רעל או חשיפה  לחומר רעיל.

 

 

Acute Toxicity

Adverse effects resulting from a single dose of or exposure to a substance.

רעילות אקוטית

רעילות אקוטית מתארת את ההשפעות המזיקות של בליעת רעל או  חשיפה אחרת אליו.

 

 Adenocarcinoma

A tumor with glandular (secreting) elements.

אדנוקרצינומה

גידול ממאיר של תאי אפיתל בבלוטות. הגידול  יכול להיות מוצק או ציסטי (גוש מלא במוצק למחצה).

 

 

Adsorption

Collect gas or liquid molecules on the surface of another material.

ספיחה

הצטברות מולקולות של גז או של נוזל על פני השטח של חומר מוצק.

 

 

Aerosol

Fine aerial suspension of liquid (mist, fog) or solid (dust, fume, smoke) particles small enough to be stable.

אווירוסול/אירוסול

חלקיקים זעירים של נוזל (תרסיס, ערפל) או של מוצק (אבק, עשן) המרחפים באוויר.

 

 

Agent

Any substance, force, radiation, organism, or influence that affects the body. Effects may be beneficial or injurious.

גורם

המונח גורם מגדיר: כל חומר, כוח, קרינה או יצור חי, שיש להם השפעה על הגוף. ההשפעה יכולה להיות מועילה, או מזיקה.

 

 

Air-Line Respirator

A respirator that is connected to a compressed breathable air source by a hose of small diameter. The air is delivered continuously or intermittently in a sufficient volume to meet the wearer's breathing requirements.

מערכת  קו אוויר

מערכת נשימה המוזנת באמצעות צינור לאספקת אוויר דחוס.

 

 Air-Purifying Respirator

A respirator that uses chemicals to remove specific gases and vapors from the air or that uses a mechanical filter to remove particulate matter. An air-purifying respirator must only be used when there is sufficient oxygen to sustain life and the air contaminant level is below the concentration limits of the device.

מסיכה לטיהור אוויר

מסיכה בעלת התקן כימי לסילוק גזים מסוימים, או מסנן מכני לסילוק חלקיקים מהאוויר הננשם. השימוש במסכה לטיהור אוויר מותר רק אם קיים במקום מספיק חמצן לנשימה, וכמות החומר המזהם באוויר המטוהר היא בריכוז הקטן מערך סף החשיפה המוגדר.

 

 

ALARA

Acronym stands for "As Low As Reasonably Achievable." It is most often used in reference to chemicals radiation exposure levels.

ALARA

ראשי התיבות של:

As Low As Reasonably Achievable.

ביטוי שמשמעותו: "הנמוך ביותר שניתן להשיג בצורה סבירה". הביטוי מתייחס, בד"כ, לרמות חשיפה לכימיקלים וקרינה.

 

 


Alkali

Any chemical substance which forms soluble soaps with fatty acids. Alkalis are also referred to as bases. May cause severe burns to the skin. Alkalis turn litmus paper blue and have pH values from 7 to 14.

בסיסי

תכונת החומרים הבסיסיים, כגון: סודה קאוסטית (בסיס הנתרן) ואמוניה. ערך ההגבה של הבסיסים (pH) גבוה  מ- 7 בסולם של 14 – 0. במגע עם העור - הבסיסים גורמים לכוויות קשות. בסיסים משנים את צבע נייר הלקמוס לכחול.

 

 

Allergen

An antigen responsible for producing allergic reactions by inducing IgE (Immunoglobulin E) formation.

אלרגן

גורם המשפיע  על רקמות ואיברים שונים. אלרגנים כגון: אבקני פרחים, פרווה, נוצות, עובש ואבק עלולים לגרום לקדחת השחת; קרדית אבק הבית יכולה לגרום להתקפי אסתמה. תרופות, צבעים ותכשירים קוסמטיים יכולים לגרום לפריחה ולדלקות בעור; מזונות מסוימים  עלולים לגרום לשלשולים או לעצירויות.

הנוגדן אימונוגלובולין E (IgE) אחראי  ליצירת תגובה אלרגית,  ויכול לגרום לתגובה אלרגית אצל  אנשים בעלי רגישות-יתר.

 

 

Allergic reaction

Abnormal physiological response to chemical stimuli by a sensitive person.

Labored breathing, coughing, or gasping caused by inhaling a particular substance.

Reddening, swelling and/or itching of the skin following contact with a substance to which a person has become sensitized due to previous skin contact or natural body conditions.

תגובה אלרגית

תפקוד לא תקין של איברי הגוף כתגובה להשפעת אלרגן מסוים על גוף חי אשר רגיש אליו. זוהי תגובה של הגוף לחומר (כגון מזון מסוים) שאליו פיתח הגוף נוגדנים. לדוגמה:  שאיפת אבק למערכת הנשימה שהתגובה בעקבותיה היא נשימה כבדה,  ושיעולים. אדמומיות  ונפיחות של העור כתוצאה ממגע עם חומר שאליו האדם רגיש במיוחד היא תוצאה של תגובה אלרגית. ע"ע   אלרגן

 

 


Alopecia

Loss of hair.

קרחת/אובדן שיער (אלופֶקה(

אובדן שיער באזורים שבהם הוא בדרך-כלל צומח. האובדן יכול להיות תורשתי, או כתוצאה  ממחלה, פציעה ו/או הזדקנות.

 

 

ALR.

Stands for Allergenic effects.

ALR.

קיצור של הביטוי:

Allergenic Effects

השפעות של אלרגנים.

 

 

Ambient

Usual or surrounding conditions.

מקיף/ אופף

מונח המתייחס, בד"כ, למצב נתון בתנאי הסביבה כגון: טמפרטורה, לחות וכו'.

 

 

Analgesia

Loss of sensitivity to pain.

שיכוך כאב (Analgesia)

הפחתת תחושות כאב באמצעות תרופות.

 

 

Anesthesia

Loss of sensation or feeling, central nervous system depression.

אילחוש/הרדמה

אובדן זמני של  ההכרה כתוצאה מדיכוי מערכת העצבים המרכזית, הנגרם בעקבות שימוש בכימיקלים מסוימים.

אובדן תחושה בחלק מן הגוף או בכל הגוף. המונח מתייחס, בד"כ, לטכניקה רפואית שבה מפחיתים או מבטלים את מנגנון הכאב כדי לאפשר התערבות כירורגית, על-ידי הזרקת תרופות, או בשיטות אחרות, כגון דיקור או היפנוזה. אילחוש כללי ניתן, בד"כ, לפני ניתוח גדול כמו ניתוח בטן או ריאה. אילחוש מקומי מוגבל לאזור מסוים בגוף, ומשמש בניתוחים קטנים, כולל פעולות ניתוחיות הקשורות לשיניים. אילחוש שדרתי מבוצע בהזרקת חומר מאלחש לעמוד השדרה לצורך "הרדמת" הבטן ו/או הגפיים התחתונות.

 

 

Anhydride

Compound derived from other compound by removing elements composing water.

אלמימה

תרכובת שהוצאו ממנה מים. לדוגמה: גופרית תלת-חמצנית (SO3) היא אלמימה של חומצה גפרתית (H2SO4), לאחר שהוצאה ממנה מולקולה של מים (H2O).

 

 

Anhydrous

No water. Substance in which no water molecules are present as hydrate or as water crystallization.

נטול מים

כימיקל שאינו מכיל מולקולות מים הקשורות אליו, כגון מי גיבוש, בהם המים כלואים במבנה הגבישי של הכימיקל.

 

 

Anorexia

Prolonged loss of appetite that leads to significant weight loss.

אנורקסיה

הפרעת אכילה המאופיינת באובדן התיאבון לאורך זמן והגורמת לירידה משמעותית במשקל הגוף.

 

 

Anosmia

Loss of the sense of smell.

תתרנות

אובדן חוש הריח.

 

 

Anoxia

Oxygen deficiency in the blood cells or tissues of the body to such an extent that it causes physiological and/or psychological disturbance.

אנוקסיה (Anoxia)

מחסור של חמצן בדם או ברקמות הגוף, ברמה העלולה לגרום להפרעות פיזיולוגיות.

מחסור בחמצן ברקמת גוף יכול להופיע בהשפעת לחץ אטמוספרי נמוך בגבהים, מחסור בדם, בתאי דם אדומים ו/או בהמוגלובין, או בגלל הפרעה בזרימת הדם; וגם בגלל חוסר חמצן בדם עקב מחלה, כגון דלקת ריאות.

 

 

ANSI

Stand for American National Standards Institute. A privately funded organization that identifies industrial/public national consensus standards and coordinates their development.

ANSI

ראשי התיבות של:

American National Standards Institute

מכון התקנים הלאומי של ארה"ב.

 

 

Antidote

Remedy to relieve, prevent, or counteract the effects of a poison.

נוגדן לרעלן (Antidote)

תרופה נגד רעלן לצורך הקלה, מניעה, או סתירה של השפעותיו.

 

 

Appearance

Physical state of a material.

מראה החומר

מצב הצבירה של החומר (מוצק, נוזל או גז) וכן תכונות פיסיקליות  נראות אחרות כגון: צבע, גודל גרגיר וכו'.

 

 

Asbestosis

Chronic lung disease caused by inhaling airborne asbestos fibers.

אסבסטוזיס

מחלת ריאות כרונית  אשר עלולה להתפתח בעקבות חשיפה לסיבי אסבסט.

 

 

Asphyxiant

Vapor or gas which causes unconsciousness or death by suffocation. Most simple asphyxiants are harmful to the body only when they become so concentrated that they reduce oxygen in air (normally 21%) to dangerous levels (16% or lower). Asphyxiation is a potential hazard of working in confined spaces. Some examples of asphyxiants are Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Argon, etc. They function as asphyxiants by reducing the blood's ability to carry oxygen.

חומר מחניק/משנק

אדים או גזים הגורמים לאיבוד ההכרה ו/או למוות כתוצאה מחנק,  בגלל אי אספקת חמצן לתאים ע"י  מערכת הדם.

גזים מחניקים, לדוגמה: חנקן, פחמן דו-חמצני, פחמן חד-חמצני, ארגון ועוד. הנזקים לגוף שגורמים רוב הגזים המחניקים  נובעים מנוכחותם באוויר בריכוז גבוה, ובכך שהם דוחקים את החמצן שבאוויר לרמות נמוכות (16% ופחות. ריכוז החמצן הרגיל באוויר הוא 21%) ומסוכנות  לאדם.

חנק הוא סיכון פוטנציאלי לעובדים במקומות מוקפים.

 

 Aspiration Hazard

Danger of drawing material into the lungs leading to an inflammatory response.

סיכוני שאיפה

 סיכון עקב חדירת גוף זר לתוך חלל הריאות, בשאיפה, ואשר עלול לגרום לתגובה דלקתית.

 

 

ASTM

Stands for American Society for Testing and Materials. A standards development organization that serves as an open forum for the development of international standards.

ASTM

ראשי התיבות של:

American Society for Testing and Materials

ארגון אמריקאי האחראי לתקנים בתחום החומרים.

 

 

 

Asymptomatic

Neither causing nor exhibiting symptoms.

אסימטומטי (Asymptomatic)

ללא סימנים או תסמינים (סימפטומים) של מחלה, בין אם היא  קיימת  ובין אם לא.

 

 

Ataxia

Loss of muscular coordination.

Inability to coordinate muscle control resulting in irregularity of movements.

Ataxia

אי שליטה בשרירים  הגורמת לאי-סדירות בביצוע תנועות.

 

 

atm.

Stands for atmosphere.

אטמ'

קיצור של:

 Atmosphere

ע"ע   atmosphere

 

 

Atmosphere

A unit of pressure: the pressure that will support a column of mercury 760 mm high at sea level and 0 degrees centigrade.

אטמוספרה

יחידת מדידה ללחץ: הלחץ המופעל על עמוד כספית שגובהו 760 מילימטר בגובה פני הים ובטמפרטורה של °C0.

 

 

Atrophy

Wasting or diminution in the size of tissue, organs, or the entire body caused by lack of use.

 

התנוונות (אטרופיה)

דלדול  רקמות,  איברים, או כל הגוף כתוצאה מחוסר פעילות.

דלדול של איבר או רקמה עקב התנוונות תאים, כתוצאה מחוסר פעילות, תת-תזונה ו/או הזדקנות.

בקרב נשים אופיינית אטרופיה של השחלות עם תום תקופת הפריון, ואטרופיה של הגוף הצהוב במהלך מחזור הווסת. אטרופיה של שרירים קשורה למחלות מסוימות.

 

 

Autoignition Temperature

Minimum temperature, which a substance must be heated without application of flame or spark to cause substance to ignite. Materials should not be heated to greater than 80% of this temperature.

הצתה עצמית

הטמפרטורה הנמוכה ביותר של חומר, בחימום ללא שימוש באש גלויה או ניצוץ, שבה הוא עלול להיות  "מוצת" (להידלק) מעצמו.

 כדי להימנע משריפות - אין לחמם חומרים לטמפרטורה העולה על 80% מערך טמפרטורת ההצתה העצמית שלהם.

 

 

B

 

 

 

Base

Substances that (usually) liberate OH anions when dissolved in water. Bases react with acids to form salts and water. Bases have a pH greater than 7, turn litmus paper blue, and may be corrosive to human tissue. A strong base is called alkaline or caustic.

בסיס

חומר  המשחרר, בד"כ, אניונים (OH-) כאשר הוא מתמוסס במים. בסיסים מגיבים עם חומצות ויוצרים מלחים. לבסיסים ערך הגבה (pH) גבוה מ-7- בסולם של 14 0. בסיס משנה את צבע נייר הלקמוס לכחול. בסיסים עלולים  לגרום לפגיעות קשות ברקמות הגוף (קורוזיביים). בסיס חזק מכונה "חומר אלקאלי" או חומר "קאוסטי".

 

 

BAT

Stands for Blogischer Arbeitsstoff-Toleranz (German). Biological Tolerance Values for Occupational Exposure. Give the threshold limits for hazardous occupational toxicants in body fluids. They are predominantly used in Europe.

 

 

 

BAT

ראשי התיבות של:

Blogischer Arbeitsstoff-Toleranz

 

ריכוזים מרביים של חומרים בגופו של העובד.

 

ריכוזים מרביים, של חומרים כימיים או של החומרים המשתתפים בתהליכים הכימיים בגוף האדם העובד, החשוף לגורמים מזיקים - כימיים ופיזיקאליים תעסוקתיים.

 

 BEI

Stands for Biological Exposure Indices

 

BEI

ראשי התיבות של:

Biological Exposure Indices

סימנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית.

רמות ביולוגיות בגוף האדם, לרבות בדם, בפלסמה, בשתן ובאוויר הנשיפה, המהוות סף אזהרה ביולוגי לגבי חשיפת העובד לגורמים כימיים ופיסיקליים.

 

 

Biodegradable

Organic material's capacity for decomposition as a result of attack by microorganisms.

מתכלה ביולוגית

חומר אורגני המתכלה כתוצאה  מפעילותם של מיקרואורגניזם.

 

 

Biological Monitoring

Periodic examination of body substances, such as blood or urine, to determine the extent of hazardous material absorption as opposed to mere exposure.

ניטור ביולוגי

בדיקה רפואית תקופתית של עובד, כגון: בדיקת דם ו/או שתן שמטרתן לגלות נוכחות של חומרים מסוכנים או תוצריהם בגוף, בכמות  גבוהה מערך מותר מסוים. ע"ע   BEI

 

 
BLEVE

Stands for Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. This is a type of explosion that can occur when a vessel containing a pressurized liquid is ruptured. Such explosions can be extremely hazardous.

A BLEVE can occur in a vessel that stores a substance that is usually a gas at atmospheric pressure but is a liquid when pressurized (for example, liquefied petroleum gas). The substance will be stored partly in liquid form, with a gaseous vapor above the liquid filling the remainder of the container.

If the vessel is ruptured - for example, due to corrosion, or failure under pressure - the vapor portion may rapidly leak, dropping the pressure inside the container and releasing a wave of overpressure from the point of rupture. This sudden drop in pressure inside the container causes violent boiling of the liquid, which rapidly liberates large amounts of vapor in the process. The pressure of this vapor can be extremely high, causing a second, much more significant wave of overpressure (i.e., an explosion) which may completely destroy the storage vessel and project it as shrapnel over the surrounding area.

A BLEVE does not require a flammable substance to occur, and therefore is not usually considered a type of chemical explosion. However, if the substance involved is flammable, it is likely that the resulting cloud of the substance will ignite after the BLEVE proper has occurred, forming a fireball and possibly a fuel-air explosion. BLEVEs can also be caused by an external fire nearby the storage vessel causing heating of the contents and pressure build-up

BLEVE

ראשי התיבות של הביטוי:

 

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion

 

סוג של התפוצצות העלולה להתרחש כאשר מתבקע מיכל  שבו מאוחסן נוזל דחוס בלחץ גבוה. ההתפוצצות יכולה ליצור סיכונים גבוהים.  היא יכולה להתרחש גם במיכל  שבו מאוחסן חומר, אשר בלחץ אטמוספרי הוא גז,  אך  בדחיסה בלחץ גבוה הוא במצב נוזלי (לדוגמה: גז פחמימני מעובה - גפ"מ).

 

הבהרה: החומר המאוחסן במיכל הוא נוזל ומעליו שכבת גז. אם המיכל מתבקע,  כתוצאה משיתוך (קורוזיה), חימום (כתוצאה מדליקה בקרבתו, לדוגמה), או מלחץ גבוה מדי - הגז ייפלט ממנו במהירות רבה, תוך ירידה חדה של הלחץ במיכל. כתוצאה מכך נוצר גל ראשוני של על-לחץ, שמקורו בנקודת הבקיעה. ירידת הלחץ הפתאומית במיכל, גורמת לרתיחה מואצת של הנוזל  המאוחסן ויצירה  מהירה של אדים בכמות רבה מאד. הלחץ  שיוצרים האדים  יכול להיות גבוה מאד  ולגרום לגל על-לחץ שני, בעוצמה  גדולה מזו של הגל הראשון, שיביא לפיצוצו של מיכל האחסון ולהרס מוחלט שלו.  אם הגז המאוחסן הוא גם דליק - הפיצוץ  ילווה בהתלקחות של ענן הגז ויצירת תופעת "כדור- אש", שיגבירו את הסיכונים בתאונה מסוג זה.

 

 

 


Boiling Point

Temperature at which a liquid changes to a vapor state at a given pressure (usually sea level pressure = 760 mmHg).

נקודת רתיחה/טמפרטורת רתיחה

הטמפרטורה, שבה נוזל המצוי בלחץ נתון הופך לאדים (הלחץ הנתון הוא, בד"כ, בגובה פני הים כלומר - בלחץ של אטמוספרה אחת).

 

 

 


BP

Stands for Boiling Point.

BP

ראשי התיבות של המונח:

Boiling Point

ע"ע   boiling point

 

 

 

C

 

 

 

Calorie

Standard unit of heat. A calorie is the amount of heat required to raise 1 gram of water 1 degree C.

קלוריה

יחידת מידה לחום.

הגדרה: קלוריה אחת היא כמות החום הדרושה כדי לחמם 1 גרם מים במעלת צלסיוס אחת.

 

 


Cancer, Carcinoma

A general term for more than 100 diseases characterized by abnormal and uncontrolled growth of cells. The resulting mass, or tumor, can invade and destroy surrounding normal tissues. Cancer cells from the tumor can spread through the bloodstream or lymph system to start new cancers in other parts of the body.

סרטן

סרטן הוא  כינוי ליותר מ- 100 מחלות המאופיינות  בהתפתחות לא נורמאלית של תאים מסוימים בגוף האדם,  כאשר תהליך התחלקותם  הופך, מסיבה כלשהי, להיות לא מבוקר. התוצאה  היא גידול (לעתים ממאיר) אשר יכול לפלוש  לרקמות בריאות סמוכות ולהרוס אותן.

התאים הסרטניים יכולים להתפשט דרך מחזור הדם או מערכת הלימפה, וליצור תאים סרטניים חדשים בחלקי גוף נוספים.

 

 

Car.

Carcinogenic effects

Indicates that the product can cause cancer. Carcinogenic contaminants can be qualified as being:

Proven: When this effect has been shown in humans.

Possible: When this effect has been shown in animals or suspected in humans.

Suspected: When this effect is suspected in animals.

No data: When no pertinent data are available.

Car.

קיצור של הביטוי:

 Carcinogenic effects

 

השפעות סרטניות.

קיצור הביטוי  מציין שהחומר יכול לגרום לסרטן באחת מהקטגוריות הבאות:

מוכח:  השפעה ידועה על בני אדם.

יתכן:  השפעה ידועה על בעלי חיים או חשודה לגבי בני אדם.

חשוד: השפעה חשודה  לגבי בעלי חיים.

אין נתונים: כאשר לא ניתן להשיג מידע מתאים.

 

 


Carcinogen

Substance or agent capable of causing or producing cancer in mammals.

 

מסרטן (קרצינוגני)

חומר, או גורם  אשר עלולים לגרום לסרטן לאדם ובעלי חיים אחרים ממשפחת היונקים.

כל חומר שחשיפה אליו עלולה לגרום סרטן. הקרצינוגניים כוללים: קרינה מייננת, חומרים כימיים רבים ביניהם חומרים בעשן סיגריות וחומרים תעשייתיים מסוימים. הם גורמים נזק לחומר הגנטי (דנ"א, DNA) של התא, אשר עלול  להיות נזק קבוע במקרים שהתא מתחלק. תאים שניזוקו עלולים להתפתח לגידול סרטני. נראה שהתפתחות סרטן  קשורה בתורשה.

 

 CAS Number

Stands for Chemical Abstracts Service Number

An assigned number used to identify a chemical. CAS stands for Chemical Abstracts Service, an organization that indexes information published in Chemical Abstracts by the American Chemical Society and that provides index guides by which information about particular substances may be located in the abstracts.

מספר CAS

ראשי התיבות של:

Chemical Abstracts Service Number

 

מספר  מתוך רשימת מספרים שקבע ארגון CAS עבור כימיקלים, כדי לאפשר  זיהוי קל וודאי של כל כימיקל. למספר   אין שום משמעות כימית. רשימת המספרים מפורסמת בחוברת - Chemical Abstracts  על ידי האגודה  לכימיה של ארה"ב-American Chemical Society)).

 

 

Catalyst

Substance that modifies a chemical reaction (makes it faster or slower) without being consumed.

זרז (קטליזאטור)

חומר המשפיע על קצב תגובה כימית (בד"כ מאיץ, אך   לעתים מאט את קצב התגובה) מבלי שיחול בו (בזרז) שינוי כלשהו.

 

 

Ceiling Limit

The maximum allowable human exposure limit for an airborne substance which is not to be exceeded even momentarily.

תקרת חשיפה מותרת

Threshold Limit Value – Ceiling, (C-TLV)

 

הרמה המרבית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר מעליה אסורות חריגות כלשהן בכל פרק זמן שהוא במשך יום העבודה.

 

 

Centipoise

cgs unit of the measure of viscosity equal to 1/100 poise. Viscosity of water at 20ºC is approximately 1 centipoises.

סנטיפואז

יחידת מידה לצמיגות, השווה ל-1/100 פואז. צמיגות המים ב- °C20 היא  כ- 1  סנטיפואז.

 

 

CFC

Stands for Chlorofluorocarbon.

Associated with damage to the Earth's ozone layer.

 

CFC

ראשי התיבות של:

ChloroFluoroCarbon

 

כלורופלורוקרבון, שייך למשפחת חומרים אורגניים נדיפים, המזוהים עם חומרים הגורמים נזק לשכבת האוזון העוטפת את כדור הארץ.

 

 

Chemical Cartridge Respirator

Respirator using various chemical substances to purify inhaled air of certain contaminative gases or vapors. Typically effective for concentrations no more than 10 times the TLV of the contaminant if it has warning properties (odor or irritation) below the TLV.

מסיכת גז

 אביזר ציוד מגן אישי להגנה על מערכת  הנשימה,  לטיהור האוויר הננשם מגזים או מאדים מסוימים שהצטברו בחלל  סגור. האוויר המזוהם מסונן באמצעות  מסנן ייעודי אינטגראלי. המסכה יעילה לשימוש בריכוזים גבוהים של המזהם המסוים, עד פי 10 מערך ה- TLV שלו.

 

 Chemical Family

Group of single elements or compounds with a common general name.

 

משפחה כימית

משפחת תרכובות כימיות, שהמשותף להן הוא יסוד/ קבוצת יסודות זהים המופיעים בכולן.

משפחות כימיות, לדוגמה: אלכוהולים, קטונים, אלדהידים.

 

 

Chemical Formula

Gives the number and kinds of atoms that comprise a molecule of a material.

נוסחה כימית

מציגה את מספר האטומים וסוג האטומים הנכללים בתרכובת הכימית.

 

 

Chemical Name

Scientific designation of name that clearly identifies chemical for hazard.

שם כימי

כינוי מדעי של חומר כימי לצורך זיהוי.

 

 

Chemical Pneumonitis

Inflammation of the lungs caused by accumulation of fluids due to chemical irritation.

דלקת ריאות כימית

דלקת ריאות הנגרמת מהצטברות נוזלים בריאות, כתוצאה מגירוי של חומר כימי.

 

 

Chemical Reactivity

Ability of a material to chemically change. Undesirable and dangerous effects such as heat, explosions, or the production of noxious substances can result.

הגבה כימית

היכולת של חומר לעבור שינוי כימי ולהגיב עם חומרים אחרים. בזמן ההגבה של חומר כימי עם חומרים אחרים, עלולות להתרחש תופעות לא רצויות ו/או מסוכנות כגון היווצרות חום רב, פיצוץ, או היווצרות של תוצרים מסוכנים.

 

 

Chronic Exposure

Long-term contact with a substance.

 

חשיפה כרונית

חשיפה ממושכת לחומר מסוים, בד"כ - חשיפה לריכוזים נמוכים יחסית של החומר.

 

 

Chronic Effect

Adverse effect on a human or animal body with symptoms that develop slowly over a long period of time or that recur frequently.

השפעה כרונית

השפעה מזיקה  על בריאותו של אדם או בע"ח כתוצאה מחשיפה רציפה, או לפרקי זמן ממושכים, לגורמים מזיקים.  ההשפעה מתבטאת בתסמיני  מחלה המתפתחים  בהדרגה, לאורך זמן.

 

 

Chronic Toxicity

Adverse effects resulting from repeated doses of or exposures to a material over a relatively prolonged period of time. Ordinarily used to denote effects noted in experimental animals

רעילות כרונית

 השפעות מזיקות על הגוף הנגרמות מחשיפה למינונים מסוימים, חוזרים ונשנים, של חומר מסוים, או מחשיפה אליו במשך תקופה ארוכה יחסית. רעילות כרונית מציינת  מצב מתמשך של חולי עם שינויים הדרגתיים, איטיים מאד. אין למונח  קשר לחומרת המחלה.

המונח משמש, בד"כ, לציון  השפעות שהתגלו בניסויים בבע"ח. 

 

 

CNS

Stands for Central Nervous System, the brain and spinal cord.

 

CNS

ראשי התיבות של:

Central Nervous System

 

אחד משני חלקיה העיקריים של מערכת העצבים הכוללת את המוח וחוט השדרה (החלק השני הוא מערכת העצבים ההיקפית). מערכת העצבים המרכזית אחראית על שילוב (כילול, אינטגרציה) של כל הפעילויות העצביות.

 

 

Coma

A state of unconsciousness from which the patient cannot be aroused, even by powerful stimulation. Coma involves the loss of awareness of self and the surrounding environment.

תרדֶמֶת

מצב של חוסר הכרה שממנו אדם אינו יכול להתעורר ( גם לא על ידי גירוי חזק).  התרדמת מלווה  באבדן המודעות העצמית והקשר לסביבה.

 

 Combustible Liquids

Term used by NFPA and DOT to classify certain liquids that will burn, on the basis of flash points. NFPA and DOT generally define "combustible liquids" as having a flash point of 37.8°c or higher. They do not ignite as easily as flammable liquids; however, they can be ignited under certain conditions, and must be handled with caution.

נוזלים בעירים

נוזלים  שונים מסווגים על ידי הגופים
 
NFPA ו-DOT בהתאם לנקודת ההבזקה שלהם. נוזלים מסווגים כבעירים  כאשר נקודת ההבזקה  שלהם גבוהה מ- °C37.8. נוזלים  בעירים אינם ניצתים בקלות  (בהשוואה ל"נוזלים דליקים"), אבל  נחשבים כמסוכנים.

 

 

Conjunctivitis

Inflammation of conjunctiva, the delicate membrane that lines eyelid and covers the eyeball.

דלקת לחמית העין

דלקת של הקרומית העדינה (ה"לחמית") המצפה את העפעף בחלקו הפנימי ואשר באה במגע עם גלגל העין.

 

 

Common Name

Designation for material other than chemical name, such as code, trade, brand, or generic name.

שם נפוץ

כינוי נוסף לחומר  שאיננו שמו הכימי. לדוגמה: שם קוד, שם מסחרי, שם נרדף, שם גנרי (שמה של התרכובת הכימית, להבדיל מהשם המסחרי).

 

 

Compressed Gas

Material contained under pressure (dissolved gas, liquefied by compression or refrigeration).

Compressed gas cylinders are defined by
 the U. S. Department of Transportation (DOT) as any materials or mixtures in containers having an absolute pressure in excess of 2.72 atm. at 20oC or in excess of 7 atm. at 54.5oC.

גז דחוס

גז המצוי בלחץ גבוה יותר מהלחץ האטמוספרי  בטמפרטורת הסביבה.

גז דחוס בגליל, מוגדר על ידי משרד התחבורה  העבודה של ארה"ב כגז,  או תערובת של גזים, המאוחסן במיכל בלחץ מוחלט העולה על 2.72 אטמ' בטמפרטורה של 20oC, או בלחץ מוחלט העולה על 7 אטמ' בטמפרטורה של 54.5oC.

 

 

Confined Space

Any area that has limited openings for entry and exit that would make escape difficult in an emergency, has a lack of ventilation, contains known and potential hazards, and is not intended nor designated for continuous human occupancy.

מקום מוקף

חדר, תא, מיכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף וכיוצא בזה. מקום מוקף הוא בעל פתח כניסה/יציאה צר ללא אוורור מספיק, מה שמקשה על  מילוט בזמן חירום. המקום כולל סיכונים ידועים או אפשריים, ואינו  יכול לשמש כמקום עבודה קבוע.

 

 

Containment

Any of various types of barriers which in the event of a spill, can prevent spilled materials from reaching the environment.

מאצֵרה

מיתקן המשמש להצבת כלי קיבול המכילים נוזלים מסוכנים. במקרה של שפך או דליפה הנוזלים נאגרים במאצרה  ונמנע  פיזורם לסביבה.

 

 

COR.

Stands for CORROSIVE

COR.

קיצור של: Corrosive,  קורוזיבי.

 

 

Critical Temperature/Pressure

Temperature above which a gas cannot be liquefied by pressure. The critical pressure is that pressure required liquefying a gas at its critical temperature.

טמפרטורה קריטית/לחץ קריטי

טמפרטורה קריטית - הטמפרטורה שמעליה לא ניתן  לנזל  גז  באמצעות לחץ.

לחץ קריטי -  הלחץ הנדרש כדי לנזל גז הנמצא בטמפרטורה הקריטית.

 

 

Corrosive effect

Chemicals that may destroy living tissue on contact

Liquid or solid that causes visible destruction or irreversible alterations in skin tissue at site of contact or, in the case of leakage from its packaging.

 השפעת שיתוך

פגיעה הרסנית ברקמות העור כתוצאה ממגע בחומר כימי מסוים,  לעתים אינה הפיכה.

 

 


C-TLV

Stands for Threshold Limit Value – Ceiling.

 

C-TLV

ראשי התיבות של:

Threshold Limit Value – Ceiling

ע"ע    Ceiling Limit

 

 

Cryogenic

Relating to extremely low temperature as for refrigerated gases.

קריאוגני

מתייחס לטמפרטורות נמוכות  מאוד,  לדוגמה: גזי  קירור.

 

 


CVS

Stands for cardiovascular system.

The transport system of the body responsible for carrying oxygen and nutrients to the body and carrying away carbon dioxide and other wastes to the kidneys for excretion; composed of the heart, blood vessels, and blood.

מערכת הלב וכלי הדם

כוללת את מכלול הלב ושתי מערכות כלי הדם - מחזור הדם הסיסטמי ומחזור הדם הריאתי. מערכת הלב וכלי הדם מפעילה את מחזור הדם בגוף, המספק חומרי מזון וחמצן לרקמות ומסלק את חומרי הפסולת.

 

 

Cyanosis

Dark purplish coloration of skin and mucous membrane caused by deficient oxygenation of the blood.

כיחלון

הופעת צבע כחלחל בעור וברקמות ריריות, כתוצאה מכמות לא מספקת של חמצן בדם. כיחלון קשור באי-ספיקת לב, מחלות ריאה, נשימה באזורים דלים בחמצן וחנק. כיחלון  מופיע גם בתינוקות בגלל פגם מולד בלב.

 

 

D

 

 

 

Dangerously Reactive Material

Material that can react by itself or with water/air producing hazardous condition.

חומר מגיב מסוכן

חומר אשר עלול  ליצור תגובה כימית מסוכנת ללא נוכחות חומר אחר, או במגע עם מים/אוויר.

 

 

Decomposition

Is the breakdown or change of a material or substance (by heat, chemical reaction, or other processes) into other chemical compounds.

התפרקות

השתנות  של חומר,  ע"י התפרקותו למרכיבים אחרים, בדרך כלל פשוטים יותר, בהשפעת חום, הגבה כימית או בתהליך אחר.

 

 

Deliquescent

Describes a substance which absorbs water vapor from the air and dissolves in it, forming a concentrated solution. Calcium chloride is an example.

חומר מסיס סופג לחות

חומר  הסופג אדי מים מהאוויר , הממיסים אותו ויוצרים  יחד תמיסה מרוכזת. לדוגמה: כלוריד הסידן.

ע"ע   היגרוסקופי, הידרופילי

 

 

Dermal Toxicity

Is the ability of a substance to poison people or animals by contact with the skin.

 

Ratings corresponding to the following definitions are derived from data obtained from the test methods as described in 16 CFR 1500.40 and categories of toxicity as described in 16 CFR 1500.3.

 

NON-TOXIC

The probable lethal dose of undiluted product to 50% of the test animals determined from dermal toxicity studies (LD50) is greater than 2 grams per kilogram of body weight.

 

TOXIC

The probable lethal dose of undiluted product to 50% of the test animals determined from dermal toxicity studies (LD50) is greater than 200 milligrams and less than or equal to 2 grams per kilogram of body weight.

 

HIGHLY TOXIC

The probable lethal dose of undiluted product to 50% of the test animals determined from dermal toxicity studies (LD50) is less than or equal to 200 milligrams per kilogram of body weight.

רעילות עורית

תכונה של חומר לגרום להרעלת בני אדם/בעלי חיים כתוצאה מחדירתו דרך העור.

 

ע     LD50

 

לא רעיל

חומר נחשב כלא רעיל, כאשר הכמות אשר עלולה לגרום למוות במגע עורי ל-50% מבעלי החיים הנבדקים, גדולה מ-2 גרם לכל קילוגרם ממשקל גוף בע"ח.

 

רעיל

חומר נחשב כרעיל,  כאשר הכמות אשר עלולה לגרום למוות במגע עורי ל-50% מבעלי החיים הנבדקים, גדולה מ-200 מיליגרם, או  קטנה או שווה ל-2 גרם לכל קילוגרם ממשקל  גוף בע"ח.

 

רעיל מאד

חומר נחשב לרעיל מאד, כאשר הכמות  אשר עלולה לגרום למוות במגע עורי ל-50% מבעלי החיים הנבדקים, גדולה מ-200 מיליגרם, או  קטנה, או שווה ל-2 גרם לכל קילוגרם ממשקל גוף בע"ח.

 

 

Dermatitis

Inflammation of the skin-redness (rash) and often swelling, pain, itching, cracking and sometimes, blistering. Dermatitis may be caused by an Irritant or Allergen

Inflammation of the skin characterized by eruption of itching papules, vesicles and lesions resembling hives, typically in clusters.

דלקת עור (דרמטיטיס)

פריחה על העור ו/או אדמומיות של העור המלווה, לעתים, בהתנפחות של העור, הופעת שלפוחיות מלאות נוזלים או היווצרות אשכולות פצעונים המלווה בכאבים ותחושת גירוד חזקה.

דלקת בעור בגלל אלרגיה, זיהום, מצבי לחץ, או מסיבה לא ידועה. הדלקת יכולה להיות  חריפה (אקוטית) או כרונית, ומתבטאת בעור אדום,  תחושת גירוד, שלפוחיות, הפרשה, קשקשת, סדקים  והתעבות העור.

 

 

DFG

Stands for the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation).

DFG

ראשי התיבות של:

Deutsche Forschungsgemeinschaft

 

המוסד הגרמני למחקר.

המוסד  המגדיר בגרמניה את ערכי הסף הגבוליים לגורמים מסוכנים.

 

 

Dike

A barrier constructed to control or confine hazardous substances and prevent them from entering sewers, ditches, streams, or other flowing waters.

דייק

מחסום  שמטרתו להגביל ו/או לתחום חומרים מסוכנים, כדי למנוע  את הגעתם לתוך  מערכת הביוב, תעלות, נחלים, ו/או  מוליכי מים אחרים.

 

 

Dilution Ventilation

Air flow designed to dilute contaminants to acceptable levels.

אוורור כללי

אוורור מקום העבודה באמצעות אוויר צח. החדרת אוויר מבחוץ מדללת את ריכוז החומרים המזהמים באוויר התוך-מבני לרמה רצויה.

 

 

DOT

Stands for Department Of Transportation.

DOT

ראשי התיבות של:

Department Of Transportation

משרד התחבורה  של ארה"ב.

 

 


Dyspnea

Sense of difficulty in breathing; shortness of breath.

Difficulty in breathing, often associated with lung or heart disease and resulting in shortness of breath. Also called air hunger.

קוצר נשימה (דיספניאה)

 קשיים בנשימה. קוצר נשימה נקשר, לעתים תכופות, עם מחלות ריאה או לב.

 

 

E

 

 

 


EC50

See Effective Concentration

EC50

ע"ע Effective Concentration

 

 

Edema

Abnormal accumulation of clear, watery fluid in body tissue.

בצקת

הצטברות נוזלים ברקמות הגוף.  הנוזלים גורמים לנפיחות: מקומית (במקרים של פציעה או דלקת ועוד), או כללית (באי-ספיקת לב, לדוגמה). בבצקת כללית תיתכן הצטברות של נוזלים בתוך חללי החזה, הבטן ו/או הריאות (בצקת ריאתית). בצקת יכולה להיות תוצאה של אי-ספיקת לב, אי-ספיקה כלייתית, שחמת הכבד, דלקת כליות (נפריטיס), תסמונת נפרוטית, הרעבה, אלרגיה או השפעה של תרופות (לדוגמה, נגזרות של קורטיזון). במקרים מסוימים יש צורך במתן חומרים משַתנים אשר מגרים את הכליות להפריש את עודפי הנוזלים. בצקת תת-עורית מופיעה ברגליים ובקרסוליים, בעיקר אצל נשים, לפני מועד הווסת ו/או בהריון.

 

 

EEL

Stands for Emergency Exposure Limit.

EEL

ראשי התיבות של:

Emergency Exposure Limit

ע"ע    Emergency Exposure Limit 

 

Effective Concentration

Concentration of a material in water, a single dose that is expected to cause a biological effect on 50% of a group of test animals.

ריכוז אפקטיבי

מנת חומר, המצוי בריכוז מסוים במים,  אשר ניתנת במסגרת בדיקות/ניסויים לקבוצת בעלי-חיים ושתגרום למחציתם לתופעה ביולוגית  מסוימת.

 

Electrolyte

Non-metallic substance that conducts electric current in solution by moving ions rather than electrons.

A substance that dissociates into ions in aqueous solution. The medium, which provides the ion, transport mechanism between the positive and negative electrodes of an electro-chemical, or BATTERY, cell. In some cells, such as the lead-acid type, the electrolyte may also participate directly in electrochemical charge/discharge reactions.

אלקטרוליט

תמיסה מימית המכילה חומר שהתפרק ליונים. התמיסה מוליכה חשמל באמצעות יונים אלה.

 


Emergency Exposure Limit

The maximum period of time an individual can be exposed to a toxic agent during an emergency situation and still be physically safe.

רמת חשיפה בחירום

ראשי התיבות של :

Emergency Exposure Limit

רמת חשיפה בחירום.

משך הזמן המרבי שבו אדם יכול להיות חשוף לחומר רעיל, במקרה של תאונה או אירוע חירום  ויישאר כשיר  גופנית.

 

Emphysema

Irreversibly diseased lung condition in which the alveolar walls have lost their resiliency, resulting in an excessive reduction in the lungs' capacity.

A pathological condition of the lungs marked by an abnormal increase in the size of the air spaces, resulting in labored breathing and an increased susceptibility to infection. It can be caused by irreversible expansion of the alveoli or by the destruction of alveolar walls

נַפַחַת

מצב בלתי הפיך של ריאות נגועות, כאשר דפנות נאדיות הריאה  מתרחבות ומאבדות את גמישותן. כתוצאה מכך חלה ירידה משמעותית בקיבולת הריאות,  מה שמחייב מאמץ נשימתי רב המלווה גם ברגישות לדלקות.

המחלה  מאופיינת בהגדלת "שקיקי" האוויר הזעירים בריאות (נאדיות). הנזק מתבטא  בהיווצרות חללים גדולים,  והקטנת שטח הפנים לחילוף בין החמצן והפחמן הדו-חמצני. נפחת קשה גורמת לקוצר נשימה, ולעיתים מובילה לאי-ספיקה משימתית ו/או לאי-ספיקת לב. ישנם מצבים שבהם החולה תלוי באספקת חמצן חיצונית. יש קשר בין נפחת לבין ברונכיטיס (דלקת סמפונות) כרונית, עישון וגיל מתקדם.

 

Endothermic

A chemical reaction that absorbs heat.

Reacting systems, which absorb heat from the surroundings. Heat "goes into" the system.

תגובה אנדותרמית

תגובה כימית היוצאת אל הפועל כתוצאה מקליטת חום מהסביבה.

ע"ע   תגובה אקסותרמית

 

Engineering Controls

Systems that reduce potential hazards by isolating the worker from the hazard or by removing the hazard from the work environment. Methods include ventilation, isolation, and enclosure.

מערכת בקרה הנדסית

מערכת בקרה  המיועדת לצמצם את הסיכונים הפוטנציאליים, ע"י סילוק הסיכון מסביבת העבודה או הפרדה בין העובד לסיכון (ציוד מגן אישי, בידוד מערכות). השיטות הנפוצות ליישום מערכת הבקרה כוללות: החלפת חומרים ותהליכים באחרים פחות מסוכנים, אוורור, בידוד, סגירת שטח ואיסור כניסה אליו ועוד.

 EPA

Stands for Environmental Protection Agency

 

 

EPA

ראשי התיבות של:

 

Environmental Protection Agency

 

הסוכנות להגנה סביבתית (ארה"ב).

סוכנות פדראלית בארה"ב, האחראית על פרסום ואכיפה של חוקים ותקנות בתחום איכות הסביבה ובריאות הציבור, לרבות לגבי חומרים רעילים, גורמים מסרטנים וגורמים כימיים ופיזיקאליים.

 

Epidemiology

Science that deals with the study of disease in a general population.

Scientific discipline studying the incidence, distribution, and control of disease in a population. Includes the study of factors affecting the progress of an illness, and, in the case of many chronic diseases, their natural history.

מדע חקר המגיפות (אפידמיולוגיה)

 תחום מדעי העוסק בחקר מגיפות  באוכלוסייה, במטרה לעצור את התפשטותן ולמנוע את התרחשותן בעתיד. חקר המגיפות עוסק בשכיחות ובתפוצה של מחלות באוכלוסייה, ובבקרה עליהן. התחום כולל לימוד הגורמים המשפיעים על התפשטות המחלות (מקצוע, מין, גיל)   המאפיינים וההיסטוריה של מחלות כרוניות רבות.

האפידמיולוגיה עוסקת גם בחקר קשרים בין הסביבה וסגנון החיים לבין מחלות. לדוגמה:  הקשר שבין עישון לסרטן, בין תזונה למחלת לב כלילית, וכו'.

 

Ergonomics

Study of human characteristics for the appropriate design of living and work environments

הנדסת אנוש

אוסף הדיסציפלינות לתכנון סביבת העבודה, שבה העובד מבצע את עבודתו ביעילות המרבית בטווח התכנון.

 

Etiology

All of the factors that contribute to the cause of a disease or an abnormal condition.

The causes or origin of a disease or disorder; the study of the factors that cause disease and the method of their introduction to the host.

אטיולוגיה

מדע חקר הגורמים למחלות/ הגורם למחלה ייחודית. האטיולוגיה עוסקת במקורם של הגורמים התורמים להתפתחות המחלה או למצבים חריגים אחרים, ובהצגתם ברבים.

 

Evaporation Rate

The evaporation rate is a measure of how quickly the material becomes a vapor at normal room temperature. (evaporate) when compared to the rate of vaporization of a known material. Usually, the evaporation rate is given in comparison to certain chemicals, such as butyl acetate, which evaporates fairly quickly. The known material is usually normal butyl acetate (NBUAC or n-BuAc), with a vaporization rate designated as 1.0.

FAST evaporating if greater than        3.0

MEDIUM  evaporating  if  0.8  to          3.0

SLOW  evaporating  if  less  than       0.8

For example, the rate might be given as "0.5 grams of material evaporates during the same time that 1 gram of butyl acetate evaporates. Often, the evaporation rate is given only as greater or less than 1, which means the material evaporates faster or slower than the comparison chemical. In general, a hazardous material with a higher evaporation rate presents a greater hazard than a similar compound with a lower evaporation rate.

קצב התאיידות

הקצב שבו מתאייד חומר מסוים בהשוואה  לקצב ההתאיידות של חומר ידוע (בד"כ  לזה של הממיס בוטיל אצטט המוגדר
 כ- 1.0).

קצב התאיידות מהיר      > 3.0

קצב התאיידות בינוני      3.0 – 0.8

קצב התאיידות איטי       < 0.8

 

ככלל, חומר בעל קצב התאיידות גבוה  יוצר סיכוני בריאות וסיכוני אש גבוהים יותר בהשוואה לחומר בעל קצב התאיידות נמוך יותר.

 

 

Explosive

Material that produces a sudden, almost instantaneous release of pressure, gas, light and heat when subjected to abrupt shock, pressure, or high temperature or applied potential.

חומר נפץ

חומר המשחרר במהירות רבה מאוד גז בלחץ גבוה, אור וחום רב כתוצאה מהפעלת לחץ/ מכה עליו, או כתוצאה מחימומו.

 

Explosive Limits

The range of concentrations over which a flammable vapor mixed with proper ratios of air will ignite or explode if a source of ignitions is provided.

גבולות ההתפוצצות

תחום ריכוזם של אדים דליקים באוויר, המוגדר בין ריכוז נמוך לבין ריכוז גבוה,  שבו האדים מוצתים ומתפוצצים בגלל נוכחות של מקור הצתה.

ע"ע Flammable Limits/ Explosions

 

Exposure Limits

An exposure limit is the concentration of a chemical in the workplace to which most people can be exposed without experiencing harmful effects. Exposure limits should not be taken as sharp dividing lines between safe and unsafe exposures. It is possible for a chemical to cause health effects, in some people, at concentrations lower than the exposure limits.

גבולות החשיפה

ריכוז של חומר באוויר במקום העבודה, שאליו יכולים רוב בני האדם להיחשף מבלי להיפגע. גבול החשיפה איננו מהווה גבול חד-משמעי המפריד בין חשיפה בטיחותית למסוכנת.  בהיבטי הבריאות - חומר מסוים עלול להשפיע לרעה על בריאותו של אדם מסוים  אפילו בריכוז נמוך  מגבול החשיפה.

 

Exothermic

A process in which a system gives off heat to the surroundings.

 See endothermic. 

אקזותרמי

תגובה כימית המלווה בפליטת חום לסביבה.

 

ע"ע   אנדותרמי

 

Extinguishing Media

The firefighting substance to be used to control a material in the event of a fire. It is usually identified by its generic name, such as fog, foam, water, etc.

אמצעי כיבוי אש

חומרים לכיבוי-אש, שבהם משתמשים כדי להשתלט על דליקות של חומרים שונים. החומרים ידועים בשם הגנרי: מים, קצף, ערפל ואחרים.

 

F

 

 

f/cc

Stands for Fibers per Cubic Centimeter of air.

 

f/cc

ראשי תיבות של:

Fibers per Cubic Centimeter

הגדרת ערך עבור ריכוז סיבים באוויר - מספר הסיבים לסנטימטר מעוקב.

 
Fahrenheit Scale     (ºF)

The temperature scale where 32°F is the freezing point of water and 212°F is the boiling point (at sea level).

סולם פרנהייט (ºF)

שיטה למדידת טמפרטורה, שבה נקודת הקיפאון של עמוד כספית מסומנת כ- 32°F ונקודת הרתיחה מסומנת כ- 212°F. שתיהן בגובה פני הים.

 

FDA

Stands for Food and Drugs Administration.

 

FDA

ראשי תיבות של:

Food and Drugs Administration

מינהל המזון והתרופות (ארה"ב), המאשר שימוש בתרופות.

 

Fiber

Basic form of matter, usually crystalline, with a high ratio of length to diameter.

 

סיב

צורה בסיסית של חומר (בדרך כלל גבישי שבה היחס  בין מימד האורך [L] למימד הקוטר [D] הוא גבוה. כגון: סיבי אסבסט, צמר סלעים, צמר זכוכית ועוד.

ע"ע f/cc

 

Fibrosis

Formation of fibrous tissue, as in reparative or reactive process to particulates, in excess of amounts normally present in lung tissue walls. This reduces the oxygen and carbon dioxide exchange efficiency.

 

לַיֶפֶת (פיברוזיס)

התעבות והצטלקות של רקמת חיבור אחרי דלקת או פציעה.

היווצרות של רקמה סיבית צלקתית  עבה על דפנות הריאה, בתהליך משקם, או כתגובה לנוכחות חלקיקים זרים באותו מקום.  ליפת בריאות גורמת  להפחתת יעילות חילוף החומרים חמצן/פחמן דו-חמצני  בדם.

 

Fire Diamond

Symbol designed by the NFPA to give a quick number rating for the particular material's degree of health (blue), flammability (red), reactivity (yellow), and specific (white) hazard.

The diamond is broken into four sections. Numbers in the three colored sections range from 0 (least severe hazard) to 4 (most severe hazard). The fourth (white) section is left blank and is used only to denote special fire fighting measures/hazards.

מעוין האש

סמל, על פי תקן 704 של  NFPA, מחולק ל- 4 המיועד להגדיר בצורה פשוטה ומהירה את דרגות הסיכון במקרי חירום: סיכון לבריאות (כחול), דליקות (אדום), ראקטיביות (צהוב) וסיכון מיוחד (לבן).

המספרים  ב- 3 החלקים הצבעוניים מסווגים מ- "0" (רמת סיכון נמוכה) ועד "4" (רמת סיכון גבוהה). החלק הלבן בתחתית הסמל  מיועד להצגת סמלים מיוחדים, לציון אמצעים או סיכונים מיוחדים לכיבוי אש.

 


Fire Point

Lowest temperature at which liquid will produce sufficient vapor to flash near its surface and continue to burn.

A temperature at which the flame becomes self-sustained so as to continue burning the liquid (at the flash point, the flame does not need to be sustained). The fire point is usually a few degrees above the flash point.

נקודת האש

הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה נוזל דליק עדיין  מייצר  אדים בכמות המספיקה לגרום להצתתם בקרבת שטח פני הנוזל  ובכך לגרום  להמשך הבעירה. הטמפרטורה  של "נקודת האש" גבוהה  מעט מזו של נקודת ההבזקה (שבה לא  תמיד ממשיכה הבעירה).

 

 

Flammable

Material (solid, liquid, or gas) that may catches on fire easily and burns rapidly.

חומר דליק

חומר, באחד מ- 3 מצבי הצבירה,  אשר יכול להיות מוצת בקלות על ידי מקור הצתה.

 

Flammable Aerosol

Product packaged in an aerosol container and can release a flammable material.

A flammable aerosol is defined by the U.S. Occupational Health and Safety Administration (OSHA) as "an aerosol which is required to be labeled flammable under the Federal Hazardous Substances Labeling Act... These aerosols is considered Class IA liquids."

אווירסול (אירוסול) דליק

תכשיר ארוז במיכל לחץ המיועד לתרחיף, אשר  משחרר, בין היתר, גם חומר דליק. תרחיף דליק מוגדר על ידי OSHA כתכשיר המתויג "דליק". לדוגמה: נוזלים מקבוצת Class 1A.

 

ע"ע Flammable liquid.

 

Flammable Limits/ Explosions

The Flammable Limits refer to the conditions under which a mixture of a flammable material and air may catch fire or explode. If the percentage of flammable material in the air is between the minimum and maximum limits, the presence of a flame or a source of ignition is likely to lead to rapid combustion or explosion.

Flammable limits for many materials are in the range 2 - 10%, but for some materials the limits are much wider. Ether for example, has flammable limits of 1.7 - 48%, which is an unusually wide range. This coupled with the low boiling point of ether (34.6ºC) and high vapor pressure at room temperature (400 mm Hg at 18ºC) means that it is easy to create a potentially explosive mixture of ether in air, and renders this compound an extreme fire hazard.

The material for which flammable limits are quoted may be a flammable liquid, such as ether or methanol, or a powder or dust such as flour or grain dust.

גבולות דליקות/גבולות התפוצצות

גבולות הדליקות מתייחסים לתנאים שבהם תערובת של חומר (אבק, נוזל או גז) דליק, הנמצא באוויר, יכולה להתלקח או להתפוצץ. כאשר ריכוז החומר נמצא בין הגבולות, - המזערי והמרבי שלו, בנוכחות להבה או מקור הצתה - הוא  יכול לגרום  להצתה מיידית או לפיצוץ.

גבולות הדליקות עבור חומרים רבים הם בתחום של 10%-2%.  עבור חומרים מסוימים תחום הגבולות רחב יותר. לדוגמה: אתר שגבולות הדליקות שלו הם בתחום רחב - 48%-1.7% -  חריג במיוחד. נקודת הרתיחה של האתר  נמוכה (34.6ºC)  ולחץ האדים בטמפרטורת החדר גבוה  (400 mmHg ב- 18ºC) ולכן  פוטנציאל סיכון האש שלו גבוה.

 

 

Flammable Liquid

Defined by DOT and NFPA as a liquid with a flash point below 100ºF.

 Flammable liquids are:

Class 1 - Liquids and may be subdivided as follows:

Class 1A - Flash point below 73ºF and boiling point below 100ºF

Class 1B - Flash point below 73ºF and boiling point at or above 100ºF

Class 1C - Flash point at or above 73ºF and below 100ºF

See:   Combustible liquids

נוזל דליק

נוזל המוגדר על ידי ה- DOT ו-NFPA כבעל נקודת  הבזקה נמוכה מ- 37.8ºC.

הנוזלים הדליקים מקבוצת Class 1 נחלקים ל- 3 תת-קבוצות:

Class 1A – נוזלים שנקודת ההבזקה שלהם נמוכה מ- 22.8ºC ונקודת הרתיחה נמוכה מ- 37.8ºC.

Class 1B – נוזלים שנקודת ההבזקה שלהם נמוכה מ- 22.8ºC ונקודת הרתיחה היא 37.8ºC ומעלה.

Class 1C – נוזלים שנקודת ההבזקה שלהם גבוהה מ- 22.8ºC  ונמוכה מ- 37.8ºC.

 

 

 

Flammable Solid

Solid that will ignite readily and continue to burn or is liable to cause fires under ordinary conditions or during transportation through friction or retained heat from manufacturing or processing and that burns so vigorously and persistently as to create a serious transportation hazard.

מוצק דליק

מוצק אשר יכול להיות מוצת בקלות ע"י מקור הצתה,  והוא ממשיך לבעור; או שהוא  מהווה מקור לדליקות - בתנאים רגילים, או כתוצאה מחיכוך בזמן הובלתו, או כתוצאה מהיווצרות  חום וצבירתו בתהליך הייצור/העיבוד, ואשר יכול לבעור בעוצמה  שתסכן מאוד את  השינוע שלו.

 

 

 

Flash Back

Occurs when a trail of flammable material is ignited by a distant spark or ignition source. The flame then travels along the trail of the material back to its source.

רתיעת הבזק

 תופעה המתרחשת כאשר שובל של חומר דליק ניצת על ידי ניצוץ/מקור הצתה הנמצא במרחק ממקור החומר הדליק. הלהבה  חוזרת לאורך שובל החומר אל מקור החומר.

 

 

Flash Point

The lowest temperature at which a liquid gives off enough flammable vapor to ignite and produce a flame when an ignition source is present.

There are several flash point test methods, and flash points may vary for the same material depending on the method used, so the test method is indicated when the flash point is given.

נקודת הבזקה

הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה משתחררים מספיק אדים מעל פני נוזל דליק ליצור תערובת בעירה הניתנת להצתה ע"י מקור הצתה כלשהו אבל ללא המשך בעירה.

קיימות שיטות שונות לקביעת נקודת ההבזקה. ערך נקודת ההבזקה עבור נוזל דליק מסוים תלויה בשיטת הקביעה.

 

 

 

Foam

Fire fighting material consisting of small bubbles of air, water, and concentrating agents. Foam will put out a fire by blanketing it, excluding air and blocking the escape of volatile vapor. It can be used in a similar manner to prevent a flammable liquid spill from igniting.

A chemical fire extinguishing mixture. It adheres to fuels, cooling and moistening them. It also excludes oxygen from them, eliminating one of the items fire needs to burn.

קצף לכיבוי

אמצעי לכיבוי אש, מיוצר ממים ותוספים, המוקצפים יחד לבועות אוויר קטנות. לקצף כושר זרימה וכושר מילוי שטח טובים. הקצף נצמד לחומרים דליקים ומקרר אותם. נוכחותו,  מונעת מגע של החומרים הדליקים עם החמצן שבאוויר וכן מונעת שחרור חומרים נדיפים דליקים לאוויר, וכך מכבה את האש.

הקצף משמש גם כאמצעי למניעת התלקחות של שפך נוזל דליק.

 

 

 

FP

Stands for Flash Point.

 

FP

ראשי התיבות של:

Flash Point

 

ע"ע Flash Point

 

 

 

Freezing Point

Temperature at which a material changes its physical state from liquid to solid. This information is important because a frozen material may burst its container or the hazards could change.

נקודת קיפאון

הטמפרטורה שבה חומר משנה את מצב הצבירה שלו מנוזל למוצק. למידע הזה יש חשיבות,  מכיוון שחומר נוזלי מימי שקפא מתפשט ועלול לבקע את אריזתו, ו/או לגרום  להגברת  הסיכונים.

 

 

Full Protective Clothing

Fully protective gear that keeps gases, vapor, liquid, and solids from any contact with skin and prevents them from being inhaled or ingested.

 ביגוד מגן

ביגוד  להגנה מלאה על הגוף, כולל הגנה על הפנים, המונע כל מגע של גזים, אדים, נוזלים ומוצקים עם העור, שאיפה שלהם או בליעה.

 

 

 

Fumes

Airborne suspension consisting of minute solid particles arising from the heating of a solid. This heating is often accompanied by a chemical reaction where the particles react with oxygen to form an oxide.

נדפים

ענן, מרחף באוויר, של חלקיקים זעירים של מוצקים  שמקורם בחימום של המוצק, כגון בתהליך ריתוך. החימום מלווה, לעתים קרובות,  בתגובה כימית - כאשר החלקיקים מגיבים עם החמצן שבאוויר ונוצרות תחמוצות.

 

 

 

G

 

 

 

Gauge Pressure

A gauge is often used to measure the pressure difference between a system and the surrounding atmosphere.

לחץ יחסי

שיעור הלחץ השורר בכלי קיבול, צנרת וכו', יחסית ללחץ האטמוספרי.

 

 

Gas

Formless fluid that occupies the space of its enclosure. Can settle to the bottom or top of an enclosure when mixed with other materials. Can be changed to its liquid or solid state only by increased pressure and decreased temperature.

The state of matter distinguished from the solid and liquid states by: relatively low density and viscosity; relatively great expansion and contraction with changes in pressure and temperature; the ability to diffuse readily; and the spontaneous tendency to become distributed uniformly throughout any container A state of matter, in which the molecules move freely and consequently the entire mass tends to expand indefinitely, occupying the total volume of any vessel into which it is introduced. Gases follow, within considerable degree of fidelity, certain laws relating their conditions of pressure, volume and temperature. Gases mix freely with each other, and they can be liquefied through compression or temperature reduction.

גז

מצב צבירה של חומר, הנמצא ללא צורה מוגדרת  וממלא את  נפח הכלי. הגז יכול לשקוע בתחתית הכלי או לעלות לחלקו העליון, כשהוא מעורב בחומרים אחרים. גז יכול להפוך לנוזל או למוצק רק ע"י העלאת הלחץ בכלי הקיבול או הורדת הטמפרטורה בסביבתו של הגז.

מצב הצבירה הגזי  נבדל ממצב מוצק או נוזלי,  שבשינויי טמפרטורה ולחץ - צפיפות וצמיגות החומר נמוכות ותכונות ההתפשטות וההתכווצות גבוהות במיוחד. גזים  יכולים לפעפע בקלות דרך מוצקים ולהתערבב זה בזה  לתערובת אחידה.

 

 

General Ventilation

Removal of contaminated air and its replacement with clean air from general workplace area as opposed to local ventilation, which is specific air changing in immediate air of a contamination source.

אוורור כללי

סילוק אוויר מזוהם מחלל מקום העבודה והחלפתו באוויר נקי חיצוני.

 

 

Generic Name

Designation or identification to identify a chemical by other than its chemical name.

שם גנרי

כינוי או שם לזיהוי של כימיקל בשם   שאיננו שמו הכימי.

 

 

H

 

 

 

Hemolysis

Separation of the hemoglobin from red blood corpuscles.

Hemolysis is the destruction of red blood cells with the release of hemoglobin into the surrounding fluid.

 

תמס דם (המוליזה)

הרס כדוריות הדם האדומות תוך היפרדות ההמוגלובין (חומר חלבוני בכדוריות הדם האדומות המעביר חמצן בין הריאות לרקמות) מגופיפי הדם האדומים.

הרס תאי דם אדומים ע"י פירוק  הוא תהליך תקין המתרחש בתום תקופת החיים של התא. אך, לעתים מתרחשת המוליזה בגלל פגם בתוך תאי הדם האדומים, הרעלה, זיהום, או פעולה של נוגדנים. תמס דם  עלול להתרחש גם בעירוי דם לא מתאים. המוליזה במצבים לא תקינים  יכולה לגרום לאנמיה ולצהבת.

 

 

HEPA Filter

Stands for High-efficiency particulate air (HEPA) filter which removes particles in the air by forcing it through screens containing microscopic pores.

High Efficiency Particulate Air Filter has an efficiency of 99.97% HEPA - High Efficiency Particulate Air Filter has an efficiency of 99.97% efficiency for particles of 0.3 microns.

מסנן HEPA

HEPA - ראשי התיבות של:

High-Efficiency Particulate Air

 

(יעילות גבוהה במיוחד  לחלקיקים באוויר)

מסנן בעל יעילות סינון גבוהה  מאוד (כמעט 100%) המסוגל לעצור גם חלקיקים מיקרוסקופיים זעירים בגודל  של 0.3 מיקרון.

 

 

 

Hepatitis

An inflammation of the liver that may be caused by several agents, including viruses and toxins. Hepatitis is characterized by jaundice, enlarged liver, fever, fatigue and abnormal liver function tests.

 

  דלקת הכבד

דלקות של הכבד  נגרמות ע"י מספר גורמים  כמו: נגיפים, חומרים רעילים ו/או אלכוהול.  הדלקת מאופיינת  בשינויים בצורת הכבד והגדלתו,  חום, עייפות ותפקוד לקוי של האיבר.

דלקות זיהומיות של הכבד נגרמות על-ידי נגיפים ומסווגות עפ"י סוג הנגיף ל: דלקת כבד A, דלקת כבד B ודלקת  כבד C. זיהום ע"י נגיפים ניתן לזהות בבדיקות דם.

 

 

HMIS

The Hazardous Materials Identification System, HMIS®, was developed by the National Paint & Coatings Association (NPCA) to help employers comply with OSHA's Hazard Communication (HCS), 29 CFR 1910.1200.

The system utilizes colored bars, numbers and symbols to convey the hazards of chemicals used in the workplace. See below for an explanation of the system

HMIS

 

ראשי התיבות של:

Hazardous Materials Identification System

 

(מערכת לזיהוי חומרים מסוכנים.)

מערכת  להכרת חומרים מסוכנים שפיתח   הארגון הלאומי לצביעה ולציפוי של ארה"ב. בגיליון הבטיחות מעוצבת טבלה,  הכוללת מידע לגבי  סיכוני הבריאות, הדליקות והריאקטיביות של החומר בסולם דרגות שבין "0" ל-"4".

 

 

HSE

Stands for Health and Safety Executive.

 

 

HSE

ראשי התיבות של:

Health and Safety Executive

המינהל הבריטי לבריאות ולבטיחות

 

 

Hydrophilic Substance

Material having large molecules that absorb and retain water, causing them to swell and frequently to gel.

Having an affinity for water; readily absorbing or dissolving in water.

Barite, hematite, minerals in drilling fluids, some membranes, glucose/sugar and many other substances are known as hydrophilic. In comparison, oils, proteins, colloids, greases and clays are hydrophobic.

חומר הידרופילי

חומר בעל מולקולות גדולות,  בעלות תכונות ספיגה ואצירת  מים טובות. המים גורמים לתפיחת החומר ולעתים קרובות לקרישתו (ג'ל). ניתן גם להמיס חומרים הידרופיליים  במים.

 

 

Hygroscopic Substance

Readily adsorbing available moisture in any form.

Describes a substance that has the property of readily absorbing moisture from the air. Hygroscopic materials, such as silica gel and calcium chloride, are used as desiccants. Thinly spread deposits of hygroscopic materials can absorb enough water to completely dissolve.

חומר היגרוסקופי

חומר הסופג בקלות לחות מהאוויר. חומרים היגרוסקופיים כגון סיליקה ג'ל וכלוריד הסידן משמשים לייבוש חומרים אחרים.

 

 

Hypergolic Substance

Self-igniting upon contact of its components without a spark or external aid.

Describes two substances that spontaneously combust on contact with each other. Hypergolic propellants are useful on spacecraft rocket motors because no inanition system is required. All motors used on the lunar module were hypergolic. Hydrazine and nitrogen peroxide are commonly used hypergolic fuels.

חומר היפרגולי

חומר המורכב מ-2 מרכיבים, אשר  מגע ביניהם  גורם להצתתם הספונטאנית,  ללא  שום מקור הצתה חיצוני.

 

 

Hypocalcemia

Calcium deficiency of the blood.

Abnormally low level of calcium in the blood, associated with hyperparathyroidism or kidney malfunction or vitamin D deficiency.

 

היפוקלצמיה

נוכחות נמוכה מן התקין של סידן בדם. תת-סידן מסוג זה  קשור לתת-פעילות של יותרת בלוטת התריס, ו/או לתפקוד לא תקין של הכליות, או למחסור בוויטמין D.

ירידה ברמת הסידן בדם, עקב תת-פעילות של יותרת בלוטת התריס, רככת או בסֶסֶת (אלקלוזיס - ירידה בחומציות הדם) עלולה לגרום לכוֶוצֶת שהיא עווית של השרירים, במיוחד שרירי הפנים, שרירי כפות הידיים וכפות הרגליים.

 

 

Hypoxia

Insufficient oxygen, especially applied to body cells.

היפוקסיה

חוסר חמצן ברקמות

 

 

IARC

Stands for International Agency for Research in Cancer.

IARC is part of the World Health Organization. IARC's mission is to coordinate and conduct research on the causes of human cancer, the mechanisms of carcinogenesis, and to develop scientific strategies for cancer control. The Agency is involved in both epidemiological and laboratory research and disseminates scientific information through publications, meetings, courses, and fellowships.

IARC

ראשי התיבות של:

International Agency for Research on Cancer.

 

סוכנות בינלאומית לחקר הסרטן (ליון, צרפת) שליד ארגון הבריאות העולמי (ג'נבה, שוויץ) (WHO).

 

הייעוד של IARC:  לתאם פעולות ולהוביל מחקרים  לגבי הסיבות והגורמים למחלת הסרטן, מנגנון היווצרותה ופיתוח אסטרטגיה מדעית לפיקוח על הסרטן. הסוכנות מעורבת בחקר  מגיפות (אפידמיולוגיה), מחקרים במעבדות והפצה של מידע מדעי באמצעות כתבי-עת, מפגשים, קורסים  ומענקי מחקר.

 

 

I

 

 

 

IDLH

IDHL is an acronym stands for Immediately Dangerous to Life or Health. This refers to a concentration, formally specified by a regulatory value, and defined as the maximum exposure concentration of a given chemical in the workplace from which one could escape within 30 minutes without any escape-impairing symptoms or any irreversible health effects. This value is normally referred to in respirator selection.

IDLH

ראשי תיבות של:

Immediately Dangerous to Life or Health

( סיכון מיידי לבריאות או לחיים).

 

הסיכון מתייחס  לערך מסוים, כרמת הריכוז המרבית במקום העבודה של מזהם מסוים באוויר, שאדם יכול להיחלץ ממנה ללא סימני נזק ו/או השפעות בלתי הפיכות על הבריאות בתוך 30 דקות. חשיפה מעל ל-30 דקות מציבה את העובד בסכנה מיידית לחיים או פגיעה בלתי הפיכה בבריאות. הערך הזה משמש, בד"כ,  כמדד לבחירת מסיכת גז מתאימה.

 

 

Ignition Temperature

Lowest temperature at which a combustible material will catch fire in air and will continue to burn independently of the source of heat when heated.

טמפרטורת הצתה

הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה חומר בעיר יתלקח באוויר בנוכחות מקור חום חיצוני, וימשיך  בבעירה ללא תלות במקור החום  הזה.

 

 

ILO

Stands for International Labour Organization

ILO

ראשי התיבות של:

International Labour Organization

ארגון העבודה הבינלאומי (ג'נבה, שוויץ)

 

 

Incompatible Materials

Materials, which could cause dangerous reactions from direct contact with one another. These types of chemicals should never be stored together.

Destroy the structure or function of a product;

 Cause a fire, explosion or violent reaction;

 Cause the release of hazardous chemicals

חומרים בעלי אי-תאימות

חומרים אשר יכולים לגרום לתגובה כימית מסוכנת כתוצאה ממגע ישיר ביניהם. לעולם אין לאחסן  באותו מקום חומרים בעלי אי-תאימות.

הסיכונים הקיימים ב"אי-תאימות":

הרס המבנה או התפקוד של המוצר;

הצתה פיצוץ או תגובה כימית אלימה;

 שחרור חומרים מסוכנים.

 

 

Inert Ingredients

Anything other than the active ingredient in a product; not having active properties.

Substances those are not "active," such as water, petroleum distillates, talc, corn meal, or soaps. When discussing pesticides, inert ingredients do not attack a particular pest, but some are chemically or biologically active, causing health and environmental problems.

 חומרים אדישים (אינרטיים)

 חומרים מסוימים (בד"כ בחומרי הדברה) שאינם פעילים כימית, כגון: מים, נפט, טלק, קמח תירס, סבון ועוד.  החומרים האינרטיים  אינם יכולים להשמיד מזיקים  אבל אחדים מהם פעילים מבחינה כימית ו/או ביולוגית וגורמים נזקים לבריאות ולסביבה.

 

 

Inflammable

חומר דליק

ע"ע   Flammable

 

 

Inflammation

 

Series of reactions produced in tissue by an irritant, injury, or infection. Characterized by swelling and redness caused by an influx of blood and fluids.

דלקת

שורת תגובות המתחוללות ברקמה חיה בהשפעת חומר כלשהו הגורם לגירוי, או לזיהום. הדלקת מאופיינת בהתנפחות ובאדמומיות כתוצאה  מריכוזים של דם  ונוזלים  באזור המגורה..

 

 

 

Ingestion

Taking in of a substance through the mouth.

 

בליעה

קליטה של חומר  כלשהו  למערכת העיכול דרך הפה.

 

 

Inhalation

Breathing in of a substance in the form of a gas, vapor, fume, mist, or dust.

The introduction of chemical vapors or toxic products of combustion into the body by way of the respiratory system. Toxins may be absorbed into the bloodstream and carried to other internal organs, or they may affect the upper and/or lower respiratory tract. Resulting respiratory injuries include pulmonary edema and respiratory congestion. Inhalation is the most common exposure route and often the most damaging.

שאיפה (אינהלציה)

הכנסה/החדרה לתוך הריאות של חומר בצורה של גז, אדים נדיפים, ערפל, אירוסול או אבק - דרך הפה ו/או האף; או הכנסת גז, אדים או אירוסול  לתוך הריאות לצורך טיפול במחלות של מערכת הנשימה.

שאיפה היא החשיפה השכיחה ביותר ולעתים הקטלנית ביותר לרעלנים החודרים לגוף. הרעלנים יכולים להיספג במערכת הדם  ולהיות מובלים דרכה לאיברים פנימיים, או להשפיע על מערכת הנשימה. כתוצאה מכך  עלול להיגרם נזק נשימתי הכולל בצקת בריאות, והצטברות נוזלים.

 

 

 

Inhibitor

A compound that retards or stops a chemical chain reaction such as corrosion, oxidation, or polymerization. These are used quite often to make products with unstable characteristics become stable for use and transportation.

חומר מעכב (אינהיביטור)

חומר כימי, שתפקידו לעכב או למנוע תגובה כימית לא רצויה כגון: שיתוך, חמצון או פילמור. הוספה של חומר מעכב לתרכובת לא יציבה כימית - הופכת אותה ליציבה מצב חיוני בשימוש ובעת הובלה ואחסון.

 

 

Inorganic Materials

Compounds derived from other than vegetable or animal sources; generally do not contain carbon atoms.

חומרים אנאורגאניים

חומרים שמקורם אינו  מהצומח או מהחי; ככלל - אינם מכילים אטומי פחמן, למעט יוצאים מהכלל כגון: פחמן דו-חמצני, מלחי קרבונטים, ציאנידים ועוד.

 

 

Insoluble

Incapable of being dissolved in a liquid.

חומר בלתי מסיס

חומר  שאיננו מתמוסס בנוזלים.

 

 

INSOL.

Stands for Insoluble

INSOL.

קיצור של :

Insoluble

ע"ע   Insoluble  

 

 

Irritant

Substance which, by contact in sufficient concentration for a sufficient period of time, will cause an inflammatory response or reaction of the eye, skin, or respiratory system

A substance that can cause irritation of the skin, eyes, or respiratory system. Effects may be acute from a single high-level exposure, or chronic from repeated low-level exposures to such compounds as chlorine, nitrogen dioxide, and nitric acid.

חומר מגרה

חומר אשר יכול לגרום לגירויים בעור, בעיניים, ו/או בדרכי הנשימה. תופעות הגירוי יכולות להיות אקוטיות - כתוצאה מחשיפה לריכוז גבוה של החומר לפרק זמן קצר; או כרוניות - כתוצאה מחשיפה לריכוז נמוך לפרק זמן ארוך, כגון חשיפה לכלור, חנקן דו-חמצני או חומצה חנקתית.

 

 

IRR.

Stands for Irritant.

IRR.

קיצור של:

Irritant

ע"ע Irritant  

 

 

Isomers

Compounds with the same chemical formulas, but different structures, and therefore different chemical or physical properties.

איזומרים

תרכובות בעלות משקל מולקולארי זהה, אך בעלות מבנה שונה, ולכן בעלות תכונות כימיות ו/או פיסיקליות שונות.

 

 

L

 

 

 

Label

Any written, printed, or graphic sign or symbol displayed on or affixed to containers of hazardous chemicals. Should contain identity of the material, appropriate hazard warnings, and name and address of the chemical manufacturer, importer, or other responsible party.

תווית

מידע מעוצב בצורת שלט כתוב או מודפס, שלט  מאויר או שלט עם סמל, המוצג על גבי מיכלים/אריזות של חומרים מסוכנים או  מקובע עליהם. התווית צריכה לכלול את שם החומר, התראות מפני סיכונים אופייניים ואת שמם וכתובתם של היצרן, היבואן, המשווק, או הסוכן של אותו חומר.

 

 

Latency Period

Time that elapses between exposure and the first manifestations of disease or illness.

 

תקופת חביון

פרק הזמן החולף בין חשיפה לגורם מחלה לבין הופעת המחלה. פרק הזמן הזה יכול להיות קצר או  להתארך, אף למספר שנים.

 

 

LC50

Lethal concentration 50, median lethal concentration. The concentration of a material in air that on the basis of laboratory tests (respiratory route) is expected to kill 50% of a group of test animals when administered as a single exposure in a specific time period, usually 1 hour. LC50 is expressed as parts of material per million parts of air, by volume (ppm) for gases and vapors, as micrograms of material per liter of air (µg/l), or milligrams of material per cubic meter of air (mg/m3) for dusts and mists, as well as for gases and vapors.

 

LC50

ראשי התיבות של:

Lethal Concentration 50

 

ריכוז קטלני של חומר באוויר בעל הערך הסטטיסטי "חציון" (50% של המקרים).

מנת חומר בריכוז מסוים באוויר, שעל סמך בדיקות מעבדה (בנשימה)  יכולה לגרום למוות של 50% מאוכלוסיית בעלי חיים נבדקים, בפרק זמן מוגדר (בד"כ שעה אחת).

נהוג לבטא את ערך ריכוז החומר LC50 כ:

מספר חלקים נפחיים של החומר במיליון חלקים נפחיים (ppm) של אוויר.

גזים ואדים  נמדדים במיקרו-גרמים של חומר בליטר אוויר (µg/l).

  אבק וערפל נמדדים במילי-גרמים של חומר במטר מעוקב  אוויר (mg/m3).

 

 

LCLO

Lethal Concentration Low. The lowest concentration of a substance in air reported to have caused death in humans or animals. The reported concentrations may be entered for periods of exposure that are less than 24 hr (acute) or greater than 24 hr (subacute and chronic).

 

LCLO

ראשי תיבות של:

Lethal Concentration Low

 

ריכוז קטלני מזערי.

ריכוז חומר באוויר, אשר יגרום לתמותת מחצית מאוכלוסיית בני אדם/בעלי חיים נבדקים, בחשיפה חד-פעמית אליו.  תהליך המוות מסווג ל-2 קבוצות: מוות אקוטי - תוך פחות מ-24 שעות מהחשיפה;  מוות תת-אקוטי (subacute) או כרוני -  יותר מ-24 שעות לאחר החשיפה.

 

 

LD50

Stands for Lethal dose 50.

The single dose of a substance that causes the death of 50% of an animal population from exposure to the substance by any route other than inhalation. LD50 is usually expressed as milligrams or grams of material per kilogram of animal weight (mg/kg or g/kg). The animal species and means of administering the dose (oral, intravenous, etc.) should also be stated.

 

LD50

ראשי התיבות של:

Lethal Dose 50

 

מנה קטלנית של חומר בערך הסטטיסטי "חציון" (50% מהמקרים).

 

מנת חומר הגורמת למוות של 50% מאוכלוסיית בעלי-חיים החשופים  אליה,  אשר חודרת לגוף שלא דרך מערכת הנשימה. הערך הזה מבוטא בד"כ במילי-גרמים או בגרמים של החומר הקטלני ביחס למשקל של קילוגרם אחד  של גוף בעל החיים (mg/kg  או g/kg). לצד הערך יש צורך לציין את סוג בעל החיים ודרך  החדרת החומר לגוף - דרך הפה,  בהזרקה לוורידים וכד'.

 

 

LDLO

Stands for Lethal dose Low. The lowest dose of a substance introduced by any route, other than inhalation, reported to have caused death in humans or animals.

 

LDLO

ראשי התיבות של:

Lethal Dose Low.

 

(מנה קטלנית מזערית.(

 

המנה המזערית של חומר  שהוחדרה לגוף שלא דרך מערכת הנשימה, וגרמה - עפ"י דיווח - למוות אדם, או בעל חיים.

 

 

LEL

Stands for Low Explosive Limit

LEL

ראשי התיבות של:

Low Explosive Limit

 

ע"ע   Lower Explosive (Flammable) Limit   

 

 

Local Ventilation

Drawing off and replacement of contaminated air directly from its source.

אוורור מקומי

לכידת אוויר מזוהם במקום שבו הוא נוצר   וסילוקו  משם.

 

 

Lower Explosive (Flammable) Limit

Lowest concentration (lowest percentage of the substance in air) that will produce a flash of fire when an ignition source (heat, electric arc, or flame) is present.

 

גבול התפוצצות תחתון (lel)

ראשי התיבות של:

Low Explosive Limit

גבול התפוצצות תחתון.

 

הריכוז (מבוטא באחוזים נפחיים) המזערי של חומר באוויר, הגורם להבזק אש ולהתפוצצות בנוכחות מקור הצתה חיצוני כגון חום, קשת חשמלית, או להבה.

 

 

M

 

 

 


MAK

Stands for Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

 

Maximum Concentration Value in the Workplace.

 

MAK

ראשי התיבות בגרמנית  של:

 

Maximum Concentration Value in the Workplace

 

ערכים  של ריכוזים מרביים במקום העבודה (גרמניה).

 

 

Melting Point

Temperature at which a solid substance changes to a liquid state. For mixtures, a melting range may be given.

נקודת התכה

הטמפרטורה שבה חומר מוצק הופך לנוזל.  נקודת ההתכה של תערובת  היא טווח של טמפרטורות.

 

 

Metabolism

Chemical and physical processes whereby the body functions.

Metabolism is the sum of all the chemical and physical changes that take place within the body and enable its continued growth and functioning. Metabolism involves the breakdown of complex organic constituents of the body with the liberation of energy, which is required for other processes and the building up of complex substances, which form the material of the tissues and organs.

חילוף חומרים (מטבוליזם)

מכלול השינויים הפיזיקאליים והכימיים המתרחשים בגוף המאפשרים את תפקודו התקין והתפתחותו. חילוף החומרים כולל פירוק של חומרים אורגניים מורכבים תוך שחרור אנרגיה, הדרושה לתהליכים אחרים בגוף, ובנייה של חומרים מורכבים (מחומרים "פשוטים") היוצרים את הרקמות והאיברים.

 

 

 

mg/kg

Milligram per kilogram. Dosage used in toxicology testing to indicate a dose administered per kg of body weight.

 

ק"ג/מ"ג

קיצור של מיליגרם לקילוגרם.

 

יחידת מדידה המשמשת בבדיקות רעילות של חומרים,  המציינת את שיעור המנה לכמות של קילוגרם ממשקל הגוף.

 

 

mg/m3

Milligram per cubic meter of air

 

. mg/m3 = ppm x MW/24.45 at 25 C.

 

ממ"ק/מ"ג

קיצור של מיליגרם למטר מעוקב אוויר.

 

הקשר המתמטי שבין הריכוז של חומר, המבוטא בחל"מ (חלקים למיליון), לבין הריכוז המבוטא בממ"ק/מ"ג, בטמפרטורה של ºC25  עפ"י הנוסחה הבאה:

 

 

משקל מולקולארי X חל"מ

________________________ = ממ"ק/מ

                         24.45

 

 

 

Miscible

Extent to which liquids or gases can be mixed or blended.

Capable of being mixed in any concentration without separation of phases; e.g., water and ethyl alcohol are miscible.

מסיסות

 התכונה של חומרים להתערבב זה בזה באופן הומוגני, ללא הפרדה ביניהם, כגון: מסיסות של מים באתנול.

 

 

Mixture

Heterogeneous association of materials that cannot be represented by a chemical formula and that does not undergo chemical change as a result of interaction among the mixed materials.

A substance consisting of two or more substances mixed together (not in fixed proportions and not with chemical bonding).

תערובת

חומר  הכולל  2 מרכיבים, או יותר, המעורבבים  זה בזה (ביחסים לא קבועים וללא קשר כימי). התערובת אינה מיוצגת  בנוסחה כימית ואינה עוברת שינוי כימי כתוצאה מהערבוב.

במקרים רבים ניתן להפריד את התערובת למרכיביה  באמצעים פיזיקאליים פשוטים.

 

 

Ml.

Milliliter. 1/1000 of a liter. A metric unit of capacity, for all practical purposes equal to 1 cubic centimeter. One cubic inch is about 16 ml.

מ"ל

קיצור של מיליליטר.

 

אלפית הליטר. יחידה מטרית למדידת נפח של 1 סמ"ק (סנטימטר מעוקב).

 

1in.3 =16ml

 

 

 

MLD.

Stands for Mild irritation effects.

MLD

קיצור של:

Mild irritation effects

תופעות גירוי מתונות.

 

 

 

mm Hg

A measure of pressure in millimeters of a mercury column above a reservoir, or difference of level in a U-tube.

 

מילימטר כספית

יחידת מידה למדידת לחץ, הנמדדת עפ"י הגובה, במילימטרים, של עמוד כספית הנמצא מעל למאגר כספית; או עפ"י הפרש הגבהים בין גובה עמודות הכספית בצינורית  בצורת האות U.

1 atm. = 760 mm Hg

 

 

 

MMI

Chronic effects due to excessive exposure to some raw materials cause mucous membrane irritation.

MMI

ראשי התיבות של:

Mucous Membrane Irritation.

 

גירוי כרוני של הממבראנות הריריות.

 

 

MOLE

Quantity of a chemical substance that has a weight in a unit numerically equal to the molecular weight.

מול

יחידת מידה, שבה  משקלו של חומר כימי מסוים שווה לערך המספרי של המשקל המולקולארי שלו.

 

 

 

Mol.

Abbreviation of mole.

 Mol.

קיצור של:

Mole

ע"ע  mole   

 

 

Molecular Weight

The sum of the atomic weights of the atoms in a molecule.

משקל מולקולארי

סכום המשקלים האטומיים של האטומים המרכיבים את המולקולה.

 

 

MW

Abbreviation of Molecular Weight

MW

קיצור של:

Molecular Weight

(משקל מולקולארי)

 

ע"ע   Molecular Weight

 

 

 

MOD.

Moderate irritation effects

MOD

קיצור של:

 Moderate irritation effects

תופעות גירוי מתונות.

 

 

Mppcf

Stands for Millions of particles per cubic foot of air, based on impinger samples counted by light-field techniques (OSHA).

Mppcf

ראשי התיבות של:

Millions of particles per cubic foot

 

מספר החלקיקים (במיליונים) ברגל (foot) מעוקבת של אוויר.

 

 

MSDS

Material Safety Data Sheet — A document that provides information about a given chemical product. It includes the name, composition (chemicals in the product), hazards, first aid measures, fire fighting measures, information regarding the proper steps to take with spills, handling and storage, personal protection to be used, physical and chemical properties, and information about stability & reactivity, toxicology, disposal, transporting, and regulatory requirements.

MSDS

ראשי התיבות של:

Material Safety Data Sheet

גיליון המכיל מידע לגבי חומר מסוכן, תכונותיו והשפעתו, הסיכונים הנובעים ממנו ודרכי מניעתם

המסמך כולל את שם החומר; הרכבו (כימיקלים המשתתפים בהרכב החומר); סיכונים אופייניים פעולות עזרה ראשונה; הנחיות לכיבוי אש; מידע בנוגע לטיפול בשפך; טלטול ואחסנה; ציוד מגן אישי; תכונות פיזיקאליות וכימיות; מידע לגבי יציבותו של החומר ותכונות התגובה שלו;  רעילות וסילוק פסולת ודרישות התקינה.

היצרן/יבואן/סוכן/משווק חייבים לצרף את גיליון הבטיחות לאריזות החומר המסוכן. המחסנאי במפעל חייב לוודא שהמסמך אכן צורף  ולהחזיק ברשותו בהישג יד את המסמך הזה.

ע"ע  SDS

 

 

MSK

Stands for Muscular-Skeletal

MSK

ראשי התיבות של:

Muscular-Skeletal

מערכת שלד-שרירים.

 

 

Mutagen

Substance or agent capable of altering the genetic material in a living cell.

A mutagen is a substance or agent that causes an increase in the rate of change in genes (subsections of the DNA of the body's cells). These mutations (changes) can be passed along as the cell reproduces, sometimes leading to defective cells or cancer. Examples of mutagens include certain biological and chemical agents as well exposure to ultraviolet light or ionizing radiation.

מוטגן

גורם חיצוני - כגון חומר כימי או ביולוגי, או גורם פיזיקאלי כגון קרינה אולטרה-סגולה או קרינה מייננת - שבמגע עם אורגניזם יכול להגביר  את המוטציות בתאיו (מוטציה = קצב השינוי בגנים, גורמי התורשה בתא שהם סעיפים קטנים של ה- DNA ((DeoxyriboNucleic Acid). שינוי קצב  יצירת החלבונים בתא יכול להתרחש  במהלך התחלקות התאים  ולגרום, לעתים, להיווצרות  תאים פגומים ו/או תאים סרטניים.

 

 

 

N

 

 

 


Narcosis

Stupor or unconsciousness produced by narcotics or other materials.

 

הרדמה   (נרקוזה)

  מצב של קהות חושים, ערפול חושים, תרדמה עמוקה, איבוד ההכרה ו/או חוסר תחושה הנגרמים  בהשפעת  תרופות נרקוטיות וסמים מרדימים המדכאים את מערכת העצבים המרכזית.

 

 

Nausea

Tendency to vomit, a feeling of sickness at the stomach.

בחילה

נטייה להקאה, תחושה בריאותית קשה שמקורה בקיבה.

 

 

Necrosis

The localized death of living cells (as from infection or the interruption of blood supply

 

נמק

מוות של תאים חיים המוגבל  לאזור מסוים ברקמה, כתוצאה מזיהום או מהפסקת אספקת דם  לרקמה.

מוות של חלק מהתאים או כולם באיבר או ברקמה, הנגרם  עקב מחלה, פציעה, פגיעה כימית או הפרעות באספקת הדם.

בשחפת הריאות נוצר נמק כאשר רקמת הריאה  הופכת לרכה, ויבשה (נמק "גבינתי").

 

 

Neoplasm

New or abnormal tissue growth that is uncontrollable and progressive.

 

גידול

 התפתחות של רקמה חדשה או רקמה במבנה חריג בתהליך שאיננו נשלט ואף מחמיר בהדרגה.

 

 

 

Nephrotoxic

Poisonous to the kidney.

נפרוטוקסי

רעיל לתאי הכליה.

 

 

Neuritis

Inflammation of the nerves.

 

ניאוריטיס

דלקת של העצבים.

המונח משמש זה גם כשם חלופי למחלת העצבים ההיקפיים (נוירופתיה). המלווה בשינויים המאפיינים דלקת.

 

 

Neutralize

To render chemically harmless; to return the pH to the neutral level of 7.0.

 

סתירה

 תהליך כימי, שבו מוסיפים  כמות של חומר כימי  לחומר מסוים אחר, שתגרום לייצוב ערך ההגבה ((pH)) של החומר המסוים ברמה
 של 7.0 =
pH, כך שלא  יגרום לנזקי שיתוך במגע איתו.

 

 

NFPA

NFPA stands for National Fire Protection Association (U.S.)

A worldwide leader in providing fire, electrical, and life safety to the public since 1896. The mission of the international nonprofit NFPA is to reduce the worldwide burden of fire and other hazards on the quality of life by providing and advocating scientifically-based consensus codes and standards, research, training and education. NFPA membership totals more than 75,000 individuals from around the world and more than 80 national trade and professional organizations.

NFPA

ראשי התיבות של :

National Fire Protection Association

 

האגודה הלאומית להגנה מאש (ארה"ב).

 

אגודה מובילה ומוכרת בכל העולם בתחום ההגנה בפני אש והצלת חיים, שהוקמה בארה"ב בשנת 1896.  האגודה שהפכה לבינלאומית -  פועלת ללא מטרות רווח, לצמצום נזקי אש  וסיכוני אש אחרים  באמצעות קודים, תקנים, מחקר, לימוד תרגולים ואימונים. באגודה חברים כ- 75,000 איש מכל רחבי העולם ורשומים בה יותר מ-80 חברות וארגונים מארה"ב.

 

 

NIOSH

Stands for National Institute for Occupational Safety and Health, among other activities, tests and certifies respiratory protective devices and air sampling detector tubes, recommends occupational exposure limits for various substances, and assists OSHA and MSHA in occupational safety and health investigations and research.

NIOSH

ראשי תיבות של:

 

National Institute for Occupational Safety and Health

 

המכון הלאומי לבטיחות ולבריאות תעסוקתית (ארה"ב)

המכון עוסק בבדיקות  של ציוד להגנת הנשימה ושל דוגמי אוויר לניטורים, ובאישורם. המכון ממליץ על ספי חשיפה תעסוקתיים עבור חומרים וגורמים פיזיקאליים שונים.  הוא גם מסייע ל-OSHA ול- MSHA

 (Mine Safety and Health Administration) בחקר אירועים ובמחקרים בנושאי בטיחות וגהות.

 

 


NOC

Stands for Not Otherwise Classified.

NOC

ראשי תיבות של:

Not Otherwise Classified

לא הוגדר אחרת.

 

ע"ע PNOC

 

 

NOEL

NOEL stands for No Observable Effect Level.

The maximum dose at which no signs of harm are observed.

NOEL

ראשי תיבות של:

No Observable Effect Level.

 

רמה אפקטיבית שאינה ניכרת.

 

הכמות הגדולה  ביותר של חומר שחשיפה אליה איננה מותירה שום סימנים לנזק.

 

 

Non-Flammable

Incapable of being easily ignited or burning with extreme rapidity when lighted. Also, a DOT hazard class for any compressed gas other than a flammable one.

חומר לא דליק

חומר  שאיננו מוצת בקלות  ואיננו בוער במהירות  גם זמן רב לאחר הצתתו.

משרד התחבורה האמריקאי (DOT - Department Of Transportation) מסווג כ"חומר לא דליק" את כל הגזים בעלי התכונות האלה.

 

 

NOS

NOS stands for Not Otherwise Specified.

NOS

ראשי תיבות של:

Not Otherwise Specified

לא נקוב אחרת

כאשר מצוין ליד הפריט ראשי התיבות "NOS" - יש להתייחס להגדרת הפריט כלשונו, כלומר יש להתייחס להגדרה זו רק אם אין פריט אחר שהגדרתו מתאימה יותר.

 

 

NOx

A general formula for oxides of nitrogen (NO,NO2). They react with moisture in the respiratory tract to produce acids that corrode and irritate tissue, causing congestion and pulmonary edema. Symptoms of acute exposure can develop over 6 to 24 hours. Chronic exposure to low levels can cause irritation, cough, headache, and tooth corrosion. Exposure to 5 to 50 ppm of NO2 can cause slowly evolving pulmonary edema. Commonly produced by combustion processes, including motor vehicle engines.

NOx

 

נוסחה כללית של תחמוצות החנקן כגון: NO , NO2. התחמוצות הגזיות האלה מגיבות עם הלחות המצויה בדרכי הנשימה, ויוצרות חומצות משתכות (קורוזיביות) הגורמות לגירוי, להתקשות  ולבצקת ברֵיאות. תסמינים לחשיפה אקוטית מתפתחים תוך 6  עד 24 שעות. חשיפה כרונית לריכוזים נמוכים יכולה לגרום לגירוי, שיעול, כאב-ראש ואף לפגיעה בשיניים. חשיפה ממושכת לחנקן דו-חמצני בריכוז של 5 עד 50 חל"מ יכולה לגרום לבצקת ריאתית (חנקן דו-חמצני  הוא תוצר שכיח בתהליכי שריפה, כגון בתהליך שריפה במנועי רכב).

 

 


NTP

 

Stands for National Toxicology Program.

 

NTP

 

ראשי תיבות של:

National Toxicology Program

 

התוכנית הלאומית לרעלים של השירות לבריאות הציבור בארה"ב. התוכנית מפרסמת - בעצמה ו/או יחד עם המכון הלאומי לסרטן - רשימה של גורמים מסרטנים הידועה בשם "רשימת NTP".

 

 

Nuisance Particulates

Dusts that do not produce significant organic disease or toxic effect from "reasonable" concentrations and exposures.

חלקיקים מטרידים

הגדרה מהעבר של ACGIH.לסוגי אבק שונים, שאינם גורמים למחלות משמעותיות, או לתופעות של הרעלה כתוצאה מחשיפה אליהם בריכוזים "סבירים".

 O

 

 

Odor Threshold

Lowest concentration of a substance's vapor, in air, that can be smelled.

The Odor Threshold is the lowest concentration, in ppm, of a chemical in the air that is detectable by smell. The odor threshold should only be regarded as an estimate. This is because odor thresholds are commonly determined under controlled laboratory conditions using people trained in odor recognition. As well, in the workplace, the ability to detect the odor of a chemical varies from person to person and depends on conditions such as the presence of other odorous materials. Odors cannot be used as a warning of unsafe conditions since workers may become used to the smell (adaptation), or the chemical may numb the sense of smell, a process called olfactory fatigue. However, if the odor threshold for a chemical is well below its exposure limit, odor can be used to warn of a problem with your respirator.

סף הריח

הריכוז הנמוך ביותר של אדי חומר באוויר שניתן לגלותו  בהרחה.

 כאשר סף הריח של חומר נמוך משמעותית מסף החשיפה התעסוקתית שלו - נוכחות הריח יכולה  להוות סימן  אזהרה  לגבי ליקויים במסכת גז.

 

OEL

Stands for Occupational Exposure Limits.

OEL

ראשי התיבות של:

Occupational Exposure Limits

 

ע"ע    Exposure Limits   

 

Open Transfer

Any transfer that at any time involves contact of a moving fluid with the atmosphere, air, or oxygen. Open transfer of flammable liquids, especially Class IA liquids, is dangerous due to the release of flammable vapors into the work area. Since there is a risk of fire or explosion if an ignition source is present, do these transfers only in a hood.

העברה במקום פתוח

העברה מכלי לכלי של נוזלים באווירה מסוימת, כגון באוויר הפתוח או באווירה העשירה  בחמצן, לדוגמה: העברה של אצטון מכוס לסיר באוויר הפתוח. בהעברה במקום פתוח של נוזלים דליקים משתחררים אדים דליקים לתוך חלל העבודה, וקיים סיכון להתלקחות או להתפוצצות בנוכחות מקור הצתה. לכן - יש לבצע את הפעולה  הזאת רק במנדף.

 

Oral

Used in or taken into the body through the mouth.

אוראלי

החדרת חומר לתוך הגוף דרך הפה.

 

Oral Toxicity

Ratings corresponding to the following definitions are derived from data obtained from the test methods and categories of toxicity as described in 16 CFR 1500.3.

1.                   NON TOXIC:
The probable lethal dose of undiluted product to 50% of the test animals determined from ingestion studies (LD50) is greater than 5 grams
per kilogram of body weight.

2.                  TOXIC:
The probable lethal dose of undiluted product to 50% of the test animals determined from ingestion studies (LD50) is greater than 50 milligrams and less than or equal to 5 grams per kilogram of body weight.

HIGHLY TOXIC:

The probable lethal dose of undiluted product to 50% of the test animals determined from ingestion studies (LD50) is less than or equal to 50 milligrams per kilogram of body weight.

רעילות אוראלית

רעילות של חומר החודר לגוף דרך הפה. הרעילות האוראלית מסווגת באופן הבא:

1.         לא רעיל

החומר נחשב ללא רעיל אם  בנטילה דרך הפה הערך LD50 גדול מ- 5 גרם לכל 1 ק"ג ממשקל הגוף.

2.         רעיל

החומר נחשב רעיל אם  בנטילה דרך הפה הערך LD50 גדול מ- 50 מיליגרם, אך קטן מ-5 ק"ג, לכל 1 ק"ג ממשקל הגוף.

3.         רעיל מאד

החומר נחשב לרעיל אם  בנטילה דרך הפה הערך LD50 קטן או שווה ל- 50 מיליגרם, לכל 1 ק"ג ממשקל הגוף.

 

Organic Materials

Compounds composed of carbon, hydrogen, and other elements (hydrogen, nitrogen, oxygen, halogens) with chain or ring structures.

חומרים אורגניים

תרכובות הכוללות בעיקר פחמן ומימן  וכמות קטנה יותר של יסודות אחרים, כגון: חנקן, חמצן, הלוגנים ועוד. לתרכובות האורגניות  מבנה מולקולארי ?? של שרשרות או טבעות.

 

OSHA

Stands for Occupational Safety and Health Administration

The Occupational Safety and Health Administration, a federal association (part of the Department of Labor) that is responsible for creating and enforcing workplace safety and health regulations.

OSHA

ראשי התיבות של:

Occupational Safety and Health Administration

המינהל לבטיחות ולבריאות תעסוקתית (ארה"ב). עוסק בפרסום חוקים ותקנות בתחום הבטיחות, הגהות והבריאות התעסוקתית, ובפיקוח על אכיפתם. המינהל מקביל לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת.

 

Overexposure

Exposure to a hazardous material beyond the allowable exposure levels.

חשיפת יתר

חשיפה לחומר מסוכן ברמות גבוהות  מאלה המומלצות או המותרת.

 

Oxidation

Reaction in which a substance combines with oxygen provided by an oxidizer or oxidizing agent. An oxidation reaction is always accompanied by an offsetting reduction reaction in which

(1) Oxygen is removed from a compound; or

(2) Atoms, molecules, or ions gain electrons.

חמצון

תגובה כימית שבה חומר  מתקשר לחמצן כתוצאה ממגע עם חומר מחמצן. תגובת חמצון מלווה, תמיד, בתגובת חיזור שבה חמצן עוזב את התרכובת, או שאטומים, מולקולות או יונים  מוסיפים לעצמם אלקטרונים.

 

Oxide Pox

Dermatitis caused by contact with oxides under poor personal hygienic conditions.

דלקת עור בהשפעת תחמוצת

דלקת עור הנגרמת כתוצאה ממגע עם תחמוצות, בגלל אי הקפדה על הניקיון האישי.

 

Oxidizer

Substance that yields oxygen readily to stimulate the combustion of organic matter.

מחמצן

חומר המספק חמצן, בקלות,  וממריץ את הבעירה של חומר אורגני.

 

Oxidizing Agent

Chemical or substance that brings about an oxidation reaction.

חומר מחמצן

חומר כימי הגורם לתגובה של חמצון.

ע"ע חומר מחזר

 

P

 

 


Particulates

Small, separate pieces of an airborne material. Generally, anything that is not a fiber and has an aspect ratio of 3 to 1.

A state of matter in which solid or liquid substances exist in the form of aggregated molecules or particles. Airborne particulate matter is typically in the size range of 0.01 to 100 micrometers. Particulate matter is a suspension of fine solid or liquid particles in air, such as dust, fog, fume, mist, smoke, or sprays. Particulate matter suspended in air is commonly known as an aerosol.

חלקיקים

 חלקים קטנים של נוזלים או מוצקים הנישאים באוויר.  צורתם, בד"כ, אינה סיבית  אלא  ביחס  בתחום של 3 ל- 1 בין האורך לעובי.

גודל החלקיקים האלה  הוא, בד"כ, 0.01 עד 100 מיקרון. לדוגמה:  אבק, ערפל, נדפים, עשן, או תרסיס.

 

Parts Per Million

Unit for measuring concentration of a gas or vapor in air. Parts of the gas or vapor in a million parts of air. Also used to indicate the concentration of a particular substance in a liquid or solid.

חלקים למיליון

יחידת מידה עבור ריכוז של גז או אדים באוויר. מספר החלקים (בנפח או במשקל) של הגז או אדיו במיליון חלקים של אוויר. משמשת, בד"כ,  עבור ריכוזים נמוכים.

יחידת המידה משמשת גם עבור ריכוז  של נוזלים או מוצקים.

 

PEL

Permissible Exposure Limit is an occupational exposure limit established by OSHA's regulatory authority. It may be a time-weighted average (TWA) limit or a maximum concentration exposure limit.

PEL

ראשי התיבות של:

Permissible Exposure Limit

(גבול חשיפה מותר)

ערכי גבולות חשיפה תעסוקתיים מותרים, כפי שנקבעו  בתקנות של OSHA. ערכים אלה מתייחסים לריכוז ממוצע משוקלל בזמן (TWA), או לריכוז חשיפה מרבי. בארץ אומצו חלק מערכי החשיפה המותרים של ACGIH.

 

Personal Hygiene

Precautionary measures taken to maintain good health when exposed to harmful materials.

גהות אישית

כלל אמצעי הזהירות הננקטים כדי לשמור על תנאי בריאות טובים בעת חשיפה לחומרים מזיקים.

 

Personal Protective Equipment

Stands for an acronym for Personal Protective Equipment, and refers to whatever protective equipment may be used to insulate an individual from the chemical, thermal, explosive or other hazards presented by the environment in which he or she is working. In most instances, the PPE will comprise such items as safety glasses, laboratory coat, protective shoes and chemical-resistant gloves.

ציוד מגן אישי

 כל אמצעי  המשמש להגנה אישית ולבידוד של העובד מפני סיכונים. בנושא גליון הסיכונים מדובר בסיכונים כימיים, חומרים נפיצים, סיכונים תרמיים וכל סיכון פיזיקאלי המצוי בסביבת העובד. הציוד כולל, בין השאר, כפפות מגן, משקפי בטיחות, נעלי בטיחות, קסדות מסכות  ועוד.

PPE

ראשי התיבות של:

Personal Protective Equipment

(ציוד מגן אישי).   

 

pH scale

Scale of 0 to 14 representing acidity or alkalinity of aqueous solution. Pure water has pH of 7. Substance in aqueous solution will ionize to various extent giving different concentrations of H+ and OH- ions.

Stands for potential of) Hydrogen; the logarithm of the reciprocal of hydrogen-ion concentration in gram atoms per liter; provides a measure on a scale from 0 to 14 of the acidity or alkalinity of a solution.

סולם pH

ראשי התיבות של:

potential of Hydrogen

(פוטנציאל של יוני מימן).

מדד המבטא את ריכוז יוני המימן בתמיסה, ומכאן את החומציות או הבסיסיות של התמיסה. הערך 7 מבטא ניטרליות, ערכים  נמוכים מ-7 מבטאים חומציות. ערכים  גבוהים מ 7 מבטאים בסיסיות.

סולם ה- pH הוא בתחום ערכים שבין 0 ל-14.

 

 

Physical Hazard

Means a chemical for which there is scientifically valid evidence that it is a combustible liquid, a compressed gas, explosive, flammable, organic peroxide, an oxidizer, pyrophoric, unstable (reactive) or water reactive.

סיכון פיזיקאלי

סיכון  הקיים בחומר כימי, שהוא נוזל בעיר, גז דחוס, נפיץ, דליק, פראוקסיד אורגני, חומר מחמצן, חומר המתלקח באופן ספונטאני במגע עם האוויר, או חומר לא יציב, או כזה המגיב בקלות עם מים.

סיכון פיזיקאלי גם מתייחס  לנפילות, כוויות חום או קור, סיכוני רעש, סיכוני קרינה ועוד.

 

Physical State

Condition of a material (solid, liquid, or gas) at room temperature.

 

מצב צבירה

המצב בו מצוי החומר בטמפרטורת החדר. מבחינים  ב- 3 מצבים:  מוצק, נוזל וגז.

למצב הצבירה חשיבות רבה לגבי דרגת הסיכון של החומר ואמצעי הבטיחות והגהות שיש לנקוט בשימוש בו ובחשיפה אליו.

 

Pneumonia

Respiratory disease characterized by inflammation of the lung parenchyma (excluding the bronchi) with congestion caused by viruses or bacteria or irritants

 

דלקת ריאות

דלקת של הריאות הנגרמת מזיהום של חיידקים או נגיפים, מלווה בחום גבוה, קוצר נשימה ושיעול  המלווה בפליטת כיח.

הנאדיות (שקיקי האוויר) בריאה מתמלאות במוגלה והריאות מתמצקות. התסמינים תלויים בגודל הפגיעה בריאה ובמידת האלימות של החיידק. הם כוללים, בד"כ, שיעול, חום, כאבים בחזה. בצילום חזה ניתן לזהות צללים. סוג הדלקת הנפוץ ביותר הוא דלקת ריאות וסימפונות, שמתחילה בסמפונות ובסימפונונות ומתפשטת לריאות.

 

PNOC

Stands for Particulates Not Otherwise Classified.

PNOC

ראשי התיבות של:

Particulates Not Otherwise Classified.

 

חלקיקים שלא נקבעו עבורם הגדרות בדרך אחרת. לדוגמה: חלקיקים מסרטנים.

 

PNOR

Stands for Particulates Not Otherwise Regulated.

PNOR

ראשי התיבות של:

Particulates Not Otherwise Regulated

חלקיקים שלא נקבעו עבורם שום הגדרות או תקנות.

 

POISON

Any substance that is injurious to health and may lead to death when relatively small amounts are taken either internally or externally.

רעל

כל חומר אשר עלול להזיק לבריאות או לגרום למוות בחדירה לגוף, גם בכמויות קטנות.

 

Polymerization

A chemical reaction in which two or more small molecules combine to form larger molecules that contain repeating structural units of the original molecules. A hazardous polymerization is the above reaction with an uncontrolled release of energy.

פילמור

תגובה כימית בין מולקולות, שתיים או יותר,  המתמזגות למולקולה אחת גדולה. הסיכון בתגובת פילמור הוא באפשרות של שחרור לא מבוקר של אנרגיה.

 

ppb

 Stands for Parts Per Billion. Used to specify the concentration (by volume) of a gas or vapor at very low concentration, or a dissolved material at high dilution.

ppb

ראשי התיבות של:

Parts Per Billion

(חלקים למיליארד)

יחידת מידה עבור ריכוז של גז או אדים באוויר. מספר החלקים (נפחיים) של גז או אדים במיליארד חלקים של אוויר. משמש, בד"כ, עבור ריכוזים נמוכים מאד.

יחידת המידה משמשת גם עבור ריכוז נמוך  מאוד של חומר בנוזלים או במוצקים.

 

PPE

Stands for Personal Protective Equipment.

PPE

ראשי התיבות של:

Personal Protective Equipment

 

ע"ע: Personal Protective Equipment

 

 

PPM

Stands for Parts Per Million

חל"מ

ראשי התיבות של: חלקיקים למיליון.

 

ע"ע:    Parts Per Million

 

 

Product Identification Number

Four-digit number, prefaced by UN or NA, used in Canada under the Transportation of Dangerous Goods Regulation for use by emergency personnel to identify a material in the event of an accident.

 

מספר זיהוי למוצר

מספר בעל 4 ספרות המקובל בתחיקה של האו"ם ושל מדינות  צפון אמריקה. משמש לסימון של מוצרים  מסוכנים בהובלה,  עבור צוותי החירום,  כדי לאפשר זיהוי מיידי של החומר הגורם לתאונה ומתן סיוע מהיר.

ע"ע: NUMBER UN

 

 

Purge

Purging, meaning to cleanse, is an important procedure which is often overlooked in many gas processes. Before initial and subsequent system startups, purging should be done to remove contaminants (such as air and water vapor) from the gas delivery system.

 טיהור

פעולת אוורור  באמצעות הזרמת אוויר  או גז אינרטי דרך האזור המזוהם, לצורך סילוק  גזים מסוכנים. הזרמת אוויר ישימה  רק כאשר לא  קיים סיכון להיווצרות תערובת נפיצה עם החמצן שבאוויר.

 

 

Pyrolysis

Chemical decomposition or breaking apart of molecules produced by heating.

פירוליזה

התפרקות כימית של מולקולה או שבירתה  בהשפעת חום.

 

Pyrophoric materials

Materials that ignite spontaneously in air. Since a wide variety of chemicals will burn if heated sufficiently, it is usual to define a pyrophoric material as one which will ignite spontaneously at temperatures below about 54ºC.

חומרים פירופוריים

חומרים הניצתים מעצמם באוויר בטמפרטורה נמוכה מ- ºC54.

 

R

 

 

RBC

Red Blood Cells. Mature erythrocytes are non-nucleated, biconcave disks containing hemoglobin whose function is to transport oxygen.

 

RBC

ראשי התיבות של:

Red Blood Cells

(כדוריות דם אדומות).

 

 תאי דם המעבירים חמצן מהלב לתאי הגוף, באמצעות הצבען המוגלובין שזהו תפקידו העיקרי. . ל"כדורית" דם  אדומה "בשֵלה" אין גרעין והיא נראית  כלוחית קעורה משני צידיה.  ריכוז תאי הדם האדומים במצב בריאות תקין בליטר של דם הוא 5,000 מיליארד.

 


Reactive Flammable Material

Under the Canadian Controlled Products Regulations, a reactive flammable material is a material which is a dangerous fire risk because it can react readily with air or water. This category includes any material which:

·       is spontaneously combustible, that is, a material which can react with air until enough heat builds up that it begins to burn;

·       can react vigorously with air under normal conditions without actually catching fire;

·       gives off dangerous quantities of flammable gas on reaction with water; or;

·       becomes spontaneously combustible when it contacts water or water vapor;

Reactive flammable materials must be kept dry and isolated from oxygen (in air) or other oxidizing agents. Therefore, they are often stored and handled in an atmosphere of unreactive gas, such as nitrogen or argon.

חומר דליק ריאקטיבי

חומר המוגדר כ"דליק ריאקטיבי" הוא חומר מסוכן אשר יכול להתלקח בקלות באוויר או במים.  בהגדרה נכללים החומרים הבאים:

  • מתלקח באופן ספונטאני. חומר אשר יכול להגיב עם האוויר עד  לעלייה בטמפרטורה ושיספק חום  להמשך הבעירה.
  • מגיב בצורה נמרצת עם האוויר בתנאים רגילים, ללא מגע עם אש.
  • משחרר כמות ניכרת של גזים דליקים  במגע עם מים.
  • הופך  לדליק באופן ספונטאני במגע עם מים או עם אדי מים.

חומרים דליקים ריאקטיביים יש לאחסן כשהם יבשים וללא מגע עם חמצן (באוויר) או חומרים מחמצנים אחרים. את החומרים האלה מחזיקים, בד"כ, באווירה אינרטית,  של חנקן או ארגון.

 

 

Reactive Material

Chemical substance or mixture that will vigorously polymerize, decompose, condense, or become self-reactive due to shock, pressure, or temperature. Includes explosive materials, organic peroxides, pressure-generating materials, and water-reactive materials.

חומר ריאקטיבי

חומר כימי, או תערובת של חומרים אשר עלולים להתפלמר באופן נמרץ, להתפרק, או להגיב עם עצמם כתוצאה ממכה, לחץ או חום. בהגדרה זו נכללים: חומרי נפץ, על-תחמוצות (פראוקסידים) אורגניים, חומרים מחוללי לחץ  וחומרים המגיבים עם מים.

 

Reactivity

Tendency of a substance to undergo chemical reaction with the release of energy

ראקטיביות

נטייה של חומרים להגיב כימית, תוך יצירת תוצרים רעילים או משתכים ושחרור של אנרגיה בצורת חום או לחץ.

 

Reagent

Substance used in a chemical reaction to produce another substance or to detect its composition.

ריאגנט

חומר כימי המשמש להגבה כימית כדי ליצור חומר אחר, או לצורך זיהוי הרכב של חומר לא ידוע.

 

Recommended Exposure Limit

The highest allowable airborne concentration that is not expected to injure a worker. Expressed as a ceiling limit or as a time weighted average, usually for 10-hour work shift.

 

 

גבול חשיפה מומלץ

ראשי התיבות של:

Recommended Exposure Limit

 

ערך  מומלץ  עפ"י הגדרות NIOSH.

הריכוז הגבוה ביותר של חומר באוויר,  שלא צפוי שיגרום לפגיעה בעובד. מתייחסים לגבול חשיפה מומלץ של תקרה (ceiling), או לערך חשיפה משוקלל של 10 שעות למשמרת.

 

REL

Stands for Recommended Exposure Limit.

 

REL

ראשי התיבות של:

Recommended Exposure Limit

 

ע"ע: Recommended Exposure Limit

 

 

Reducing Agent

Substance that (1) combines with oxygen or (2) loses electrons to the reaction during a reduction reaction.

חומר מחזר

חומר המתקשר לחמצן, או מוסר אלקטרונים למגיבים אחרים, בתהליך של הגבה כימית.

ע"ע חומר מחמצן

 

Reproductive Health Hazard

Any agent that has a harmful effect on the adult male or female reproductive system or the developing fetus or child.

גורם סיכון בריאותי למערכת הרבייה

גורם  אשר עלול לגרום נזק למערכת הרבייה של גבר או אישה, ולהתפתחות עוברים או ילודים.

 

Respiratory System

Breathing system, including the lungs and air passages, as well as the associated system of nerves and circulatory supply.

 

מערכת הנשימה

איברים ורקמות בגוף הקשורים לתהליך הנשימה. המערכת כוללת את מעברי האוויר -  חלל האף, הלוע, הגרון, קנה הנשימה, הסמפונות, הסמפונונות והריאות,  את הסרעפת ושרירים אחרים הקשורים לתנועות הנשימה ואת מערכות העצבים ואספקת הדם אליהם.

 

Respiratory Protection

Devices that will protect the wearer's respiratory system from overexposure by inhalation to airborne contaminants. Respiratory protection is used when a worker must work in an area where he/she might be exposed to concentration in excess of the allowable exposure limit.

מערכת להגנת הנשימה

אמצעים להגנה על מערכת הנשימה של העובד מפני שאיפה של זיהומים הנמצאים באוויר. השימוש במערכת להגנת הנשימה  נדרש כאשר  העבודה מתבצעת במקום שבו  העובד עלול להיחשף לריכוז  של חומר הגבוה מגבול החשיפה המותר.

 

S

 

 

Sarcoma

A tumor that is often malignant.

 

סרקומה

 גידול בגוף, בד"כ ממאיר, של רקמת חיבור.  הגידול יכול להופיע בכל חלק של הגוף ולהתפתח מכל רקמה - שריר, שומן, עצם, סחוס, כלי דם וכו'.

 

SCBA

Stands for Self-Contained Breathing Apparatus. Such an apparatus consists of a suitable face mask, combined with a hose and source of fresh air, generally in the form of a tank of compressed air. The SCBA may be incorporated into a full-body protection suit. It is important to recognize that use of a SCBA is not trivial, and they are not designed to be worn by those without training.

SCBA

ראשי התיבות של:

Self-Contained Breathing Apparatus.

 

(מערכת נשימה עצמאית).

 ציוד הגנה אישי לנשימה המורכב ממסכת פנים מתאימה, משולבת עם מקור אוויר צח,  שהוא, בד"כ, מיכל אוויר דחוס.

 

SDS

Stands for Safety Data Sheet.

 

SDS

ראשי תיבות של:

Safety Data Sheet

(גליון בטיחות).

השם התקני לגיליון בטיחות המכיל מידע לגבי חומר מסוכן, תכונותיו והשפעתו, הסיכונים הנובעים ממנו ודרכי מניעתם.

ע"ע MSDS

 

SEN.

The designation "SEN" refers to the potential for an agent to produce sensitization, as confirmed by human or animal data.

 

SEN

קיצור של  Sensitizer

 

(יוצר רגישות. מרגש).

המונח מציין שחומר מסוים  עלול לגרום לרגישות עורית. הקביעה לגבי פוטנציאל יצירת הרגישות של חומר היא עפ"י  נתונים שהתקבלו בניסיונות על בני אדם או  בעלי חיים.

 

Skin

The designation "Skin" refers to the potential significant contribution to the overall exposure by the cutaneous route, including mucous membranes and the eyes, either by contact with vapors or, of probable greater significance, by direct skin contact with the substance.

עור (skin)

המילה "skin" מופיעה, לעתים, בגיליון הבטיחות ליד ערך ה- TLV של החומר. ומשמעה:  החומר חודר לגוף לא רק דרך מערכת הנשימה אלא גם דרך העור והרקמות הריריות (עיניים, אף) ולכן השפעתו  גדולה יותר.

 

 


SKN.

Stands for Skin.

 

SKN.

קיצור של  Skin.

(עור).

 מציין את קיומה של תופעה עורית כתוצאה מצריבה כימית, כוויה וכו'.

ע"ע עור

 

Solubility In Water

Percentage of a material (by weight) that will dissolve in water at ambient temperature.

 

מסיסות במים

ריכוזו באחוזים של חומר המומס במים בטמפרטורת הסביבה. המסיסות נמדדת באחוזים ממשקלו של החומר או ביחידות של גרם חומר המומס בליטר אחד, או ב- 100 גרם מים.

 

Solution

Uniformly dispersed mixture. Composed of a solvent and a dissolved substance, called the solute.

Homogeneous mixture of two or more substances, which may be solids, liquids, gases, or a combination of these.

תמיסה

תערובת הומוגנית של מרכיבים, שניים או יותר,   מוצקים, נוזלים או גזים או צירוף שלהם. מבחינים בחומר ממס, הממיס בתוכו את החומר המומס.

 Solvent

Substance, usually liquid, in which other substances are dissolved. Water is the most common solvent.

ממס

חומר, בד"כ נוזל, בעל  תכונה להמיס חומרים אחרים.  מים הם הממס הנפוץ ביותר בטבע.

 

Specific Gravity

Weight of material compared to equal volume of water: expression of density of material.

The ratio of the mass of a solid or liquid to the mass of an equal volume of distilled water at 4°C (39°F) or of a gas to an equal volume of air or hydrogen under prescribed conditions of temperature and pressure.

משקל סגולי

משקלו של חומר, ביחס למשקל נפח זהה של מים מזוקקים בטמפרטורה של 4ºC, או ביחס למשקל נפח זהה של אוויר או מימן בתנאי טמפרטורה ולחץ מומלצים. המשקל הסגולי מבטא את צפיפות החומר והוא ערך חסר ממדים.

 

Stability

Ability of a material to remain unchanged. A material is stable if it remains in the same form under expected and reasonable conditions of storage or use.

See:   Unstable

 

יציבות

היכולת של חומר להישאר במקומו ללא שינוי. חומר נחשב כ"יציב" באחסנה  אם הוא נשאר כל הזמן במצבו  בתנאי אחסון סבירים.

 

STEL (TLV-STEL)

Stands for Short-Term Exposure Limit.

Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit: a 15 minute time-weighted average exposure which should not be exceeded at any time during a work day even if the 8 hr TWA is within the TLV. Exposures at the STEL should not be repeated more than 4 times a day and there should be at least 60 minutes between successive exposures at the STEL.

STEL) STEL (TLV

ראשי התיבות של:

Short-Term Exposure Limit

 

(חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר).

הרמה המרבית של גורמים כימיים ופיזיקאליים באזור עבודתו של עובד,  שמותר להיחשף אליה במשך 15 דקות לכל היותר, בכל פעם, ולא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה,  ובהפסקות של 60 דקות לפחות בין חשיפה אחת לשנייה, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ב-8 שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת.

 

STEV

Stands for Short-Term Exposure Value.

 

STEV

ראשי תיבות של:

Short-Term Exposure Value

 

(ערך חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)

 

זהה לערך STEL

ע"ע STEL

 

 

Stomatitis

Inflammation of the mucous membrane of the mouth.

דלקת הפה

דלקת של הרקמות הריריות בחלל הפה.

 

Stupor

Partial or nearly complete unconsciousness.

A state of impaired consciousness characterized by a marked diminution in the capacity to react to environmental stimuli.

ערפול חושים

מצב קרוב  לאבדן ההכרה, המאופיין בירידה ביכולת להגיב לגירויים.

 

Subcutaneous

Beneath the skin.

The subcutaneous toxicity of a chemical is important if the chemical is injected (deliberately or accidentally) or is forced through the skin by injury.

תת-עורי

נמצא מתחת לעור.

רעילות תת-עורית של  חומר כימי באה לביטוי כאשר החומר מוזרק או חודר לגוף דרך העור  במקרה של פציעה.

 

Sublime

Change from the solid to the vapor phase without passing through the liquid phase.

 

המראה

מעבר ישיר ממצב מוצק למצב גזי   מבלי להפוך קודם לנוזל. לדוגמה: נפתלין ממריא בטמפרטורת החדר  ממצב מוצק למצב גזי, מבלי שהותך קודם לכן והפך לנוזל.

 

Synergy

Interaction of materials to give a combined result different from either material alone.

 

סינרגיזם

פעולת גומלין בין שני חומרים או יותר,  המגבירה את התוצאה  יותר מאשר צירוף של פעולות  כל הגורמים בנפרד.  לדוגמה: נזקי השפעתה  של החשיפה לאסבסט של עובד מעשֶן, גדולים יותר מנזקי השפעות החשיפה, בנפרד, של עובד מעשֶן או חשיפה של עובד שאינו מעשֶן לאסבסט.

 

Synonym

Two words that can be interchanged in a context are said to be synonymous relative to that context.

מילה נרדפת

מילה בעלת משמעות דומה, או מילה המביעה בצורה זהה  במשפט את מה שמביעה מילה אחרת.

 

Systemic Effects

Acute or chronic adverse health effects which occur in parts of the body removed from the site of exposure to the material.

Materials that damage more than one area or organ of the body are particularly dangerous because not all parts of the body respond to medical treatment in the same way and impairment of one organ/system may reduce the ability of another organ/system to heal or function

תופעות מערכתיות

 נזקים שגורמים  חומרים לגוף, ביותר  מאיבר אחד בגוף.  התופעות המערכתיות מסוכנות במיוחד,  מכיוון שלא כל חלקי הגוף מגיבים לטיפול רפואי זהה או באותה  מידה, ונזק בחלק מסוים בגוף עלול  להפחית  את סיכויי ההחלמה של חלק אחר  או לפגוע בתפקודו .

 

SYS.

Stands for Systemic Effects.

SYS.

קיצור של:

 Systemic Effects

 

ע"ע: Systemic Effects

 

 

 


 

T

 


Tachycardia

Excessively rapid heartbeat, with a pulse rate above 100.

טכיקָרדיה

מצב שבו קצב הלב מהיר מן התקין, והדופק של בוגר הוא מעל 100 פעימות לדקה.

Tachypnea

Increased rate of respiration.

Excessive, rapid, and deep breathing resulting in the decrease of carbon dioxide in the blood.

טכיפנַיאה

נשימות עמוקות בקצב מהיר הנגרם בגלל ירידה בריכוז הפחמן הדו-חמצני  בדם.

Target Organ Toxin

Toxic substance that attacks a specific organ of the body.

רעלן של איבר מטרה

חומר רעיל, המיוצר בגוף האדם ע"י אורגניזם חי, בעיקר ע"י חיידקים, והפוגע באיבר מוגדר וידוע בגוף.

TCLO

Stands for Toxic Concentration Low.

The lowest concentration of substance in air to which humans or animals have been exposed for any given period of time that has produced any toxic effect in humans or produced tumorigenic or reproductive effect in animals or humans.

TCLO

ראשי התיבות של:

Toxic Concentration Low

(ריכוז רעל נמוך).

הריכוז הנמוך ביותר של חומר באוויר אשר עלול לגרום בשאיפה, בתוך פרק זמן נתון, להרעלה בבני אדם,  להתפתחות גידולים, או  להשפעות על מערכת הרבייה של בני-אדם או  בעלי חיים.

TDL

Stands for Toxic Dose Level

 

TDL

ראשי תיבות של:

Toxic Dose Level

רמתה של מנת רעילות

TDLO

Stands for Toxic Does Low.

The lowest dose of a substance introduced by any route other than inhalation over any given period of time and reported to produce any toxic effect in humans or to produce any tumorigenic or reproductive effect in humans or animals.

 

TDLO

ראשי התיבות של:

Toxic Does Low

(מנת הרעילות המזערית).

המנה הקטנה ביותר של חומר  החודרת לגוף, שלא  דרך מערכת הנשימה, וגורמת בתוך פרק זמן נתון  להרעלה בבני אדם, או  להתפתחות גידולים או  להשפעות על מערכת הרבייה בבני אדם או  בבעלי חיים.

TEMP.

TEMP.

קיצור של:

Temperature

(טמפ' = טמפרטורה).

Teratogen

 Substance or agent to which exposure of a pregnant female can result in malformation in the fetus.

טרטוגני

כל חומר, תרופה או נגיף אשר גורמים לפגמים בהתפתחות עוברים. טרטוגנים ידועים: תרופות (כגון תלידומיד); נגיפים (כגון אדמת או ציטומגלו-וירוס)  או קרני רנטגן.

TER.

Stands for teratogen

 

TER.

קיצור של

 Teratogen

(טרטוגני).

ע"ע: Teratogen

 

TLV

Stands for Threshold Limit Value.

TLV

ראשי התיבות של:

Threshold Limit Value

(ערך סף גבולי)

 

בתקנות: רמה מרבית מותרת

 

ע"ע: TLV-TWA

 

TLV-TWA

Time-weighted average exposure is the airborne concentration of a material to which a person is exposed, averaged over the total exposure time, generally the total workday (8 to 12 hours).

 

 

TLV-TWA

ראשי תיבות של:

 

Threshold Limit Value - Time Weighted Average.

 

(חשיפה משוקללת מרבית מותרת).

 

הרמה המשוקללת המרבית של גורמים כימיים ופיזיקאליים באזור עבודתו של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה.

Toxic Substance

Chemical or material that (1) has evidence of an acute or chronic health hazard, and (2) is listed in the RTECS (US Registry of Toxic Effects of Chemical Substances). manual, provided that the substance causes harm at any dose level; causes cancer or reproductive effects in animals at any dose level; has a median lethal dose level of less than 500 mg per kg of body weight when administered orally to rats; has a median lethal dose level of less than 1000 mg per kg of body weight when administered by continuous contact to the bare skin of albino rabbits; or has a median lethal concentration in air of less than 2000 ppm by volume of gas or vapor, or less than 20 mg per liter of mist, fume, or dust when administered to albino rats.

חומרים רעילים

חומרים שלגביהם:

 

1. קיימת הוכחה לסיכון בריאותי, אקוטי או כרוני.

 

2. קיימת הגדרה בתקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996 כלהלן:

"רעל מסוג א'" - רעל הרשום בתוספת הראשונה בריכוז כמפורט לצידו בטור הריכוזים או בריכוז נמוך ממנו;

"רעל מסוג ב'" - רעל הרשום בתוספת הראשונה בכמות כמפורט לצידו בטור הכמויות או בכמות פחותה ממנה.

Trade Name

Trademark name or commercial trade name for a material given by the manufacturer which may or may not be registered as a trademark. Also called brand name.

שם מסחרי

שם הניתן למוצר על ידי היצרן או הספק. יכול להיות מוגן באמצעות "סימן רשום".

TSCA

 Acronym for Toxic Substances Control Act. This regulates the manufacture, transport and use of toxic substances in the USA.

TSCA

ראשי התיבות של:

Toxic Substances Control Act.

 

( חוק הפיקוח על חומרים רעילים ).

 

 החוק מתייחס לפיקוח, ייצור, הובלה ושימוש בטיחותי בחומרים בארה"ב.

בארץ קיימות בנושא זה תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990.

Tumor

An abnormal new mass of tissue that serves no purpose.

גידול

גוש לא תקין של רקמה הנוצר כאשר תאים בגוף מתרבים בקצב מואץ. הגידול יכול להיות שפיר או ממאיר.

TXDS

Stands for Toxic Dose.

מנת רעילות

ראשי התיבות של:

Toxic Dose

(מנת רעילות).

 

מנה של חומר המשפיעה על מחצית אוכלוסייה נבדקת (בד"כ גורמת למוות).

TRADE SECRET

Any confidential formula pattern, process, device, information, or compilation of information used in an employer's business and gives the employer an opportunity to obtain an advantage over competitors.

 

 

סוד מסחרי

מידע חסוי המתייחס לנוסחה כימית, תהליך, התקן או מידע ייחודי.  למידע כזה  יש משמעות כלכלית המקנה יתרון לבעליו על מתחריו.

מידע המהווה סוד מסחרי או מקצועי יכול שלא להימסר לציבור, ובלבד שיימסר מידע שיאפשר טיפול בטוח בחומר  לשמירה על שלומם ובריאותם של העובדים במקום העבודה,  על בטיחותם ועל איכות הסביבה שלהם.


U

 

Upper Explosive (Flammable) Limit

Highest concentration (highest percentage of the substance in air) that will produce a flash of fire when an ignition source (heat, electric arc, or flame) is present.

גבול בעירה עליון

הריכוז (מבוטא באחוזים נפחיים) הגבוה ביותר של חומר באוויר שבו יחולו עדין הבזק אש והתפוצצות בנוכחות מקור הצתה כגון חום, קשת חשמלית, או להבה.

UEL

Stand for Upper Explosive Limit

 

UEL

ראשי התיבות של:

Upper Explosive Limit

 

ע"ע:  Upper Explosive Limit

 

Ulcer

A sore on the skin surface or on the stomach lining.

כיב

פצע דלקתי בעור או בציפוי הפנימי של הקיבה.

Unstable

Tending toward decomposition or other unwanted chemical change during normal handling or storage.

 

See: Stability

לא יציב

חומר הנוטה להתפרק או להשתנות כימית בזמן טיפול ו/או אחסנה לא נאותים.

UN Number

Stands for United Nations Number.

See  chemical name

מספר או"ם

ע"ע: שם כימי

 

Ultraviolet (UV) Radiation

The portion of the electromagnetic spectrum in which the longest wavelength is just below the visible spectrum, extending from approximately 4 nm to approximately 400 nm.

קרינה על-סגולה

קרינה בלתי מייננת, מזיקה. חלק מספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית בתחום אורכי גל של 4 nm עד 400 nm.

 

UV

Stands for Ultraviolet

 

UV

ראשי התיבות של:

Ultraviolet

(קרינה על-סגולה)

 

ע"ע: ,  Ultraviolet 

V

 

Vapor

Gaseous state of a material suspended in air that would be a liquid or solid under ordinary conditions.

אדים

חומר הנמצא במצב גזי באוויר בתנאים מסוימים  השוררים. בתנאים רגילים הוא מופיע  כנוזל או מוצק.

Vapor Density

Weight of vapor or gas compared to an equal volume of air; expression of the density of the vapor or gas.

 

צפיפות אדים

משקלם של אדים או של גז בהשוואה למשקלו של אוויר באותה יחידת נפח.

צפיפות אדים גדולה מ-1 משמעותה שהחומר כבד מהאוויר והוא ישקע למקומות נמוכים.  צפיפות אדים קטנה מ-1 משמעותה שהחומר קל מהאוויר והוא יעלה.

Vapor Pressure

Pressure exerted by a saturated vapor above its liquid in a closed container. Important facts to remember:

·            Vapor pressure of a substance at 100° F will always be higher than the vapor pressure of the substance at 60° F.

·            Vapor pressures reported on MSDS/s in mmHg are usually very low pressures; 760 mmHg is equivalent to 14.7 psi.

The lower the boiling point of a substance, the higher its vapor pressure.

לחץ אדים

הלחץ שיוצרים אדי חומר במערכת סגורה והנמצאים בשיווי משקל עם הנוזל .

 

לחץ האדים עולה עם עליית הטמפרטורה במערכת.

 

ככל שנקודת הרתיחה של הנוזל נמוכה יותר - לחץ האדים גבוה יותר.

 

Vertigo

Feeling of revolving in space; dizziness, giddiness.

Vertigo is a type of dizziness felt as a shift in a person's relationship to the normal environment (a feeling that the room is spinning is common) or a sense of movement in space.

Although dizziness and vertigo are often used interchangeably, they are not the same thing. While all vertigo is dizziness, not all dizziness is vertigo.

ורטיגו (סחרחורת)

תחושה של סחרחורת, שבה אדם מרגיש כאילו הוא או הסובב אותו נמצאים בתנועה סיבובית. זהו תסמין של מחלה במבוך האוזן הפנימית או בעצב הפרוזדור באוזן, בגזע המוח ), וקשורה לשיווי המשקל.
Viscosity

Tendency of a fluid to resist internal flow without regard to its density. This resistance acts against the motion of any solid object through the fluid and also against motion of the fluid itself past stationary obstacles. Viscosity also acts internally on the fluid between slower and faster moving adjacent layers.

צמיגות

תכונה של הנוזל להתנגד ל זרימה.

Volatile Organic Compounds

Used in coatings and paint because they evaporate very rapidly.

תרכובות אורגניות נדיפות

מושג המתייחס לנוזלים אורגניים נדיפים, כגון ציפויים וצבעים בגלל תכונת ההתנדפות המהירה שלהם.

VOC

Stands for Volatile Organic Compounds.

 

VOC

ראשי התיבות של:

Volatile Organic Compounds

 

(תרכובות אורגניות נדיפות)

ע"ע:   Volatile Organic Compounds

Volatility

Measure of how quickly a substance forms a vapor at ordinary temperatures.

 

נדיפות

תכונה המבטאת את מהירות  הנטייה של חלק ממולקולות הנוזל להתנתק ממנו ולהתאייד בתנאים השוררים בסביבה.

 

ע"ע: Vapor Pressure  

VP

Stand for Vapor Pressure.

VP

ראשי תיבות של:

Vapor Pressure.

(לחץ אדים)

 

W

 


Water Reactive

Material that reacts with water to release a gas that is either flammable or presents a health hazard.

מגיב עם מים

חומר  שמגע שלו במים יוצר תגובה כימית תוך  שחרור  גז דליק,  או מסוכן לבריאות.

WHO

Stands for World Health Organization: a United Nations agency to coordinate international health activities and to help governments improve health services

WHO

ראשי תיבות של:

World Health Organization

 

(ארגון הבריאות העולמי)

הארגון, שמרכזו בג'נבה, שוויץ,  הוא סוכנות של האו"ם שתפקידה לתאם פעולות  בנושאי בריאות  במסגרת פעילויות בינלאומיות ולסייע  בשיפור שירותי הבריאות במדינות  הנזקקות.